Met Stad en Ziel Podcast

Aflevering 8 Met Stad en Ziel - Pamela van Geldrop (gemeente Hengelo) en Joop Hofman (Rode Wouw)

December 07, 2021 De Stadsbeweging Season 2 Episode 2
Met Stad en Ziel Podcast
Aflevering 8 Met Stad en Ziel - Pamela van Geldrop (gemeente Hengelo) en Joop Hofman (Rode Wouw)
Show Notes Transcript

In gesprek gaan met gewone mensen op gewone plekken. Dat bleek het gouden ei in het proces van herontwikkeling van het Marktplein in Hengelo. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het vraagt heel veel moed. Moed van de inwoners, moed van de gemeenteraad - om het een proces van de stad te laten zijn - en moed van gemeenteambtenaren om 'de wrijving' met inwoners en ondernemers op te zoeken. Want die wrijving was voelbaar in de stad, gezien de moeizame geschiedenis rondom de herontwikkeling van deze centrale plek in het stadscentrum. In deze uitzending van Met Stad en Ziel vertellen communicatieadviseur Pamela van Geldrop van de gemeente Hengelo en mede-oprichter en -eigenaar Joop Hofman van het Deventerse bureau Rode Wouw met veel bevlogenheid over de zorgvuldige stappen die zij hebben gezet. Zij vertellen hoe zij relaties zijn aangegaan met de stad en hoe de betrokkenheid van inwoners uiteindelijk heeft geleid tot een definitief ontwerp van het plein. De voorbereidende werkzaamheden voor realisatie van dit nieuwe Marktplein zijn inmiddels gestart.

00:00:00
In gesprek met gewone mensen op gewone plekken, dat bleek het gouden ei in het proces voor de herontwikkeling van het marktplein in Hengelo. Dat klinkt misschien simpel, maar toch vraagt het heel veel moed. Moed van inwoners, moed van de raad om het een proces van de stad te laten zijn en moed van gemeenteambtenaren om de wrijving op te zoeken. In deze uitzending van met stad en ziel vertellen Pamela van Geldrop communicatieadviseur bij de gemeente, en Joop Hofman van de Rode Wouw over dit proces, hoe ze echte relaties aangingen met de stad en hoe de betrokkenheid van inwoners heeft geleid tot een ontwerp van de stad. De passie spat er vanaf.

00:00:41
Ja, het marktplein in Hengelo, daar gaan we het over hebben.

00:00:47
Ja, mooi onderwerp.

00:00:49
Ja, ik zat ter voorbereiding zat ik nog even een filmpje te kijken over de geschiedenis. Ja, nou, ik wist het, ik wist het al wel hier en daar, maar het was toch wel goed om dat nog weer even, want dat zit nogal aardig wat geschiedenis in dat plein.

00:01:05
Ja zeker, dat gaat echt heel ver terug.

00:01:09
Kom je uit Hengelo Pamela?

00:01:11
Ja, geboren en getogen, ja en wat dat betreft, ja, wat jij zegt er zit heel veel geschiedenis achter. Ik kan me niet eens zeg, maar nou ja, zolang ik mij kan bedenken is er al wel over gepraat. Hé, daar moet dat gebeuren. We hebben er vroeger nog licht lindes gehad. Nou, mensen vinden het grijze wat er nu allemaal ligt vreselijk en ik denk dat ik, toen ik net begon bij de gemeente stage te lopen, toen, toen was er een soort van verkiezing met het marktplein nou ja, daar kwam uiteindelijk een plan uit en dat werd niet echt breed gedragen door de bevolking, zeg maar, en het was financieel niet haalbaar. Nou ja, eigenlijk, het tweede was gewoon de eerste, het eerste hekelpunt en daarna werd ook echt wel duidelijk dat de mensen daar gewoon niet mee eens waren.

00:01:58
Dat was het plan van die van dat hele grote markt gebouw?

00:02:01
Ja klopt dus ja, wat dat betreft kon dat geen doorgang vinden. Maar ik moet zeggen, toen werd me eigenlijk pas duidelijk dat mensen altijd wat vonden van dat marktplein en nou ja, Joop jij hebt het denk ik met de mensen wel goed besproken. Is dat dat nog verder teruggaat dan wanneer ik me besefte van oh mensen vinden er wat van of zo.

00:02:21
Het is ook, maar het is eigenlijk ook wel goed dat mensen er altijd wat van vinden, want het is hun marktplein het is het midden van de stad. Het is toch fantastisch dat je daar wat van vindt? Alleen, ja, de mensen vonden er wel heel veel van.

00:02:31
Ja, ja. Exact.

00:02:33
En om de drie jaar werd er weer wat nieuws, bedacht, wat er weer mis ging, het was echt, ja, het was ook wel een verzameling van bloopers denk ik, en nog erg. Ik weet nog dat een collega van Pamela hoort zei: het is de schandvlek van Twente, dat is een beetje heel zwart-wit maar zo werd dat wel genoemd. Er gingen wel heel veel dingen mis maar mensen hadden ook wel mooie verhalen. Hé. Dus ik bedoel, als je mensen vroeg in Hengelo over het marktplein dan hadden ze het over. Ze hebben ooit daar de film van Pink Floyd meegemaakt. Daar kan iedereen iets over vertellen. De de kermis, de ronde van Hengelo dus, maar dat is ook de plek waar wel van alles gebeurde in die stad. En de markt natuurlijk. Ja, en dan kijkt naar jou, he!

00:03:16
Nou, het is wel leuk, Joop, wat je zegt inderdaad over hé, die historie, die d’rin zit. En dit thema gaat natuurlijk over ziel, hé, met stad en ziel. Hoe zou je de ziel omschrijven? Die er in zit? Dit marktplein?

00:03:26
Direct even een goede vraag.

00:03:28
Ja, wakker worden.

00:03:31
Weet je al die. We hebben met 100 Hengeloërs gepraat en die hebben allemaal iets met dat marktplein ondanks het feit dat mensen kwaad waren, geirriteerd sceptisch waren. Maar ze maakten zich wel druk om het marktplein dus of je dat hoe je die ziel moet omschrijven, daar heb ik het goede woord niet voor, maar het zit diep in Hengelo is dat marktplein op één of andere manier. En ze hebben er allemaal iets meegemaakt en ik weet niet wat de ziel is. Ik weet nu wel wat de functie is. Da’s nu vooral de functie van markt en that’s it voor het rest is het een leeg plein. De ziel? Nou, dat daar kan ik niet goede worden, dan zou ik iets geforceerd moeten bedenken of zo, maar het is, het is wel belangrijk voor Hengeloërs marktplein is ontzettend belangrijk en zo was het ook wel ooit bedoeld, dacht ik, het was. Het zou ook het plein worden waar de evenementen, waar de cultuur van de stad bij elkaar zou moeten komen.

00:04:20
Ja, dat is dan wel extra pijnlijk dat het zo’n groot het is ook een groot plein, midden in de stad, en dan lukt het elke keer, maar niet.

00:04:29
Nee ja, dat is denk ik ook wel een dingetje waar de inwoners ook gewoon heel veel last van hadden van. Ja, waarom komt er nou niet iets moois en ik moet wel zeggen: kijk, iedereen heeft er wel iets van gevonden, het was vooral voornamelijk negatief. Maar als ik als Hengeloër kijk, heb ik daar ook echt wel hele mooie tijden beleefd. Hé, het is een groot en open plein.

00:04:47
Wat dan bijvoorbeeld?

00:04:48
Ja leuk.

00:04:49
Ja, vertel.

00:04:49
Als ik terug denk bijvoorbeeld aan nacht van Hengelo naar hele grote optredens en dan had dan metropool en lokale horeca hebben daar samengewerkt. Dat was echt super tof en ik weet nog wel, ja, een omstreden artiest die daar toen op optrad, was dan boef nou, dat plein stond helemaal vol en dan had je daarnaast de wielerronde dus wat dat betreft hebben we daar ook echt supermooie feestjes gehad en leuke dingen beleefd, en ook bijvoorbeeld marktjes wat dan Hengelo, promotie organiseerden voor kinderen en noem maar op. Dus wat dat betreft het plein in ieder geval voor mij als Hengeloër was het niet altijd negatief en het was een beetje het schakelpunt van de stad of zo. Je wist ook gewoon: nou ja, daar moest je zijn. Maar ja, uiteindelijk, je wil dat daar nou, hé, het heeft nu een bepaalde functie van markt en nou ja, ook wel een beetje ontmoetingsplek van we spreken af op het marktplein maar je wil dat daar gewoon meer uitgehaald wordt, omdat dat ook kan. Het heeft gewoon ook enorm veel potentie. Het is een grote vlakte. En ja, wat jij net zegt van wat we ook wel echt zagen, is dat de Hengeloërs zo betrokken zijn met hun stad, dat we dat ook gewoon terugzagen nou in het proces maar en dat uitte zich in het begin gewoon, ja, misschien ja, sceptisch zoals ze waren, wat chagrijnig, noem maar op. Maar uiteindelijk waren ze allemaal wel heel betrokken, ja.

00:06:14
En uiteindelijk lijkt het nu ook wel gelukt te zijn.

00:06:17
Ja, ja, het is net door de gemeenteraad helemaal vastgesteld, dus een deze dagen gaan we ook beginnen met de uitvoering, dus da’s mooi!

00:06:26
Kijk, gaat de schop in de grond!

00:06:27
Ja en dat is echt wel een historisch moment.

00:06:29
Ja, dat is bijna een soort jongensboek hé, we hebben gescoord in de laatste minuut, of zo het is. Want ondanks alle tegenstand en een sepsis en weet ik veel, is er nu een plan waar de hele stad achterstaat waar echt de hele stad, zelfs de mensen die niet wilden geloven dat de hele stad erachter kon staan. Die hebben nu van ja, heel de stad staat erachter, en we vinden het met z’n allen een mooi plan. Dus dat is toch wel. Ja, is wel een trots ding en ik heb ook wel bewoners gesproken die zegt: goh, dit hele proces heeft mij ook weer trots gemaakt op mijn eigen stad. Dat was helemaal niet de bedoeling. We wilden gewoon marktplein maar dat leverde, zoveel andere. Ja, dat levert ook zoveel andere dingen op, een soort vertrouwen verdomme het gaat weer goed met Hengelo. Kijk eens dit voorbeeld, hé, want net zo goed als marktplein misschien wel symbool stond ook van dingen die misgingen wat niet aan het marktplein lag, hé, maar dat winkelbestand liep terug, et cetera en eigenlijk was dat marktplein steeds meer en meer een soort symbool van het glipt ons uit de vingers. Het gaat niet goed met Hengelo en dat marktplein stond een beetje symbool voor dat kreeg bijna overal de schuld van, of zo. Dus dat is en nu krijgt misschien dat marktplein misschien ook wel dat symbool van vernieuwing van de jongens, het marktplein dat. Dat gaat iets gebeuren in de stad, je voelt, er gebeurt allerlei dingen in de stad, maar dat marktplein staat er ook een beetje symbool van verdikke we gaan er een dikke vette rode kers op zetten.

00:07:42
Mooi.

00:07:42
Zo voelt dat een beetje.

00:07:43
Ik ben dan wel ontzettend benieuwd. Hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Want dit klinkt wel echt als een. Ik bedoel ik ken het plein natuurlijk, maar dat klinkt als echt een enorme transformatie. Hoe hebben jullie dat gedaan? Waar ben je begonnen? Hoe ben je begonnen?

00:07:54
Ja, volgens mij is het ja, echt vanuit, nou ja, Rode Wouw is begonnen en ja, wij als gemeente, communicatie zeg maar, zijn aangehaakt dus ik denk dat jij het beste nou in ieder geval de start kan vertellen hoe dat allemaal ging.

00:08:08
Nou ja, het begon eigenlijk bij de ja, waar begint dat? Hé, dat laten we zeggen, het begint bij het besluit van de gemeenteraad en te zeggen: we gaan vanaf nu gaat de stad het plein inrichten dat was grote uitgangspunt. Wat de gemeenteraad zei en of dat nu echt een gedraag opvatting was, of dat dat onder nood geboren is, dat weet ik niet maar de gemeenteraad zei vanaf nu gaat de stad het doen en wij gaan ons er niet mee bemoeien. Dat vind ik een heel, eigenlijk een hele moedige keuze van van de gemeenteraad, dus dat is één.

00:08:31
Dan zegt de raad ook. Wij houden ons even op afstand?

00:08:37
Ja, dat zeiden ze, dat was nog best moeilijk hoor, maar de intentie was absoluut absoluut aanwezig. Maar dat valt ook niet mee. Want als de raadslid, ja, het zit er niet in je gene om afstand te doen, want je bent raadslid, gewoon om een mening te geven. En nu zeg je even nou, wij gaan een half jaar lang onze mening niet geven, het belangrijkste onderwerp van de stad. Nou, dat valt niet mee voor een raadslid, maar goed, dat hebben ze wel met z’n allen besloten om dat te gaan doen. Dus dat is een hele belangrijke, heel belangrijk moment geweest. Ja, voor de rest zijn wij gewoon met bewoners gaan praten en dat klinkt echt heel gewoon. Het is ook heel gewoon, hé, het is het is. Je mag de woorden transformatie of wat dan ook gebruiken, maar wij zijn gewoon met bewoners gaan praten op straat. Van wat vinden jullie nou belangrijk aan dat marktplein wat vind je nou dat de functie is van dat marktplein dat was de eerste stap die we deden. Gewoon praten met de mensen. Wat vind je nou de functie, want daar moet het eerst overeens worden, want de ondernemer vindt dat vooral een economische functie hebben. Maar een heleboel bewoners vinden dat misschien dat er een culturele functie moet hebben, of de plek om te chillen in de stad. Dus je moet er wel een beetje overeens worden van wat functie. Een aantal mensen zeggen ja, functie is parkeerplek en dus we nou ja, en zo hadden allerlei mensen, dus dat zijn we eerst gaan zoeken. Gewoon heel veel mensen praten. Wat is nou de functie van marktplein wat is die functie geweest. Het is ook fantastisch mooi om met mensen van leeftijd te praten over het marktplein vroeger, ik bedoel de tranen ging je weer in de ogen, want daar hebben ze een man ontmoet op dat marktplein en zo is het dus een plek van ontmoeting. En dat geldt nog steeds, want die jongeren die we praten van het Bataafse Kamp, die zeiden: wat moet er gebeuren op het marktplein oh, dan moet een toffe chill plek worden, waar we elkaar kunnen ontmoeten? Dus precies hetzelfde als 70 jaar geleden. Alleen het dat nu een chill plek.

00:10:12
En vroeger een jennechiesmarkt?

00:10:16
Zoiets ik weet niet wat het was, maar het was was dezelfde functie, hoor, het is echt alleen en dus daar zijn we eerst mee gaan en dat en tegelijkertijd mensen oproepen. Jongens, en we gaan dat marktplein met z’n allen maken, dus kom met voorbeelden, kom met inspiratie en dat en dat hebben we vooral gedaan door zelf op de markt te gaan staan, gewoon kraampje, mensen aanspreken en ja, zo simpel, is het ook? D’r wordt soms nog hele erg grote, bijna of dat soort rocket science is, hé, nee, het is gewoon praten met mensen en terugpraten.

00:10:48
Het is toch wel interessant, want ik denk dat dat vaak geprobeerd wordt, maar waarom lukt het dan vaak niet? Wat? Wat doen jullie? Wat doen jullie dan zo gewoon waardoor het lukt?

00:10:58
Nou, ik denk dat wij gewoon op mensen zijn afgestapt en gaan praten en niet met, ook wel met flyers werken, maar niet denken dat dat de oplossing is. Maar gewoon eigenlijk is het codewoord relaties. Ga relaties aan met mensen. Da’s eigenlijk het codewoord en niet bijvoorbeeld het woord ophalen. Dat zit, daar krijgen we allemaal jeuk van. Ophalen is dat willen wij niet. Wij willen relaties aan gaan met mensen, want we vinden die mensen interessant, we vinden hun verhaal interessant? En we vragen ook om die relatie en zeggen en wil je met ons mee gaan helpen? Wil je met ons meehelpen dat marktplein te ontwikkelen? Nou, dat zeggen, een aantal mensen zeggen van ja, ben je gek, daar hebben anderen voor, een aantal hebben er geen tijd voor en aantal nou, dat klinkt toch wel leuk. Dus eigenlijk hebben we uit die tweede. Onze tweede stap was dat van een beetje weten wat de meerderheid van de mensen de functie willen hebben. En dan komt gedoe. Hé, want niet iedereen vindt diezelfde functie, want de één zegt nee moet een economische functie en andere de culturele. Ik heb dat al gezegd. Nou ja, dan kan een gedoe zijn, hoe gaan we dat gedoe nou organiseren? Ons plan heet ook: we gaan gedoe organiseren. Daar zit een gemiddelde wethouder, niet op de wachten zeg maar. Maar als je ons inhuurt krijg je gedoe, dat krijg je er gratis bij. Dat organiseren wij, want we willen dat gedoe, productief maken, niet weg masseren en dan is de kunst nou oké, hebben verschillende functies voor het marktplein hoe komen er samen uit? En ik denk dat er een verschil is met een heleboel processen, dat dan de gemeente gaat kijken. Van wat wordt dan de functie? Wij hebben gezegd: nee, nou, gaan we met elkaar overleggen, nu gaan die ondernemers met die bewoners overleggen. Wat vinden we de belangrijkste functie? Dus die term cocreatie die genoemd is, is niet de cocreatie tussen de stad en de gemeente, maar dus cocreatie van de stad met elkaar. Dus als gemeente cocreëer je niet mee. Je maakt het mogelijk dat de stad met elkaar kan cocreëren en die stad moet met elkaar het gevecht aan gaan over hun verschil van opvatting. Nou, en dat klinkt heel stoer, een gevecht, maar het is gewoon en het is en daar, daar komen hele leuke gesprekken. Ik kan me het gesprek tussen de marktkooplui wel herinneren en de mensen die het vooral groen wilden hebben. Ja, dat is wel een verschil van opvatting en dan krijgen ze van ons de opdracht mee een uur de tijd om er uit te komen met z’n allen.

00:12:53
En dan begeleid je dat verder niet?

00:12:56
Ja, wel. Er zijn altijd begeleiders bij en daar zit natuurlijk een heel gesprekstechnieken wel achter natuurlijk, maar de de kern is van: jullie hebben verschillende opvatting en we, jullie moeten proberen er samen uit te komen. Ze kwamen er niet samen uit. Maar wat ze wel uitkwamen zeggen. Nee, wij hebben zoveel verschil van opvatting, maar ik snap de opvatting van die andere nu, dus die marktkooplui zei ik snap dat jullie dat willen, ik snap dat en die mevrouw van dat groen, dat zie ik dan nog steeds voor mij. Ik snap dat verhaal van die marktkoopman maar we komen er niet uit, maar er zit niet meer vanuit een vete of polarisatie het is gewoon, ik heb begrip van opvatting van de ander en ik begreep ook het begrip. We hebben maar één marktplein dus we moeten een oplossing bedenken. En dat soort, ja, dat soort gesprekken hebben we steeds georganiseerd, maar ook wel met de gedachte. Ik heb bij mensen ook bijna, nou niet, bijna, we hebben ze geinstrumenteerd bij de bijeenkomst die kwam hebben we iedereen van tevoren een filmpje thuis van dit is de opzet van de bijeenkomst. Dit zijn de codes en we gaan met z’n allen cocreëren dat betekent dat niet ieder zijn zin krijgt, maar het gaat erom dat we samen iets meer kunnen maken van de optelsom van onze ideeën. Nou, iedereen had dat filmpje keurig bestudeerd. Sommige mensen kwamen nog binnen met hun plan, die zeiden: dit moeten worden, en dan ging veel mensen van nee. In dat filmpje stond dat we er samen uit moesten komen. Nou dan, dan wordt het dan, dan heb je een mooi begin van proberen samen uit te komen.

00:14:11
Mooi hoor. En Pamela hoe, want jij hebt vanuit communicatie daar ook volgens mij flink wat in gedaan, en ook wel op een andere manier dan ja dan dat het vaak gebeurt. Hoe ging dat?

00:14:27
Ja, dat hele proces, zeg maar, hebben we samen, nou ja, als gemeente met rode wouw en als ik daar nu op terugkijk denk ik ook wel dat dat een wat dat betreft, perfect wil ik niet zeggen, maar dat het echt een goed, nou een goeie samenwerking was. Het heeft bijgedragen aan een nou groter geheel, want we zaten natuurlijk in best wel een lastige tijd, ook hé met Corona dat fysieke bijeenkomsten nou ja, gewoon moeilijk te organiseren waren. En als het dan al mogelijk was, had je natuurlijk die restricties wat voorkomen begrijpelijk was. Dus ik was ook heel erg aan denken, ook met collega’s van wat is dan een vernieuwende manier? En we wilden natuurlijk ook, hé, dat heeft de gemeenteraad ook aangegeven van we willen ook dat in dit proces jongeren worden betrokken en voor gemeentes is het gewoon heel lastig om jongeren überhaupt te betrekken bij onderwerpen die de nou ja, gemeente aangaat omdat dat gewoon niet interessant genoeg is. En dus in een medialandschap waarvan je weet mensen zijn nou overprikkeld, hebben te veel informatie om te verwerken, heb ik eigenlijk bedacht van oké, ja, hoe kunnen we dan die mensen alsnog op afstand motiveren om mee te praten.

00:15:30
Ookal komen ze niet ergens naartoe bedoel je?

00:15:33
Nee, nee klopt. Dus we hebben wat dat betreft. Toen we net begonnen met het proces, hebben we een soort van website laten maken, waarbij we een. Nou ja, we noemden het toen een internetconsultatie maar dat was eigenlijk een soort van ja, vraagbaak online, hé, daar kon je dus verschillende vragen stellen. Mensen konden er op reageren en die hebben we uiteindelijk in het proces ook nog ingezet. En we hebben als communicatie gewoon een hele andere aanpak gedaan. Dus we hebben content laten maken door een filmmaker. Nou en die nou, die content dat was gewoon. Nou ja, hé, door iemand. Nou ja, ik was degene zeg maar die ze vaak aansprak, maar dat was een onbekend persoon. Jong. Die de stad zeg maar aan het hart gaat die spreekt andere inwoners aan van praat mee. En wat dat betreft, nou ja, ik vond de content heel mooi omdat we ja het was, wat dat betreft qua kwaliteit heel mooi om te zien, maar ook om te luisteren, noem maar op en wat ik zie terug in de cijfers in ieder geval is dat het gewoon heel goed heeft gedaan het enorm bereik gehad als we het vergelijken met andere berichten die wij wel eens plaatsen. Dus ja, wat ik in dat proces heb gedaan, is eigenlijk gekeken van hoe kunnen we een vernieuwend, ja, vernieuwende content inzetten om uiteindelijk nou ja, dat hele cocreatieproces nou ja, nog mooier te maken, want we konden dus op een gegeven moment niet met elkaar in gesprek. Fysiek. Hoe zorg je dan dat je de mensen bereikt? Want dat is dus een afstand. En we hadden natuurlijk nou ik kijk Joop ook even aan he, we hadden natuurlijk best wel een korte tijd, we hadden ook wel redelijk strakke deadlines, omdat je uiteindelijk zo’n proces moet niet al te lang duren en de gemeenteraad heeft die kaders ook gesteld. Dus ja, wat dat betreft qua content maken, dat was wel effe ja, heel mooi, maar het was ook wel heel intensief. Ja.

00:17:21
En je zegt ik, jij sprak ze vaak aan. Jij zat dan in die filmpjes met je gezicht?

00:17:26
Ja, ja, dus dat was in het begin en dat kwam eigenlijk omdat we tijdens Corona hebben we een soort van nieuw concept bedacht als gemeente was baas boven baas, waarbij we nou ja, jongeren wilden betrekken bij beslissingen van de gemeente, maar ook bij belangrijke onderwerpen zoals hoe ga je nou om met corona en toen hebben we de keuze gemaakt van we willen een jong iemand inzetten en ja, nou, toen vroegen ze mij. Dus super leuk. Dus eigenlijk is dat ook een beetje zo doorgerold want ik merkte dat ik dat best leuk vond en ik merkte dat de reacties uit de stad ook positief waren. En nou ja, het marktplein waar we net al over hadden, is zo’n belangrijk onderwerp voor de stad dat ik ook zoiets had van ja daar wil ik wel inderdaad een onderdeel van zijn.

00:18:07
Gaat jou ook aan het hart?

00:18:08
Ja, zeker. En wat ik merkte is gewoon ook natuurlijk, hé heb je als jongere mag ik dat wel zeggen, denk ik, heb ik een redelijk groot netwerk, ook onder jongeren, en ik merkte gewoon dat dat soort filmpjes mensen in ieder geval van mijn leeftijd heel erg aanspreekt ook al is het onderwerp misschien niet heel tof nou ja, in ieder van het marktplein wel, maar misschien zijn onderwerpen bepaalde onderwerpen spreken ze niet aan. Ik merkte gewoon dat ze zoiets hadden van oké, dat is vernieuwend en ze blijven langer kijken. Dat zie ik ook terug in de cijfers is dat mormaal als je een filmpje plaatst ja na tien seconden ben je wel snel weg gescrold zeg maar, en dit waren soms wel eens filmpjes van twee en een halve minuut en het aantal nou zeg maar personen, wat tot het eind blijft kijken, was echt heel hoog. Dus wat dat betreft, nou ja, als ik terugkijk op het proces, is dat hele participatie en communicatie. Dat zie je gewoon. Dat kan niet zonder elkaar en vooral niet in de coronatijd he, dat heeft elkaar zo aangevuld. Het heeft nou ja, nieuwe mogelijkheden gegeven om mee te praten. Vooral voor jongeren was dat interessant. Hé, die willen online mee praten, die willen nou ja via een website meepraten maar ook hé met mailtjes wat we toen hebben gehad. Dus het vult elkaar zo goed aan en ik denk dat dat ook wel de kracht van ons proces is geweest. Voor het marktplein is dat je allebei de nou ja, facetten zeg maar van cocreatie dus participatie, maar ook communicatie, dat je dat zo goed mengt dat je daardoor in ieder geval in mijn optiek gewoon echt een sterk proces hebt neergezet.

00:19:36
Ja, ik denk zeker dat kijk, die filmpjes zijn ook heel ondersteunend geweest, hé, dus ja, die zorgden dat de hele tijd het Marktplein op de agenda stond en niet op de agenda van de Tubantia want dat is een andere club mensen dan naar die filmpjes kijken, dus dat is wel ja, ik denk dat dat heel erg, ook al was dat geen nieuws, dan kwam die filmpjes wel en dan praten mensen, al was ik bedoel, dan praten ze er even over, daar gaat het alleen maar om. Het gaat erom. Dat marktplein dat is een ding, dat is een ding en dat is ook nu een. Dat doet nu ook een andere groep mee die dat een ding vindt dan de mensen die in die normale processen meedoen en dat was leuk. En daarnaast hebben ook met jongeren van Bataafs Lyceum dus dat waren ook allemaal jongeren die fantastische dingen hebben gedaan rond marktplein en zo, dus ik denk dat we best een hoge club aantal jongeren hebben meegedaan hoor verhoudingsgewijs.

00:20:19
Ja, ja, zeker, en dat zie je ook wel eens gemeenten, dat we nu kijken van we hebben echt een nieuwe groep aangesneden misschien, ja, je weet het nog niet he, maar misschien komt dat door het onderwerp. Dat zij het marktplein ook superinteressant vinden. Of kwam het door de aanpak en naar wat jij zegt? Kracht van herhaling was echt wel, nou ja, belangrijk, en dat zie je ook wel. Dat heeft ze vruchten ook wel afgeworpen maar je ziet nu ook bijvoorbeeld nou, op een gegeven moment was het participatieproces of voor het cocreatieproces was afgesloten. En wat we gemerkt hebben uit de voorgaande keren, zeg maar dat mensen gewoon meegenomen willen worden, hé, ook al hebben niks super nieuws te vertellen, ze willen gewoon mee genomen worden in het proces van waar staan we nu, wat gaan we nog doen en die soort van filmpjes hebben we omgezet in een soort van behind the scenes reeks en dat we ja op pad gingen naar de nou naar de architecten die het plan aan het uitwerken waren, wat de stad heeft aangedragen en dan zie je gewoon dat de reacties van inwoners. Die zijn gewoon blij dat wij ze meenemen en nog steeds zo serieus nemen als in het cocreatie proces.

00:21:26
Maar dat is het verschil met relaties, hé, je gaat een relatie aan en je bent niet met ophalen bezig en dat is zo’n fundamenteel verschil. Moeten we eens denken dat er ineens een groep jongeren opstond die noemden ze de millennials, hadden we nooit bij nagedacht. Ja, maar we zijn millennials we denken er anders over. Ik denk millennial? En dat is toch wel interessant dat zo’n club zich meldt en die zei: ja, we komen echt niet meer vergaderen.

00:21:45
Noemen zich echt als de millennials?

00:21:46
Die kwamen we op de markt tegen. Ja, maar wij zijn millennials wij denken anders nou ja oké, tof dat jullie millennials he weer een groep erbij. Ja, we doen niet meer aan dit soort dingen. Wij doen dat dus een beetje. Ja, op de millennial moet een beetje lounche-achtig relaxed we gaan onder het eten er even… Nou, dan gaan we barbecue organiseren. Overigens dit loopt niet goed af met de millennials hoor in mijn verhaal .

00:22:07
We zijn wel benieuwd..

00:22:10
Ze kwamen niet op hun eigen feestje. Maar goed, misschien heet dat ook millennial, dat weet ik niet.

00:22:13
Die hadden drie feestjes op een avond denk ik.

00:22:19
Ja, daar ga je.

00:22:22
Was wel heel vaak zo, met de laatste moment af zeggen en dat is wel zo en dan moest er nog een klus geklaard worden en dan was het nog druk en dan stond er een deadline achter. Maar dat was wel. Maar het is wel grappig dat een club die zegt zeggen: ja, maar wij zijn millennials nou ja, oké tof, en die zeggen: we gaan mensen van onze leeftijd uitnodigen en nou, dat gingen wij dan weer ondersteunen. Maar het feit dat ze zich melden voor ik al heel leuk.

00:22:45
En ook wel leuk wat jullie zeggen over je richt je op jongeren, maar eigenlijk wat je doet, is dat je veel meer contact maakt, veel meer echt laat zien wat jullie zijn en met wie je bent, en in plaats van he, we doen er een leuke saus overheen en ik wil eigenlijk inderdaad ophalen en alleen maar voor mijn eigen doel zou ik willen weten wat je wil. Zie je dat ook, niet alleen jongeren, maar ook juist niet jongere daardoor door bijvoorbeeld die filmpjes enorm aangetrokken werden?

00:23:07
Ja, zeker wel, en het is ook, zeg maar een bepaalde doelgroep die op Facebook zit. Dus we hebben ik denk in de communicatie als ik terugkijk hebben veel middelen ingezet waarbij we in mijn optiek de grootste doelgroep en nou ik, ik vind alle doelgroepen zouden kunnen bereiken die middelen hebben we ingezet. Dus we hebben naast online content hebben we ook offline content gebruikt. We hebben de krant heeft een hele grote rol gespeeld en vooral voor de oudere doelgroep zie je gewoon dat dat heel belangrijk is. We hebben zelfs reclame langs wegen langs invalswegen van Hengelo geplaatst. De marktmeester zeg maar, die heeft een hele grote rol gespeeld. De markt bond zelf. Dus wat dat betreft, je hebt allerlei soorten middelen ingezet om maar een, nou ja, een grote groep mensen aan te spreken en ik vind het altijd heel lastig, want dat zei de raad van we willen dat heel Hengelo mee gaat praten. Natuurlijk, dat willen wij ook. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want je kunt ze vaak wel bereiken, hé door allerlei middelen. Maar de vraag is van: willen ze ook daadwerkelijk meepraten hé, willen ze ook die drempel overgaan om nou ja naar het stadhuis met ons in gesprek te gaan over het marktplein en wat we bijvoorbeeld ook in voorgaande projecten zagen, is dat dat gewoon bij jongeren heel moeilijk is en dat je die nieuwe doelgroep wel wil aansnijden omdat zij de toekomst zijn. En wat ik mooi vond in het hele proces is dat nou ja, de content die we maakten die hebben samen met een film maker gedaan en die is mijn leeftijd en dat het heel klein begon. Dus dat we hebben allemaal groepsapps met onze vrienden, en dat als ik het deelde in de app van mijn vriendinnen, en hij bijvoorbeeld deelde het in de app van zijn vrienden, en dat ging als het ware een beetje rollen. Dus uiteindelijk, tuurlijk hoop je nog steeds dat er nog meer jongeren komen om te praten over belangrijke onderwerpen, maar als je ziet zeg maar nou ja, als een soort van ambassadeur die een sneeuwbaleffect creëert dan denk ik dat. Dan hebben we in ieder geval met de middelen die we hebben in kunnen zetten, hebben we de doelgroepen die we willen bereiken ook bereikt.

00:25:15
Nou en ik er wat kwam ook nog een andere vraag bij me op toen je zei van er zijn ook sommige onderwerpen dat vinden jongeren bijvoorbeeld maar misschien ook andere doelgroepen miet zo interessant, en toen dacht ik ook bij mezelf is dat zo? Of is het ook de manier waarop je ze aanspreekt? Dat je misschien niet beseft waarom je iets interessant, omdat je niet in de gaten hebt hoe het je raakt, of omdat je niet op de juiste manier kunt vertellen wat je ervan vindt? Of dat je je niet serieus genomen voelt? Dus dat het misschien er helemaal niet om gaat dat je iets niet interessant vindt, maar dat je gewoon niet op de juiste manier wordt, benaderd of uitgenodigt?

00:25:50
Ja, zo kun je het inderdaad zien en ik denk ook wel dat in ieder geval. Ook als ik mezelf als jongeren zie, zijn er ook heel veel onderwerpen want je hebt nou he, wat ik net ook al zei, je hebt zo’n groot landschap aan informatie, wat je iedere dag moet verwerken. Dus dat je ook heel erg selectief bent in wat vind ik dan wel interessant? En wat niet? En hé, dat klinkt een heel stom voorbeeld. Maar bijvoorbeeld als in mijn wijk wordt gepraat over een nieuwe lantarenpalen ja, zal ik daar niet bij zijn, omdat ik denk: ja, mij boeit zeg maar ja, dat klinkt een beetje stom als ambtenaar, maar mij maakt het niet uit welke lantaarnpaal daar komt, als het maar verlicht is. Dus ik denk dat er voor jongeren ook sommigen en da’s misschien een heel klein onderwerp, maar dat ze heel erg selectief zijn in welk onderwerp raakt mij op dit moment en misschien in de nabije toekomst. Dus ik, ik gok dat als we bijvoorbeeld over nou ja, horeca tijden gaan praten in de binnenstad, stel je voor, dat zou ooit een onderwerp zijn, dat ze daar zeker wel komen, want dat raakt hun direct, hé, want zij willen uitgaan, zij willen genieten van de stad. Maar ja, dat je nou ja, andere onderwerpen die misschien nou doelgroepen die ouder zijn, wel aangaat ja, dat ze daar niet zo snel bij zullen zijn. En nou ja, dat had ik eerst in eerste instantie wel verwacht bij het marktplein want het is een herinrichting van een bepaald stuk in een stad. Hebben zij daar, he, maakt hun dat uit wat er nou komt? En dat bleek gewoon ook in de gesprekken op de markt.

00:27:20
Dat maakt hun ontzettend veel uit. Ja, wat ontzettend, maar ik wel heel leuk vond, wij hadden ook stichting oh, nou weet ik de naam niet meer, erfgoed weet ik veel.

00:27:28
Ja, ja.

00:27:29
Die ging vertellen over de geschiedenis van het marktplein aan jongeren. Ja, en dan zie je opeens een ander marktplein want dan weet je van oh dat wederopbouw oh een oorlog heeft zich hier afgespeeld. Dus opeens ga je als jongere, ook anders kijken naar het marktplein hé, dus dan is het niet alleen die grijze vlakte waar twee keer per week een paar kraampjes op staan als ze worst verkopen, maar dat dat echt gewoon iets veel interessanter is. Dus dat was voor jongeren, die hebben daar workshops over gehad en dat is allemaal georganiseerd door de stad zelf. Hé, dus de nou workshops over geven. Dus dat werd voor jongeren al heel anders. Maar minstens zo leuk vond ik de discussie op een bepaald moment tussen ouderen en jongeren, waarvoor het voor jongeren het een uitgemaakte zaak was dat dit circulair en duurzaam zou worden. Dat was een no-brainer een aantal ouderen moesten daar nog even aan wennen en jongeren hadden zoiets van maar dit is toch geen discussie, maar wat. Gaan we hier serieus over praten? Dat dit niet groen zou worden? Dus die jongeren die waren helemaal zo van, er is iets gewoon mis met een aantal mensen. En dat was, vond ik een heel interessante discussie, want die ouderen stonden er echt wel open voor, maar die waren toch niet met dat duurzaamheid en het circulaire groot geworden. Dus voor hun is was dat meer een optie dan voor jongeren, voor jongeren is dat geen optie. Alles is circulair en dat vond ik wel een heel interessante discussies. Dus dat die jongeren, niet alleen de jongeren, maar dat ook die combinatie met jongeren en ouderen dat die met elkaar het gesprek over aan gingen. En die ouderen waren ook binnen no-time om hoor, daar ging het niet om, maar het moest wel even door iemand gezegd worden en dan is het wel leuk dat jouw buurjongetje dat zegt, of die anderen, in plaats van dat de ambtenaar duurzaamheid dat zegt. Nou dus dan en dat nou dat. Daarom was ik ook heel blij dat die jongeren erbij waren, anders was dat geluid veel minder aan bod gekomen. Dan heb ik me één voorbeeld, maar zo zul je tal van dat soort voorbeelden en als het gaat om de functie opeens met nog zo’n ding bedenken. De geschiedenis van de stad was ook zo’n uitgangspunt. We moeten de geschiedenis van de stad moet terug te vinden zijn in dat nieuwe marktplein en dat werd vooral door jongeren. Dus die maak sessie werd vooral jongeren die ouder hadden helemaal daar niks mee, dat, de geschiedenis van de stad, terwijl je denkt: nou ja, nee, maar die jongeren, die vonden dat fantastische en helemaal we hebben echt een kenmerkend marktplein en dat moet terug te vinden zijn. En die kiosk, voor sommige was die kiosk die er stond, dat was gewoon een lelijk gebouwtje maar die jongeren snapte dat dat een symbool van de wederopbouw architectuur was. Ja, maar dat moeten weer terugkomen, dus dat vond ik ook wel een hele interessante.

00:29:36
Dat klinkt toch ook, ik ben antropoloog qua achtergrond. Als ik dit hoor dan denk ik was een prachtige verhalen zitten hier. Culturele verhalen zitten hier in. Gaan jullie daar ook nog iets mee doen? Dat moet toch, moet het een kunst voorstelling of een boek of?

00:29:51
Ja, ja van mij mag je. Ja, dat vind ik ook. Er is, ik bedoel, het proces heeft al zoveel fantastisch opgeleverd, hé en niet eens een marktplein niet eens dat er over twee weken een schop in de grond gaat. Nee, maar wat daar allemaal gebeurd is en nou ja, wat je net zegt, wat er tussen mensen gebeurd is en ja, dat is wel.

00:30:09
Ik vond het ook heel mooi, symbolisch, bedoel he, wij zijn toen niet bij het project betrokken geweest, maar wat je dan ziet, dan zie je een foto in de krant met mensen die de armen vasthouden, elkaars handen vasthouden om het plein heen.

00:30:19
Ja, ja, dat was was mij die bomengroep.

00:30:21
Ja, ja. Maar dan was ik even benieuwd hoe dat tot stand was gekomen, want dat zijn best, beelden maken natuurlijk altijd heel veel indruk ook. Ook op mensen die er misschien niet zo dichtbij betrokken zijn. Was dat ook echt zeg maar het gevoel van we gaan samen dat marktplein maken?

00:30:34
Ja, dat is zeg maar, nou ja…

00:30:36
Vertel.

00:30:37
Ervoor geweest dus voordat de raad heeft besloten van oke, he, de stad moet het gaan doen. Wij als gemeente moeten afstand nemen en de raad ook. Toen was dat natuurlijk dat plan wat doorging en toen.

00:30:50
Met dat grote mandje en die gebouwen.

00:30:52
En ontstond eigenlijk een beweging in de stad die gewoon zei van: ja, maar we willen geen gebouw op dat plein, we hebben gewoon meer groen nodig. We hebben een opgave waar we samen aan moeten werken. Dus dat, dat was eigenlijk een beweging van meer groen in de stad en dat is uiteindelijk in een korte tijd en dat was echt best wel tof om te zien. Dat is in een korte tijd zo groot geworden en tuurlijk, binnen die beweging waren er mensen die zeiden: hé, dat heette dus bos op het plein. D’r waren mensen die echt een daadwerkelijk bos op het plein wilden. Maar er waren ook een, nou een groot aantal mensen die zeiden van het moet meer groen, zeg maar, in de stad zijn. Dus ja, die foto waar je naar refereert dat is gewoon op een gegeven moment een soort van ja, staking, zo protesten, zo, het was een heel vriendelijk geheel, zeg maar. Ze kwamen eigenlijk en dat was allemaal nog voor corona. Dan kwamen ze samen op het plein om te laten weten van: wij willen gewoon meer groen op het plein en tuurlijk, toen was er een, zeg maar een opstapeling van. Het is financieel niet haalbaar en we zien dat de stad gewoon niet achter het plan staat. In ieder geval, het is niet breed gedragen. En ja, dat samen maakte dus uiteindelijk dat de raad zei en dat de wethouder ook zei van ja, ik heb drie opties nu voor u, he, waaronder, dus één ook van we. We stoppen met dit, dit plan en we gaan opnieuw beginnen en dan, uiteindelijk is daar dan de keuze uitgekomen we beginnen opnieuw met de stad en wij houden ons op afstand. Dus ja, en dan zie je wel dat nou hé, waar, waar we het net al in het begin over hadden, is dat je dat zo verbonden kunt zijn met een stad. Ja, dat is het marktplein je zo nou ja, zo erg raakt jong en oud, dat je nou ja, op een vrije avond daar gaat staan omdat je denkt van dit is niet wat we willen als stad en ik denk dat dat ook wel goed is geweest. Want uiteindelijk, we hebben met z’n alle: Hetzelfde doel, hé, we willen gewoon een mooie stad waar het fijn leven en werken is waar je graag komt, waar je een groot deel van je tijd spendeert. En daar is een inrichting van de openbare ruimte is gewoon heel belangrijk. En als dat een groot deel van de stad, ja, ja, hé, niet fijn voelt, dan kom je daar ook niet gauw. Dus uiteindelijk, we willen allemaal hetzelfde doel en ik denk dat dat die beweging dat ook wel te weeg heeft gebracht.

00:33:14
Ja, mooi inderdaad! Mooi voor een nieuwe foto straks, ja. Iedereen samen, ja, de hele stad daar op dat plein.

00:33:20
Hopelijk is er dan geen corona meer. Dat zou fijn zijn.

00:33:23
Nee, geen anderhalve meter meer, iedereen bij elkaar.

00:33:25
Ik vind het ook een mooi voorbeeld. Hoe je zelf als burger toch je stad kunt veranderen als je op gaat staan, wat zij gingen doen, is opstaan is best moedig. Maar een aantal mensen gingen opstaan en dat is tegen een stevig traject. Wat er ingezet was en wat de gemeenteraad eindelijk had besloten, toen gingen een aantal mensen opstaan en die we, en die bleven verbindend, ze waren een sterke mening, maar ze bleven verbindend naar de stad. Wij vinden dit, maar dat moet toch echt anders. Ja, en dat vond ik wel een heel. Dus zij hebben echt als burgers van Hengelo zijn ze opgestaan en zeggen moet anders. En dat is tof dat de gemeenteraad gezegd heeft, ook die had gemeente daar ook kunnen zeggen: we gaan gewoon door, maar de gemeente heeft gezegd: nee, we zijn ontvankelijk voor dit soort signalen uit de stad.

00:34:02
Ja, en dan zo creëer je natuurlijk ook mooi, die relaties waar jij het in het begin over had.

00:34:05
Ja, nou ja, dat betekent ook dat er dingen fout gingen.

00:34:07
Ja, absoluut. Dat is in relaties ook zo.

00:34:10
Er zijn verwondingen, er zijn mensen opgestapt daar zaten mensen die voor het andere plan waren. D’r waren heel veel ondernemers voor dat andere plan, dus dat was ook een. Nou, dat was nogal wat bloed gevloeid in de stad. Ja, ja, dus dat moest ook nog weer geheeld worden.

00:34:25
Wat ik ook nog wel mooi vond, we hebben nu een hele tijd gehad over een heel groot deel van het proces al. Maar we hebben het nog niet heel erg gehad over het maak gedeelte, hé, want voor op een gegeven moment kwam er een architect bij en toen: hoe, hoe kun je? Kun je ons ook nog even meenemen hoe dat ging?

00:34:41
Nou ja, dat was. Wat gezegd is, de stad maakt het plan, maar dat betekent de stad maakt de uitgangspunten van een plan, maakt waar het naartoe ging, wat hun verlangens zijn. Uiteindelijk moet dat wel getekend worden en in dit geval is een en een architect kan er iets aan toevoegen. Natuurlijk, die heeft niet voor niks expert, dus de stad kan wel aangeven wat die wil. Maar soms kan architect net die 10 procent extra maken, of net die creatieve vondst dus. En er is gezegd, er is een architect en die architect krijgt in wezen een soort maatschappelijke opdracht. Van de stad klinkt wat zwaar, maar dit is onze opdracht. He. Dus de stad was in materiële zin de opdrachtgever, niet in formele zin, maar materieel. Deze kant moet dat opgaan en die architect had ook al Wim Voogt was dat hé van OKRA en die had ook wel de enschedese straat in de stad gemaakt en dat was al een paradepaardje dus iedereen had zoiets van oh als dat net zo mooi wordt als die enschedese straat, dan is dat wel een mooie binnenkomer dat was wel iets. D’r gebeurden nog iets anders, namelijk dat er in de stad zich ook allemaal architecten ging opstellen en die gingen zelf plannen indienen hadden wij niet op gerekend, dat moet ik wel zeggen. Waar de gedacht mensen leveren idee aan, maar dat er opeens 26 plannen kwamen van architecten uit zichzelf.

00:35:48
Gewoon echt complete ontwerpen?

00:35:50
Ja, en dat was, en ik bedoel waren 43 ideeën en schetsen maar 26 waren daar gewoon door professionals gemaakt.

00:35:58
Ja, met een hele uitwerking vaak ook nog.

00:35:59
Om even te zeggen hoe het werkte in de stad. Zo van, en die mensen hadden allemaal fantastische plannen, dus we zaten wel eens van oh jee. Dus toen hebben we ook heel duidelijk gezegd: nee, we hebben één architect en die architect, die gaat dat verhaal maken van de stad en het gaat dan niet om die dat ene plan, van die ene architecten die heel mooi is, maar die mensen van het leger des heils die ook nagedacht hebben, hé van de dagopvang ja, die kunnen geen architect inhuren maar hun verhaal doet er ook toe. Dus dat moet allemaal samen gebundeld worden. Dat gaat dan naar onze architect, Wim Voogt en die gaat er een verhaal van maken. Nou en Wim is vanaf de maak, sessies zo en toen waren we ongeveer nou bijna halverwege, niet helemaal op één derde. Toen is hij aangesloten en die is ook heel erg het gesprek met de stad aangegaan en die heeft ook al die is ook wel, heeft ook wel dingen teruggegeven het is niet alleen al een kwestie van luisteren naar de stad, maar zeggen: ja, maar als jullie dat doen, dan kan dat gewoon echt niet. Of nou en daarmee was er ook meer, een volwassen relatie met de stad in plaats van alleen maar luisteren en uitvoeren, maar ook dingen teruggeven terugkaatsen en nou en Wim heeft eigenlijk alle opvatting, ideeën van de stad, ja, letterlijk uitgetekend en uitgewerkt, en heeft ook aangegeven: dit zijn een aantal opties die jullie genoemd hebben en die met mijn architecten bril en met mijn architecten opvattingen kan dat verschillende kanten opgaan en die heeft die aan de stad teruggegeven dus toen is die bepaald moment vier scenario’s gegeven. Ja, de één van deze scenarios kan het worden, maar dat daar ging het niet om ging er om van wat spreekt jullie nu aan in die verschillende scenario’s en niet dat je scenario één, twee, drie of vier moet doen. Maar wat spreek je nou aan, zodat we het allerbeste scenario daarna met zijn allen kunnen maken? Dat was nog wel even moeilijk, want de stad had het idee van. Nou moeten we kiezen, he, want ze hadden voor die tijd ook gekozen, die dacht oh geeft scenario c maar, nergens over praten, alleen scenario c nee zeiden we we willen weten wat jij daar nou in aanspreekt in scenario c en wat niet, want met dat, want dan kunnen weer het inhoudelijke gesprek aan. Dus.

00:37:53
En kunnen jullie iets delen? Wat kwam er uit? Wat mensen echt meteen raakten wat grote groepen, waar ze enthousiast meteen van werden?

00:37:59
Nou, het was wel grappig zeg, maar als ik nu terug daar aan denk: dat was 5 december, natuurlijk, hé, dat was we hebben het geframed als het cadeautje aan de stad en ja, dat was heel bijzonder, want toen hebben we ook de website ingezet. Nou en toen, ik weet nog wel dat ik tot diep in de nacht alles online aan het zetten was, omdat die volgende ochtend moest het online staan en dat we volgens mij in onze app groep zeiden van we waren toch nog wel een beetje, nou ja, zenuwachtig. Van wat gaan de inwoners daar nou van vinden? En dat nou, het was geen twee uur voorbij of zo en dat jij appte van. Nou, ik ben nu al blij met het aantal reacties, maar ook met de reacties überhaupt hé, mensen waren heel enthousiast over alle vier en hebben we ook echt uitvoerig wel aangegeven wat ze nou bijvoorbeeld mooi vonden aan scenario één of twee en wat echt wel, nou, ja, en dat zie je nu ook in het definitieve plan terug is de rooftop ja, die hebben we zeg maar nou, Wim heeft dat prachtig getekend, dat is een soort van ja podium aan de kiosk en dat is dan een rooftop bar, rooftop noem ik het even, en je zag dat mensen daar gewoon echt helemaal enthousiast over waren. Dat was heel mooi, want daar kon je ontmoeten, zeg, maar je kon op dat podium kon je zelf nou ja, voorstellingen bedenken, maar je kunt dus ook bij een horecagelegenheid op het dak zetten. Nou, dat is toch ja, ik zie me daar zelf al zitten hoor, met mijn champagne, ja.

00:39:22
Ja, ja, dat vonden mensen en mensen vonden ook wel heel mooi het Groen hoor, want dat was groen, was een belangrijk ding en die rooftop dat weet ik nog dan. Dat was namelijk in de, in de nazit van een bijeenkomst in de zomer op het terras, toen zei een ondernemer, die keek naar die fantastische toren die daar midden op dat plein staat en die zei: van boven op die toren zou ik wel een rooftop bar willen hebben. Kijk, en dat was het verhaal. Ja, nou dan schrijven we dat toch op, hé, we zijn wel, het is wel afgelopen, maar en dan is een architect als Wim weer in staat om daar een andere oplossing voor te bedenken voor dat idee. Dat kunnen wij niet bedenken. En dan is dat zo’n architect die bedenkt, dat idee is toch zo mooi, dat kan niet boven op die toren, maar we kunnen die kiosk kunnen we een rooftop bar van maken. Nou en zo, dat is dan ook de toegevoegde waarde van zo’n architect, die dan net dat verhaal beter in kan passen dan wij dat kunnen bedenken, ja, zeker en soms is het ook heel, mensen worden enthousiast over groen, maar er staan ook vijf beren op dat plein en die beren die is er met heel veel gedoe gekomen. Maar haal ze nou niet weg uit hengelo maar dan krijg je heel veel gedoe.

00:40:19
Een soort van verdeeldheid he? Er zit veel emotie in die beren.

00:40:27
Dus bijna iedereen keek, die beren blijven toch wel, de beren blijven toch wel? Dus dat was echt zo van kom niet aan die beren. Nou, dat dat soort dingen was ook van los van alle functie en past het goed in het weefsel van de stad en zo kijken mensen ook heel simpel, want die beren moeten blijven, anders is het een waardeloos plan. Ja, dus daar komt dat ongeveer op neer. Ja, die beren blijven natuurlijk. In het water komen ze.

00:40:49
Maar ik moet ook zeggen: ik denk ook wel wat jij zegt, Wim bijvoorbeeld? Hé, je gaf net aan van Enschede, straat heeft die al eerder gedaan en hij is natuurlijk iets verderop in het cocreatieproces is hij als het ware betrokken geweest. Hé dus nou, we hebben eerst cocreatie gehad, he, de droomfase nou de maak fase. Daar is hij eigenlijk ingefietst en wat ik heel mooi vond om te zien is dat Wim ook misschien ook wel door de enschedese straat, maar ook wel door hoe hij met nou ja, de relaties omging hij was, hij kon heel goed detecteren van. Maar wat is nou de behoefte van de stad? En nou ja, de de trots van de Hengeloërs en dat heeft hij denk ik in ieder geval in mijn optiek echt supergoed ja weten uit te werken. Hij heeft hij stond, zeg maar als architect ook gewoon midden in die samenleving. Hé waar, waarbij Joop en Marijn dat, als de de participatie cocreatie kant hebben gedaan en wij als gemeente natuurlijk ook wel, nou, ja, he, als ik dat mag zeggen, ook wel snappen hoe de inwoners denken en wat ze nodig hebben. Heeft Wim dat als architect gewoon heel goed kunnen uitwerken dat is echt wel heel bijzonder om te zien, want als ik nu naar het plein kijk, denk ik van ja, als Hengelose denk ik: ja, dit is wat je wil en ook als buitenstaander, dan hoor je ook van nou, als we dit plein hebben, he, dat zeiden ze daar nog van. Als we dit plein in Utrecht hebben, nou dan weet ik wel waar ik te vinden ben, denk ik ja, we hebben nu wel echt weer een eye catcher.

00:42:11
Ik ben ook nog wel even benieuwd, want dan dat uiteindelijke ontwerp. Het is nu wel echt duidelijk dat zo’n intensief traject, dat dat er gewoon echt voor zorg dat zo’n plein echt van de stad is en blijft en dat het ontwerp dan uiteindelijk ook echt van de stad is, dat je het echt met z’n allen doet ik ben dan ook wel benieuwd: is dan het uiteindelijke ontwerp ook anders dan als je dit helemaal niet had gedaan?

00:42:38
Dat is iets wat je bijna niet kunt beantwoorden. Maar ik denk het wel, hé, want daar komen andere ik bedoel die beren, dat is zo belangrijk voor Hengelo. Ik weet niet of een architect bedacht had dat die beren zo belangrijk zouden zijn, het verhaal van die rooftop bar had. Had een architect dat echt bedacht, uit een analyse? Ik denk het niet. Het is toevallig, omdat die ene meneer op dat terras toen we aan het opruimen waren en die keek naar die toren. Nou, ik zou dat wel een rooftop bar op willen hebben, dus dat ze er komen ook voor. Door dat soort dingen komen er ook onverwachtse onderdelen van plan komen naar voren, die je anders niet die kun je bijna niet analyseren vanuit een vanuit een deskundig achtergrond. Dus er komen plus. Ik denk dat wel, dat Hengelo ook heel duidelijk maakte: dat moest groen, dat moest circulaire moest echt groen zijn en dat dat gaat een architect vandaag de dag natuurlijk doen. Maar het was duidelijk dat dat echt groen moest zijn dus dat was dus dit plan is het plan had er absoluut anders uitgezien en dat horen we ook van Wim, als hij dat zelf, je weet niet hoe eruit was komen te zien. Maar dat was er absoluut anders uitgezien, dat weet ik, dat weet je zeker. Alleen. Je weet niet hoe er anders uit komt te zien. En het is een intensief traject geweest. Hé, wat Pamela ook zei het was knetter hard werken. Maar let op, we zijn op 2 juli begonnen en we waren op 5 december klaar, dus een gemiddelde planperiode is, is langer zonder participatie. We hebben echt met 3000 mensen dat in 5 maanden gedaan, dus het is intensief qua intensiteit, maar niet qua lengte. Nee, maar dat betekent wel dat je er als een blinde voor moet gaan.

00:44:09
Nou ja, en dat is wel mooi wat jullie erin hebben gestopt, waarvan we echt altijd heilig geloven dat dat overeind blijft, is als je er al die aandacht in stopt. En ook echt mensen begrijpt en echt voelt, ja, meevoelt en meedenkt en kritisch ook daarin bent, dan voel je dat uiteindelijk in dat gebied, weet je, als je dan hebt over de ziel, weet je die komt uiteindelijk dan weer naar boven, ja, ja, dus ik ben wel benieuws naar jullie, hoe je dat dan ook, he, als je kijkt voor de komende tien jaar bewijs van spreken, weet je, wat is dan nog? Waarvan je zegt, dat komt naar boven straks.

00:44:35
Nou, ik moet zeggen, ook als je terugkijkt naar het proces, hé, dat was wat jij zegt ook super intensief. Het was kort, maar heel hard rennen, maar dat voelde niet als een regulier project, zeg, maar dat was echt gewoon. Ja, ik weet niet dat dat kwam ook iets. Ik, ik benoem het wel eens van: nou ja, het was een kindje, zeg, maar dat moest perfect zijn, want anders deden we het niet. Zeg maar ja, dat klinkt heel stom, maar ik was zo invested.

00:44:57
Klinkt als walhalla.

00:44:59
Ja, ik dacht ja, als dit klink als wat leuks om zo te werken!

00:45:02
Ja, maar dat was echt prachtig. Dat was echt ook wel. Ik vond het ook helemaal niet erg om tot diep in de nacht door te gaan, omdat ik wist van dit gaat zo perfect worden, dus de stad is hier zo bij betrokken. Ik ben hier zo bij betrokken, hé, jullie zijn super hard bezig om alle eindjes aan elkaar te knopen, om iedereen te betrekken, dus iedereen rende ook gewoon voor een groter doel. Het was niet meer een project aan zich en ik denk dat dat straks ook wel terugkomt nou ja, in het plein. Wat je gaat voelen, is dat er is nu een beweging, heel, nou ja, nou, heel zachtjes, eigenlijk niet meer. Maar er is een beweging gaande in de stad, van alle veranderingen die dragen nu bij aan de trots die we weer voelen. En ja, als inwoner bijvoorbeeld, ik ben altijd heel trots van, ik kom uit Hengelo, hé, want dat is een prachtige stad, maar je, je bent een lange tijd niet trots geweest op de binnenstad. He, hoewel ik heel vaak nog probeerde mensen te overtuigen dat het echt wel gewoon gezellig was. Maar nu is er een beweging aan het ontstaan, ook door die verandering, maar ook nu door het marktplein en nu gaat die als een sneltrein is dat, ja, we kunnen nu ook weer trots praten over wat we hebben, hé, want we hebben ook echt een supermooie binnenstad met prachtige ondernemers en hele fijne inwoners en een super goede openbare ruimte. Hé dus dat plein! Ja, ik zie de reacties nog onder de berichten verschijnen van nou, ik kan niet wachten dat ik op dat bankje zit of met een lekker kopje thee op die rooftop en he ook om terug te komen van net wat Wim me bijvoorbeeld wel in de verantwoording eigenlijk naar de raad verteld is, van nou ja, hoe het plan eruit had gezien als dit proces er niet was, dat weet ik niet, maar hij zegt: het is heel anders als 3000 mensen met je meekijken hé, want als je je eigen huis verbouwt dan wil je ook dat het perfecte. Dus dan ga je aan ieder plintje denk je, nou, dat moet perfect zitten en dat is wat voor hem dit plan was. Hij zei met 3000 man over je schouder heen kijkend, dan zorg je ook wel dat het echt perfect is. Dus ja, ik denk dat dat straks ook nou ja hé het gevoel wat terugkomt in de stad, is dat dat we weer echt trots zijn op wat we hebben, en dat mag ook wel.

00:47:10
Ja, ik denk het ook en ik denk dat een heleboel mensen een eigen dingetje gaan zoeken, maar er zitten ook allemaal dingetjes in. He, dat ene bankje, wat ik genoemd heb op dat rooftopje dus dat je dan gewoon in jouw stad, op het belangrijkste plein in jouw stad, jouw eigen dingetje kunt terugvinden, bijna letterlijk je eigen vingerafdruk, da’s toch mooi! Daar gaan mensen naar zoeken, dat heb ik toen gezegd in die bijeenkomst. Dus die dingen zullen ook allemaal ontstaan. Ja, dat geloof ik absoluut, ja, dat is wel.

00:47:33
Komen weer nieuwe verhalen, dus.

00:47:34
Ja, daar komen nieuwe verhalen. Ja, dit is een verhaal over toekomstige verhalen, misschien wel. Dat is wel zo ja, dat is wel ja.

00:47:43
Ja, ik denk dat dat het ook wel is. Ja, die cirkel, tuinen, die nou ja, hé, speelplekken voor kinderen, dat wordt straks zeg maar een ontmoetingsplek voor jong en oud. En nou, misschien zetten we de relaties die ontstaan zijn zeg maar in’t proces, die zetten we daar wel voort ja.

00:47:59
Ik zie zo die mensen nog voor me, oh ja, die heeft die cirkel tuin genoemd. Dat noemen ze geen cirkel tuin, maar ik weet dat nog, he je kunt bijna aan al die dingen die genoemd zijn, kun je mensen koppelen. Niet doen natuurlijk, want het is een soort samenhangen plek, plek geworden, maar het zou wel grappig zijn.

00:48:13
En nu klinkt het, nu klinkt het. Het klinkt zo fantastisch zijn.

00:48:17
Het is net de Efteling, echt waar.

00:48:21
Ja, zijn er ook nog dingen waarvan je nu achteraf denkt. Dat hadden we toch anders gedaan of?

00:48:27
Ja, ik denk wel, ja, er gebeuren ook altijd onverwachts. Nou, dat is niet erg, want ik wilde gedoe wel, bijvoorbeeld dat die 26 architecten het plannen, denk ik van daar er zitten dus een heleboel kennis in de stad waar we van tevoren niet genoeg beseft hebben. Ik denk ik, die kennis hadden we op één of andere manier nog een betere rol kunnen geven in dat proces. En ik weet niet hoe. Maar het is toch wel interessant hoor dat we 26 kant en klare plannen kregen die niet allemaal doorgerekend waren, maar een heleboel wel en dat is vrij snel aan onze ogen voorbijgegaan. Iedereen mocht er even kennis van nemen, maar ik denk, nee, dat zat veel meer gedachtengang achter, daar zat veel meer. En nou, daar zou ik dus een volgende keer als zich weer zou doen en ik weet dat niet, he, want we hebben best veel ervaring met allerlei plekken. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo veel plannen van professionals in beeld kwamen die echt alleen maar die plannen deden, niet om er geld aan te verdienen, maar omdat een hart voor de stad sloeg. Wij willen dat het goed gaat met onze stad en dat nou ja, ik weet dat wij in de eerste weken zaten we al een keer bij de bibliotheek, met een architect, die zei van dit vind ik zo belangrijk. Ik wil dat het goed gaat met mijn stad. Ik meld mij aan als jullie hulp nodig hebben. Ik meld mij aan, ik wil dat het goed gaat, dus dat ‘ik wil dat het goed gaat met mijn stad’. Ja, nou, dat zag je terug in die plannen en daar hadden we iets meer mee kunnen doen, denk ik.

00:49:42
Ja, en ik denk, ja, dat klinkt wel heel cliché, zeg maar, maar ik weet nog wel dat we jullie plan, zeg maar in het proces aan het doorspreken waren. Van ja, wat hebben we dan nodig? Noem maar op. En ja, jullie waren ook heel druk bezig met die jongeren bereiken. En ik denk, als we geen corona periode hadden, dat we ook wel intensief, intensiever zeg maar andere dingen hadden gedaan. He, Joop en Marijn, die wilden zelfs de uitgaan avonden gaan bezoeken om daarover te praten, het terras op om te praten over wat wil je dan met dat marktplein en ik denk, he, he corona heeft ons gedwongen om ook andere middelen, vernieuwend te zijn. Dus wat dat betreft, als ik nu terugkijk zou ik het ook niet anders willen. Maar toch, ja, als dat er niet was, had je toch misschien ook nog wel andere dingen gedaan.

00:50:29
Ja, denk ik ook maar en tegelijkertijd is goed dat je het zegt, want we hadden nooit bedacht dat je livestreams kunt organiseren en ineens hadden we een livestream met 250 mensen. Ja, dat is geen, wij wisten uberhaupt niks van de woorden zoom en teams. Het was een jaar geleden, de wereld gaat snel. Dat kun je dus heel. Dus waren opeens listing met 250 bezoekers, dus dat was ja, nou, dat had je van tevoren niet kunnen bedenken, dus dat had anders. Ja, ja, aantal dingen hadden anders dat. Ik zou dus nu ook bijvoorbeeld veel meer, die onlinekant nog veel meer kunnen benutten. Dan ja, zeker, we moeten die live kant benutten, maar die online kant, die heeft ook ons heel veel nieuwe dingen gebracht.

00:51:07
Ja, zeker, en ik denk ook wel dat het ook iets moois is geweest voor de gemeente, hé, want een gemeente is een grote organisatie en het is af en toe wel een beetje loch laten we eerlijk zijn, maar het heeft wel laten zien, ook in zo’n belangrijk proces, waarbij de tijd heel kort was, dat we als gemeente dus super wendbaar zijn en nou ja, ook heel snel kunnen schakelen. Nou, met jullie van, wat gaan we dan doen? Dit lukt niet, oké, wat gaan we dan doen? En ja, dat vind ik ook wel heel mooi om te zien dat we nou ja, als gemeente daar gewoon zo mooi op in zijn gaan spelen. Ja.

00:51:36
Ja, dan ben ik ook nog even benieuwd naar, want hoe de raad er dan nu naar kijk, want ze ja, dus we waren heel moedig aan het begin en hoe?

00:51:44
Ja, in het proces was het hé ze, wat Joop net ook al zei. In het begin zeiden ze van: nou, wij houden afstand en we zagen gaande het proces, zeg maar dat ze dat af en toe nog best wel moeilijk vinden. He, ze zijn natuurlijk kader stellend, maar ook heel betrokken. Ja dat is het ja, en ze wonen en werken in Hengelo en ja, ja. Wat dat betreft dat gaat het hun ook aa het hart, dus je zag ook wel in het proces dat ze af en toe een beetje, nou, ja, dat uitgangspunt kwijt waren. Maar als ik nu de laatste he in ieder van de politieke markt en naar de gemeenteraadsvergadering heb gezien en gehoord en dat in de politieke markt eigenlijk besloten is, dat het gewoon een hamerstuk werd, dan zie je ook gewoon: nou ja, hé, uiteindelijk is het unaniem besloten dat de raad ook gewoon helemaal achter het plan staat. En het proces en natuurlijk we hebben ook wel met die verantwoordingen tegenover de raad, natuurlijk zijn ze kritisch geweest van ja, is, is dit dan het maximale wat je eruit hebt kunnen halen? Is dit dan een maximale aantal mensen, wat je hebt gesproken en dat het dat we eigenlijk hé, jij gaf het heel mooi aan van het gaat niet om het aantal mensen, maar wat je eruit haalt. En nu zie je gewoon dat het nou, ja, die beweging waar ik het net over had, je hebt dus met een aantal mensen een grote groep hé, laten we eerlijk zijn, een mooi plan, nou ja, op tafel liggen en de stad staat ook achter. En misschien zijn er ook mensen die zoiets hebben gehad van. Nou, ik vind prima, zolang er maar wat gebeurt en die zijn nu heel erg tevreden. Dus ja.

00:53:11
Ja dat vind ik ook en ik, wij gingen elke zes weken met de raad een beetje om tafel, hé gewoon om, want de raad was geinteresseerd maar ja we hadden ook afgesproken je doet gewoon even vijf maanden lang je mond niet open. Dat is heel moeilijk, maar je wilt wel op de hoogte blijven. We hadden ook zes maanden, elke zes weken hadden we een soort open gesprek met de raad van gaat het ook een beetje naar jullie zin en krijgen jullie ook signalen en moeten we dingen bijstellen dat werkte volgens mij, ja, heel goed, vonden ze heel prettig om op zo’n manier en niet vanuit een soort politieke standpunten maar gewoon even lekker met ze allen. We willen met het beste van Hengelo, willen we het beste voor Hengelo. Ik vind één moment was daarin heel cruciaal toen één raadslid op ging staan en die zei van: ja, bij mij in de winkel, zij heeft een winkel, word ik regelmatig aangesproken op mensen die zeggen van dit en dit moet er in het op marktplein gebeuren en ik heb besloten om daar niet meer aan mee te doen, want ik vind dat dat aan de bevolking is. Als we dat nu met z’n alle afspreken en toen gingen al die andere raadsleden ook staan. Ja, we gaan met z’n alle afspreken want we worden. Er wordt nu druk op ons gelegd en da’s terecht, hé, want het is een democratisch proces, dus je mag je volksvertegenwoordiger aanspreken, maar toen zei dat ene raadslid. Ik ga daar niet meer op in. Ik vind dat dit verhaal van het participatieproces of cocreatieproces zullen we dat allemaal doen? En toen zeiden, alle raadsleden en dat was na twee maanden, ongeveer of die maand, en dat was een hele andere opstelling dan in het begin, want toen was het van: ja, laten we dat maar doen, maar ik moet afwachten of dat wat wordt.

00:54:31
KWW!

00:54:37
Ja, kiek’n wat wot.

00:54:38
En ik moet zeggen in ik heb de laatste raads-commissie teruggeluisterd op internet en toen ze ook een aantal raadsleden ja, wij hebben wel een swing gemaakt, zeiden de raadsleden zelf, wij waren degene die sceptisch waren in het begin. En nu blijkt dat onze bevolking dat heel goed kan.

00:54:52
Ja, ja, misschien is ook wel de conclusie dat het geen Efteling is in een hallelujaverhaal maar dat je, ja, dat jullie gewoon niet bang zijn voor de confrontatie, nee, dus dat je dan achteraf ook niet ergens spijt van hoeft te hebben?

00:55:02
Nee, en ik denk ook, hé, die rol van de raad. Ik denk dat dat ook gewoon heel vernieuwend is en dat zij ook wel een grote stap hebben genomen en dat ze ook wel af en toe hebben gedacht, waarschijnlijk van oh God hebben we nu wel de juiste beslissing gemaakt. Ik denk en als we nu achteraf, nou ja, het hele proces terugkijken natuurlijk was het een proces met ups en downs en heel veel emoties vanuit de stad, maar ook wel van ons, want ja, je bent twenty four seven met dat project bezig. Dat was echt wel heel bijzonder en ik weet nog wel dat Joop Nijhuis zei van we hebben nu.

00:55:36
Dat is een collega van jou?

00:55:37
Ja, ja, ja, die is programma manager binnenstad en die zei ook op een gegeven moment van de stad, er zijn zoveel mensen, maar ook zoveel wensen en hoe we uiteindelijk in zo’n korte tijd met zoveel, nou ja, nou partijen, mensen, maar ook binnen de gemeente en een rode wouw en okra en de zwarte hond die uiteindelijk meegaat dusseldorp de aannemen hoe je met zoveel mensen uiteindelijk dat één specifiek plan komt. Ja, dat is echt magisch als het ware. Natuurlijk als je, hé, het proces is niet alleen magisch geweest, was echt wel met ups en downs zeker, maar ik. Ik zou het iedereen kunnen aanraden iedere gemeenteraad.

00:56:16
Ups en downs heb je nodig?

00:56:17
Ja, ja, ja.

00:56:19
Er zijn ook dingen fout gaan en dingen nodig, maar we zijn kwaad geweest, er zijn boze mailtjes gestuurd, ja, dus je moet ook allemaal dat soort dingen doen. Hé is nu een soort feest, maar dat zijn dat dingen, ja, en dan had je als team. Ja, ik was wel blij dat Joop zo en nu dan even knetterhard invloog.

00:56:35
Ja en Stefani.

00:56:36
Dat was wel even nodig, ja, op een bepaald moment hebben we ook afscheiding gemaakt. Hé, er is één iemand hier die gaat die de knopen door hakken. Dat heet ook de generaal.

00:56:43
Ja, Stefani.

00:56:45
Is zij de generaal, als we er niet uitkomen. Zij beslist: nou, dat moet je van tevoren wel. Ja, dat soort dingen moet je wel vantevoren overleggen.

00:56:53
Ja, inderdaad, want in het team zag je ook je hebt heel veel creatievelingen die heel veel hands on mentaliteit hebben. En op een gegeven moment moet daar iemand zijn die de lijntjes vasthoudt en ook met mensen checkt van gaat, heb je het goed uitgezet, noem maar op, want anders ren je als een dolle. En nou in het proces wat jij zegt, die downs zijn nodig. Ik zeg altijd maar zo: als het leven alleen maar positief is en alleen maar up en running is, dan is het een een heel, dat is heel saai. En nu ga je straks echt waarderen als straks helemaal klaar is, hé, want we gaan ongeveer een jaar met de uitvoering bezig. Als je dan, als dat plein straks klaar is, nou, ik nodig jullie nu alvast uit.

00:57:29
Ja, wanneer staat de opening gepland? Ja, dan moeten we wel gaan feesten Lot.

00:57:33
We willen in januari, dus nou, we gaan nu in ieder geval voorbereidende werkzaamheden doen, want we nemen ook direct, omdat je werk met werk combineert heb je ook, hebben we gezegd van nou, dan nemen we de achter omliggende straten nemen ook mee. Da’s gewoon belangrijk en dus we beginnen met een straatje, wat iets verderop zit. En op het plein gaan we eerst dus wat ja, proef graven, kijken hoe die kabels en leidingen liggen. Of nou ja, we, ik zeg net alsof ik met de schep in de hand sta, maar dusseldorp de aannemen maar en die gaat gewoon kijken van ja, hoe zit het nou technisch ook? Hé, dat hebben we op voorhand wel bedacht. Maar hoe zit het daadwerkelijk in elkaar? En natuurlijk, de decembermaand is gewoon heel belangrijk voor onze lokale ondernemers. Dus we willen die overlast zo min mogelijk. Nou ja hebben. En dan in januari, nou ja, 2022 alweer, dan beginnen we met echt de uitvoering, of ja, 2022, en dan een jaar, gaat het ongeveer duren. Als alles meezit dan heb je ook wel weersomstandigheden zijn belangrijk. Nou ja, onvoorziene dingetjes op het plein, dus na een jaar ongeveer misschien iets langer, misschien iets korter zelfs gaat het gaat het duren. Dus laten we een jaar aanhouden, en dan kunnen jullie op de rooftop wat drinken.

00:58:47
Ja, dan komen we langs he?

00:58:48
Met een kopje thee of champagne hoorde we net.

00:58:50
Ik zeg champagne.

00:58:50
Word Hengelo, Nederlands kampioen tegelwippen natuurlijk, als dan die tegels eruit gaan.

00:58:55
Ja inderdaad, en ik moet wel zeggen wat ik echt heel leuk vind over die tegels, ook als je ze nu ziet ja, het is natuurlijk grijs, groot beetje, echt een beetje een vooral op zo’n dag een somber aanzicht maar die tegels worden dus hergebruikt en hoe ze nu in dat plan zijn verwerkt, denk ik. Nou, ik ken die tegels niet eens meer terug, dat zijn allemaal kleine stukjes, natuurlijk. Maar ja, wat dat betreft ga je kunt het niet bedenken of het word gedaan. Dus tegels worden hergebruikt nou ja, we halen materialen van andere plekken vandaan om het te hergebruiken. Ja, straks, het hele plein. Plein is groen, op ieder moment, zeg maar, ieder seizoen is het groen. Ja, wij krijgen echt een tof plein.

00:59:36
Volgens mij is dit een plein waar heel veel mensen naar moeten gaan kijken, buiten Hengelo en heel veel mensen die in het vak zitten ook moeten ja geinspireerd door kunnen worden?

00:59:43
Ja, ik denk dat jij er ook wel blij van wordt of niet Lot?

00:59:45
Ik word helemaal wild. Ik ga weer verhuizen, ik kom weer terug naar het Oosten van het land jongens. Terug naar Holte of naar Hengelo dan.

00:59:54
Begint allebei met een h.

00:59:55
Ja, dat mag niet meer. Ja, nou, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie vandaag jullie passie en energie met ons wilde delen. Dat was erg inspirerend.

01:00:04
Dank je wel.

01:00:05
Jullie bedankt.

01:00:06
Ja, jullie bedankt voor de gastvrijheid. Ja en natuurlijk, Joop bedankt voor het perfecte proces. Ja en Marijn, maar die is er even niet.

01:00:13
Ja, Marijn ook, wil je nog één keer Marijn noemen?

01:00:15
Marijn Roze, dank je wel.