Met Stad en Ziel Podcast

Aflevering 12 Met Stad en Ziel - Auke Wolfs, Peter Brouwer en Loraine Bruinink

July 14, 2022 De Stadsbeweging Season 2 Episode 6
Met Stad en Ziel Podcast
Aflevering 12 Met Stad en Ziel - Auke Wolfs, Peter Brouwer en Loraine Bruinink
Show Notes Transcript

'De consument terug naar de aantrekkelijke fysieke winkel'. Dat is de titel van recent onderzoek naar toekomstbestendige retail dat is uitgevoerd door Michiel Flooren. Michiel is lector Regio Ontwikkeling en onderzoeker bij Saxion.

In deze speciale aflevering praat onze host Lieke Kiekebosch over de resultaten van het onderzoek met onderzoeker Auke Wolfs, Deventers' centrummanager Peter Brouwer en student Loraine Bruinink. Welke lessen kunnen we uit het onderzoek halen en hoe helpt het je naar een toekomstbestendige binnenstad?

00:00:00
De consument terug naar de aantrekkelijke, fysieke winkel. Zo heet het onderzoek van lectoraat regio ontwikkeling van Michiel Flooren. In deze aflevering van met stad en ziel praat ik met onderzoeker Auke Wolfs. Centrummanager van Deventer, Peter Brouwer en student Loraine Bruinink we bespreken de bezoekers segmenten die uit het onderzoek komen en hoe deze kunnen helpen om in een centrum nog meer te durven kiezen voor jouw kracht en eigenheid als stad. Ook praten we over hoe het onderzoek toekomstig retail talent in positie brengt. Op weg naar toekomstbestendige binnensteden en het belang van retail daarin, gaat het niet alleen over economische waarden, maar ook over sociale meerwaarde, veel luisterplezier.

00:00:50
Ja, want wij zitten hier bij elkaar om het te hebben over een onderzoek en nou, er is van alles gebeurd in dat onderzoek. Jullie zijn de straat op gegaan. Er zijn ook nog business adviezen gegeven aan retailers. Auke, kun jij misschien iets vertellen over een beetje een introductie voor het onderzoek? Waar gaat het over en waarom is dat ontstaan? Hoe is het ontstaan?

00:01:18
Ja, nou ja, dat is een mooie vraag en het onderzoek wat wij hebben gedaan is eigenlijk komt eigenlijk voort uit het retail platform Overijssel. Nou ja, waar onder andere Peter ook bij betrokken is en vanuit het retail platform Overijssel is een Overijssels retail aanpak geschreven. En in die retail aanpak staat 'aan de slag' eigenlijk ook wel centraal: aan de slag met de retail in Overijssel en zorgen voor vitale toekomstbestendige retail in Overijssel. En op basis van dat, ja, van dat plan zeg maar, voor de vanuit de Overijsselse retail aanpak hebben wij gepoogd een onderzoek op te zetten en dat zijn we gaan uitvoeren. Met de support, onder andere, vanuit het RPO en de provincie.

00:01:57
En het RPO is?

00:01:59
Het retail platform Overijssel. Dat is een hele mooie chique naam, maar Peter, wat ja, wat doen we daar eigenlijk precies bij het retail platform Overijssel?

00:02:05
Ja, wat doen we in het RPO? Ja, eigenlijk kun je het in een hele korte zit. Eigenlijk hebben we als hoofdopdracht: hoe houden we de centrumgebieden in Overijssel vitaal? En dat varieert van een centrumgebied van Rijssen naar Raalte, van Raalte naar Enschede en van Enschede naar Deventer en dan weer naar Zwolle. Dus eigenlijk alle gebieden. Hoe zorgen dat ze toekomstbestendig zijn en dat een ondernemer, maar ook een vastgoedeigenaar, maar ook een bezoeker blijft komen en dat ondernemen kunnen blijven ondernemen in centrumgebieden.

00:02:33
Ja, wat we eigenlijk heel erg belangrijk daarin vonden is dat heel vaak wordt er over een soort van gouden driehoek gesproken we hebben het vaak over de retailers en de ondernemers, het vastgoed en de overheid, en ik zeg altijd van nou, als we nou de 'O' van onderwijs daar ook aan kunnen koppelen. In dit geval vanuit Saxion dan om nou ja, jonge talenten ook in aanraking te kunnen laten komen met die binnensteden en met het ondernemerschap en met de retail in die binnensteden ja, dan denk ik dat we een mooie stappen kunnen zetten dus was ook een beetje de insteek ook voor het onderzoek, om gewoon jong talent, zeg maar ja, ook een beetje binnen te laten kijken in de retail, zeg maar in Overijssel.

00:03:08
Ja, dat is een heel mooi bruggetje naar Loraine.

00:03:10
Ja.

00:03:11
Welkom.

00:03:11
Dankjewel.

00:03:12
Want jij bent één van die jonge talenten.

00:03:14
Ja, dat hoop ik.

00:03:16
Je hebt meegedaan aan het onderzoek? Wat heb je gedaan?

00:03:18
Dat klopt nou, ik heb eigenlijk een half jaar lang de keuze gemaakt om me te verdiepen in de minor ecommerce en retail. Dat is zeg maar, een onderdeel van je opleiding waarin je zelf mag kiezen waar je je graag in wilt verdiepen of verbreden en het leek mij super interessant om eigenlijk de ecommerce in combinatie met de retail en dat omnichannel, om daar meer over te leren. En in dat onderzoek was het dus eigenlijk de opdracht om een onderzoek te doen in een binnenstad, dat was of in Enschede, Deventer, Almelo en Hengelo. Ik heb hem zelf voor Enschede mogen doen. Was zeg maar, verdeeld in een aantal subgroepen en in dat onderzoek stond dus eigenlijk centraal, voornamelijk ook: wat is er met Corona gebeurd in de binnensteden? Hoe was het voor? En wat is eigenlijk in post coronatijd erna nu wat er speelt en daar hebben ons eigenlijk in het eerste gedeelte van het onderzoek op gefocust om eerst, zeg maar centraal te kijken van hoe zit het met de binnensteden en ja, wat kunnen we daar, zeg maar uiteindelijk nog aan advies en tips in meegeven en wat kunnen we er ook uit leren? Wat ze al wel goed doen? En in het tweede deel van het onderzoek hebben we eigenlijk voornamelijk gekeken naar echt, ja, bedrijven in de binnensteden zelf. Hoe kunnen we die helpen? Hoe kunnen we hun business model eigenlijk zo ja optimaliseren zodat ze innovatief en toekomstbestendig blijven?

00:04:37
Ja, nou, dat klinkt super interessant. We zijn ook, ik ben ook heel benieuwd wat er dan allemaal in staat. Maar misschien eerst nog even Peter, goed om aan jou te vragen: jij bent centrum manager in Deventer. Wat is op dit moment de stand van zaken van de retail in de binnenstad? Wat zie jij gebeuren?

00:04:57
Ja, als je echt even de thermometer er vandaag in gaat steken, dus nou, we zitten nu vandaag te praten op 12 juli 2022. Ik noem even heel bewust die datum, want ik denk dat binnensteden ik trek hem even breder dan retail, want retail is maar een onderdeel van die binnenstad, dan zie je wel dat we in een hele snelle wereld zitten, waar zaken ontzettend snel veranderen. Als we een half jaar geleden hadden gezegd dat we een inflatie hebben van 8 procent, dat we geen mensen kunnen vinden, dan had iedereen aan deze tafel gezegd: Peter, waar praat je over? Zit je op Mars of waar ben je in feite?

00:05:36
Koek koek.

00:05:36
Nee, ik ben gewoon in de binnenstad en dat is gewoon de werkelijke praktijk van de dag van vandaag. Terwijl tegelijkertijd, ik zeg behoefte aan mensen, ik zeg inflatie heel hoog, tegelijkertijd weten we dat de consument goed aan het uitgeven is. Dat doet die al vanaf februari-maart in feite. Dus als je gaat kijken naar de kassa op de dag van vandaag, ik zeg het maar weer, dan zie je op dit moment tevreden blikken. Zij het dat sommige omzet niet naar binnen kan worden gehaald omdat de mensen niet aan boord zijn, in feite. Nou, tegelijkertijd moet je natuurlijk en zeker vanuit onze rol en of dat nou vanuit onderwijs is, vanuit centrummanagement moet je in feite of vanuit de provincie moet je verder kijken dan 12 juli 2022.

00:06:20
En als je dat doet?

00:06:21
En als ik dat doe, dan zien we natuurlijk dat de signalen die we nu zien wereld breed, in feite, dat die zich ongetwijfeld ook in de komende tijd wel gaan vertalen, uiteindelijk naar die binnensteden toe. Nou en dan maak ik een heel mooi bruggetje naar het rapport dat is gemaakt. Ik denk dan komt nog weer naar voren toe: wil je als binnenstad die euro's verdienen van onze klanten, van onze gasten, ja, dan zul je echt meer water moeten leveren. Dan is het niet alleen een paar schoenen, dan is het niet alleen een laptop, dan is het niet alleen een biertje drinken, dan is het uiteindelijk een totaalbeleving die begint gewoon thuis op de bank en die ook weer zoveel uur later eindigt thuis op de bank en daar ligt denk ik, zeker kijkend naar de periode waar we nou, denk ik, aan het begin staan. Om echt die consumenten euro te kunnen verdienen, zul je daar heel erg op moet gaan richten. En als ik ook naar kijk, naar het, naar het onderzoek wat er gedaan is door Saxion ja, komt dat er ook over duidelijk uit. Je ziet ook een heel groot onderscheid tussen de ene binnenstad en de andere stad. De ene stad wordt gewinkeld en de andere stad daar beleeft de bezoeker. Ja, nou, en ik denk met name dat de stad die die beleving kan bieden, die heeft toekomst.

00:07:32
Ja, dat is een hele mooie, een mooie context die je schetst. Dat klinkt als een context vol uitdaging, maar ook vol kansen.

00:07:40
Absoluut, ja. Ik wil absoluut aan deze tafel, natuurlijk er komen wat dingen op ons af, maar dat is al tientallen jaren zo. En de kunst is weer hoe je daarop gaat anticiperen hoe je die uitdaging weer ombuigt, precies zoals jij zegt Lieke, naar een kans. En die kansen zijn er en dat zien we ook. Als ik weer even terug ga naar naar mijn eigen stadje, Deventer, dan zijn we eigenlijk afgelopen jaren al continu bezig geweest om die verblijf waarde te verhogen. Samen te investeren in de juiste winkel op de juiste plek, staat ook echt in het onderzoek. De juiste aanbod van horeca, in een goede kwaliteit, in openbare ruimte. Cultuur, onderwijs, maar vergeet ook zeker niet de wooncomponent die op dit moment enorme vormen gaat innemen en nou, er is tegelijkertijd heel veel behoefte aan wonen en tegelijkertijd willen mensen ook heel graag wonen in die binnenstad. Nou, dat zijn allemaal kansen die zich aandienen in de komende periode. Alleen, die kun je alleen maar verzilveren als je ook met elkaar goed georganiseerd bent en ook weet waar je naartoe wilt in de komende jaren.

00:08:42
Ja, dat is denk ik een mooi bruggetje naar de inhoud van het onderzoek. Auke, want nou Peter jij schetst net al hé, dit is eigenlijk een heel kort tijdsbestek waar we dan nu naar kunnen kijken, want die binnenstad, dat is, dat verandert de behoefte van consumenten. Maar ook de functie van de binnenstad verandert door de geschiedenis heen echt supersnel al voelt het voor ons misschien niet zo. Kun je misschien iets vertellen over wat er in het onderzoek staat, wat er uitkomt?

00:09:12
Jazeker, als we kijken naar het onderzoek daar hebben we met name ook gekeken van wie komt er nou uiteindelijk in die binnenstad? Wie is die consument? Wie is eigenlijk die shopper? En kunnen we ook weer eventueel nou ja, shoppers segmenten zeg maar maken om te kijken van nou ja, maar welke type shopper komt nou daadwerkelijk in Deventer, zoals Peter zo mooi schetst. En daarnaast hebben we ook gekeken naar Almelo, Hengelo en Enschede. Dus we hebben daarnaar gekeken en dan zien we echt wel, want er worden ook wel koopstroom onderzoeken gedaan. Dan krijg je ook echt wel een mooi beeld, zeg maar van wat er zich afspeelt, zeg maar in Overijssel. Maar wij hebben geprobeerd een laag dieper te kijken naar echt naar de consumenten shopper en wat de behoeftes van die shopper daadwerkelijk ook zijn en of ze zich, ja, of die shopper dat dan ook op dit moment vindt, bijvoorbeeld in een Deventer of in een Almelo, Hengelo en Enschede. En daar hebben we wel met dit onderzoek en wat dan heeft plaatsgevonden in de periode september-oktober vorig jaar, hebben we echt wel een goed beeld gekregen. Nou ja, naar die verschillende shopper segmenten en die hebben we ook kunnen typeren, dus we hebben ja, nu een goed beeld van ja, wie die shopper dan dat werkelijk is in Deventer.

00:10:17
Ja, dus eventjes voor degene die luistert om er even iets, een beeld van te schetsen. Jullie hebben dus echt per binnenstad kun je zien, volgens mij zijn, ik heb het hier opgeschreven, zijn er iets van zes types of iets meer.

00:10:30
Klopt, ja.

00:10:32
Dus je kunt echt per binnenstad zien welke soort type bezoekers in jouw stad komen.

00:10:36
Ja, dat klopt.

00:10:37
En wat hun behoeftes zijn?

00:10:39
Ja. Ja, we hebben geprobeerd om daar echt, nou ja, op basis van die datasets echt shoppers segmenten te maken waarvan er vier aan retail zijn toe te kennen. Twee wat meer richting de horeca. En we hebben nog een aparte groep, dat zijn de werkende. Want ja, er zijn ook veel mensen die werken in de binnenstad of daar hé even heel kort zijn. En we hebben met name die ja, die shoppers segmenten die zes, vier voor de retail en twee voor de horeca. Die hebben we nader uitgewerkt, zodat je dan werkelijk ook een beeld hebt van nou ja, wie die, ja, wat zo'n shoppers segment dan daadwerkelijk behelst en in hoeverre en in welke mate die dan ook in jouw binnenstad dan ook naar voren komt. En dat zicht hebben we nu op vier binnensteden en dat willen we graag. Dat gaan we ook continueren om te kijken om nog een beter beeld te krijgen van die segmenten.

00:11:20
Misschien, ik haak er even op in, ik vertelde toen we aan deze podcast begonnen, dat ik om twaalf uur weg moet, omdat ik een afspraak heb. Die afspraak is tot stand gekomen naar aanleiding van eigenlijk deze segmentatie. Eigenlijk hebben wij geconstateerd in Deventer dat in het mode segment van 50 plus, eigenlijk aanbod ontbreekt. Dus wij zijn heel gericht en dat staat ook echt nou in jullie onderzoek heel gericht eigenlijk per segment gaan kijken, op leeftijd, op aanbod. Wat ontbreekt er en waar kunnen we die binnenstad verder versterken? Nou, daar kwam uit dat we het mode segment vrouwen boven 50, in feite iets qua besteding iets boven modaal in feite dat we daar gebrek aan hebben. Nou, daar zijn we met een bureau heel gericht op zoek gegaan. Nou, welke formule zal dat kunnen invullen? Nou, om half één is die formule aanwezig en dan gaan we in de stad kijken naar een mogelijke vestigingslocatie dus dan zie je nou eigenlijk het onderzoek meteen in de praktijk, vertaald.

00:12:21
Ja, want zo praktisch kun je dat dus toepassen.

00:12:23
Absoluut.

00:12:24
Want je hebt een overzicht van wat voor mensen er nu in je stad komen, wat hun behoeftes zijn, maar je weet natuurlijk ook zelf heel goed wat voor winkels je al hebt en wat voor segment die winkels bedienen. Dus dat kun je eigenlijk gewoon heel simpel naast elkaar leggen en precies zien wat er mist of wat er te veel is, of.

00:12:41
Het gebeurt nog veel te weinig in mijn optiek. Ik denk dat het heel goed zou zijn als alle steden echt een hele goede blauwdruk hebben. Wat heb ik, waar wil ik strategisch naartoe groeien? Want een een Almelo is een andere stad dan Deventer en anders is geen waardeoordeel, maar beiden hebben kansen. Alleen dan moet je je heel goed bewustzijn. Oké, welk consument bedien ik, welke consumenten, hoe kan ik die al bedienen? En waar zitten nog eventueel leemtes nou, daar moet je heel gerecht mee aan de slag gaan.

00:13:08
Ja en Loraine dan ben ik wel even benieuwd, want jij hebt natuurlijk een deel van die informatie ook verzameld. Ja, hoe was dat voor jou? Heb je daar tijdens dat verzamelen inzichten opgedaan of dingen die je opvielen of dingen die je verraste?

00:13:22
Ja, nou, ja, het is sowieso natuurlijk als je dit hoort. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf dat je daar als student aan kan bijdragen en op dat moment sta je er midden in. En nou, het is natuurlijk, ja, je doet er zo ontzettend veel inzichten mee op, je begint natuurlijk echt letterlijk op de straat met het enqueteren mensen aanspreken, en het is ook heel gaaf want je raakt daardoor in gesprek met de consument en je komt eigenlijk letterlijk erachter van wat drijft je vandaag om hier te komen en hé, wat ontbreekt er nog en wat zou je graag van ons terug willen zien? En dat je eigenlijk die tussenschakel wordt tussen zeg maar, de consument en dan bijvoorbeeld een binnenstadsmanager of een binnenstad zelf, en dat je daardoor echt die waarde kan leveren en dat voor iedereen, zeg maar, kan optimaliseren omdat je natuurlijk met heel veel verschillende partijen hebt te maken. En het eerste deel van het onderzoek hebben we natuurlijk echt gekeken naar de binnenstad en daar achterhaalt van wat wil de consument en dat konden we daarna ook gelijk letterlijk aan die retailer teruggeven die we dan hebben geholpen. Van dit is wat een consument wil en dit is het type klant wat er in de binnenstad komt en daardoor heb je natuurlijk eigenlijk heel veel verschillende partijen kunnen helpen. En als student, maar ook als onderzoeker. Zeg maar, ja, dat doet je ontzettend goed en ja, dat neem je mee als ervaring en daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Dus, ja.

00:14:39
Dat klinkt alsof je er enthousiaster van bent geworden dan toen je d'raan begon?

00:14:44
Nou, ik was al heel enthousiast, want ik sta altijd open voor leren. En ja, weet je, onderzoek maakt het wel heel praktisch, want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel aannames leven, hé, want je vult al best wel snel iets in van nou, misschien moeten we dit of dat en met een onderzoek wordt je echt even terug naar de tekentafel gebracht. Van waar willen we echt naartoe? En dan kan een onderzoek natuurlijk dat wel als ondersteuning, heel praktisch, ja op tafel gooien, zeg maar van wat moeten we veranderen, waar kunnen we wat doen? En dat is natuurlijk heel erg mooi dat onderzoek daarbij kan helpen.

00:15:15
Ja. Ja, heel mooi om te horen, wat ik ook nog wel eventjes interessant vind, want we hebben natuurlijk nu over die shoppers segmenten gehad. Misschien is het ook leuk om er eentje even bij te pakken en iets meer over te vertellen van wat, hoe zo'n type persoon er dan uitziet oftewel wat voor informatie er dan uit dat onderzoek gehaald kan worden. Is dat?

00:15:36
Ja, dat kan zeker, ja, ja, wat we net al aangegeven hebben, de vier voor de retail beschreven. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de gezelligheidsplanner zoals wij die hebben omschreven voor de retail. En dat is, dat zou je eigenlijk kunnen zien als bijvoorbeeld een gezin wat naar een binnenstad toegaat, niet perse uit de binnenstad zelf hoeft te komen. Dus het kan best zijn dat deze mensen uit de omgeving van Deventer komen, uit de regio en die dan daar naartoe gaan, omdat ze nou ja, daar naartoe willen gaan omdat ze een stukje beleving daar ook daadwerkelijk treffen. Een gevarieerd winkelaanbod en dat sluit eigenlijk naadloos aan wat Peter net zei: gevarieerd winkelaanbod graag willen hebben, maar ook een gevarieerde horeca, want de horeca en de retail die versterken elkaar in deze heel erg sterk en die komen daar niet dagelijks of wekelijks. Nee, die komen daar eens in de, bijvoorbeeld vier weken, maar als ze er zijn, dan zijn ze daar ook een geruime tijd. Dus spenderen ze ook al vier uur tot vijf uur in die binnenstad. En als ze daar dan ook zijn, dan willen ze ook wel consumeren, want ze zijn ook echt uit met elkaar en dat zou je tweeledig kunnen zien. Aan de ene kant bij de retail, maar zeker ook om even, nou ja, we zitten nu in de zomer op een terrasje hier te zitten en wat te drinken en wat te eten met elkaar om echt een dagje uit te zijn. En ja, die groep, die is nou bijvoorbeeld in Deventer, maar ook in Enschede. Vanuit ons onderzoek komt die ja echt wel naar voren, dusdanig aanwezig ook in die steden en die zie je wat minder terugkomen ook in een Almelo en in een Hengelo. Dus vanuit dat beeld weten we eigenlijk al wel van oké, Enschede is ook wel misschien een beetje magneet in deze. Die trekt ook wel vanuit de regio veel mensen aan, maar je ziet ook zeker deze groep mensen in een Deventer terug. Dus dat toont ook wel aan dat Deventer ook wel echt die aantrekkingskracht heeft voor die, ja, voor die groep, zeg maar.

00:17:13
Dat soort type mensen komt ook in Deventer wonen?

00:17:16
Nou, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik zeker.

00:17:17
Nou en wat ook heel mooi is, op een gegeven moment, dat jullie ook naar verblijfsduur hebben gekeken. Eigenlijk, als je werkt voor ondernemers, dan denk je heel snel aan omzetten en natuurlijk die omzet moet er zijn. Geen enkel misverstand, want daar kun je uiteindelijk herinvesteren dan kun je continuiteit creëren met je bedrijf en heb je zelf ook nog een boterham. Maar eigenlijk praat ik heel vaak, ook al vanuit mijn verleden. Eigenlijk zijn wij maar met één ding bezig: hoe kan ik die gemiddelde verblijfsduur in die binnenstad verlengen? In feite en dat kun je verlengen door eigenlijk een hele bende aspecten die ook hierover deze tafel heengaan en ook heel mooi is om te lezen in het onderzoek, als je kijkt hoe uiteindelijk je stad ook door anderen worden gepromoot, een promoot score staat erin. Ja, en dan begin ik met een hele grote glimlach. Ja, de glimlach kunnen jullie natuurlijk in de podcast niet zien. Maar als ik dan zie dat wij eigenlijk bij alle groepen in feite stuk voor stuk een hele hoge scoren krijgen met betrekking, vertel jij tegen een ander dat je naar Deventer moet komen? Nou en dan zie ik dat we overal hoog scoren. Nou, dat is natuurlijk ook kijkend naar de toekomst, een ontzettend wezenlijk aspect en daar hebben we ook afgelopen jaren heel veel tijd en energie. En dat doen wij niet alleen, nee, dat doet, dan doen we met onze evenementen, Deventer marketing, gemeenten om uiteindelijk te zorgen dat je stad op dat netvlies komt bij een heel breed publiek. En dat kwam ook heel mooi uit het onderzoek en ook over alle groepen heen die in feite daar uitgelicht zijn.

00:18:47
Ja, dat is ook wel interessant wat je zegt, want in het onderzoek wordt ook onderscheid gemaakt tussen die promotors en mensen die dus eigenlijk ja de marketing voor je doen, gewoon heel positief over je binnenstad praten. Maar je hebt ook mensen die wat kritischer zijn en die die scoren dan misschien niet. Die scoren je binnenstad misschien iets positiever die komen ook andere dingen doen in de stad. Komen die dan in andere steden in Overijssel wat meer?

00:19:12
Nou, die gezelligheids planners retail die kiezen ook bewust vaak die steden uit waar we dus die groep waar we het net over hadden en die zijn over het algemeen ook wel positief dan over die stad waar ze vertoeven. Dus dat is, die wil je ook graag in je binnenstad hebben, maar ook in je, in je dorp of middelgrote plaats. Maar die moet je wel verdienen en ik denk dat dat eigenlijk even de kracht is en die ook wel wat Peter over Deventer zegt. Ik denk dat Deventer een hele duidelijke identiteit heeft en mensen weten wat ze eigenlijk ook wel in Deventer kunnen verwachten en die komen er naartoe en dat wordt ook waargemaakt in Deventer en ik denk dat dat wel heel erg, heel erg sterk aan dat verhaal is. Wat je, ja, wat je vaak in andere plaatsen ook wel ziet, we hebben nog een drietal andere shoppers segmenten voor de retail en onder andere de fijnproever en de verdieper. Ik zal ze niet helemaal gedetailleerd hier vertellen, dat is allemaal nog wel na te lezen in het onderzoek. Daar zullen we ook nog een linkje bij plaats he, zodat mensen het kunnen nalezen. Maar die zijn over het algemeen ook vaak wel wat kritischer, maar die komen ook vaak kortstondig in een binnenstad. Dus die komen naar een binnenstad toe en die doen daar hun gerichte aankoop of die komen voor. Nou ja, iets wat ze op dat moment daadwerkelijk willen doen in de binnenstad en die zijn vaak dan ook weer na een uur vertrokken uit de desbetreffende binnenstad. En ja, die kunnen soms ook wel iets kritischer zijn ten aanzien van een binnenstad die gezelligheids planner retail waar we het net over hadden. Die is over het algemeen ook vrij positief.

00:20:28
Ja en nou lijkt het me, want ik zit even te denken van, wil je dan misschien de ene soort bezoeker liever naar je binnenstad hebben dan de andere? Het lijkt me toch ook dat uiteindelijk voor iedereen een plekje moet zijn in elke stad. Heeft dat dan, heeft dat, moet je dat laat maar zeggen zo zien, van de ene wil ik eigenlijk liever hebben dan de ander? Of moet je gewoon inspelen op andere behoeftes misschien? Wat zegt het onderzoek daarover of wat vind jij daarvan?

00:20:56
Nou, als je natuurlijk, we zijn nu denk ik 20 minuten aan het praten, ja en natuurlijk, als ik hier aan deze tafel zit, als het binnenstad management Deventer, lijkt het een promo Deventer. Maar ik denk dat er net zo goed een promo voor Almelo en Hengelo aanwezig is. En dat zit hem terug, omdat je voor jezelf heel goed moet kijken. Wie is nu uiteindelijk mijn belangrijkste klantengroep en het viel mij op als je naar Almelo en Hengelo gaat kijken dat daar veel meer gerichter wordt gewinkeld die doen het op gericht winkelen en eigenlijk met gericht winkelen komt die euro in je kassa, doen ze het beter dan Deventer. Dus je zult met je totale binnenstadsaanpak zul je heel goed moeten nadenken. Oké, als dat mijn consument is, die heel gericht kijkt naar, heb ik het goed, het goede aanbod kan ik er makkelijk komen. Dus de shopper, dan moet je je daarop gaan richten ook. Ik denk, als je als binnenstad allemaal gaat proberen die hele gezellige, sfeervolle stad te zijn. Dat gaat niet lukken dan heb je een andere rol. Dus ik denk, kijkend naar het onderzoek, geeft het heel duidelijk. Kijk waar je kracht zit, wat je rol ook is, hoe de consument die naar je toe komt ook jou ziet en ja, haal daar je kracht ook uit en ga niet proberen anders te zijn dan de klant jou ervaart want dat, dat gaat 'm niet worden, denk ik. Maar juist door heel goed te oriënteren en heel goed echt keuzes te maken op bepaalde doelgroepen, kun je denk ik uitstekend de komende jaren een rol vervullen.

00:22:24
Ja, durf jezelf te zijn.

00:22:26
Precies en kies.

00:22:27
Ja, ja, bij ons zeiden ze altijd op de opleiding al vanaf het begin: kiezen is gekozen worden, dus dat houdt in. Je kan he, de hele wereld willen bedienen. Zo kom je ooit in het eerste leerjaar bij onze opleiding van ja, wie is je klant, ja, iedereen, want dat denk je dan, want ja, waarom niet? Maar als je dan even, als je gewoon even concreet gaat kijken van nou ja, maar wat wil die klant en dat steeds meer gaat segmenteren en op basis daarvan eigenlijk hé de behoeftes naadloos kan aansluiten, dan kun je natuurlijk veel, kom je veel directer bij eigenlijk die consumenten te staan. Dus als je kijkt naar die shoppers segmenten, is het natuurlijk heel erg mooi als je weet wat ze willen en dat kan bieden, zodat ze ook als ze komen, datgene wat ze verwachten, dat je dat kan waarmaken en als je dat voor ieder op een bepaalde manier doet, dan kun je natuurlijk best wel een grote groep bedienen. Maar als je daarin dus ook die keuzes maakt, denk ik dat je als binnenstad daar echt wel het verschil in kan gaan maken.

00:23:24
Ja, heel interessant hè?

00:23:25
Als je natuurlijk, bij iedereen is het marketingbureau ja, niet grenzeloos aanwezig. Dus ook als jij heel goede keuzes maakt, dan weet je op een moment ook: tot welke groep ga ik me richten? Hoe ga ik mijn marketing euro's besteden? Hoe ga ik om met sociale media, welke kanalen wel, welke kanalen niet? En wat is de boodschap? Tot wie richt ik hem? Dus die keuze die je uiteindelijk maakt als bedrijf binnenstad, die helpt je ook heel erg in de verdere vertaling van je strategie en hoe je uiteindelijk ook je hele communicatie aanvliegt.

00:23:56
Ja. Ja, dus dan sijpel, als je keuzes gaat maken, dan sijpelt het eigenlijk overal in door en je had een tijdje geleden ook al even over samenwerking. Sijpelt dat ook dan door in de soorten samenwerkingen die je aangaat?

00:24:11
Nou, Auke noemde net al heel bewust en dat ik ook helemaal terecht de 'O' van onderwijs en zijn collega moet ik dan niet vergeten. De 'O' van onderzoek wordt er dan ook aan toegevoegd, maar ook helemaal gelijk. Als je dan kijkt naar samenwerking, zie je natuurlijk nou, bewoners roep ik wel de afgelopen 20 minuten regelmatig uit mijn mond, maar ook de cultuursector bijvoorbeeld. Dus wij zien: ja, wil je dat spel op de juiste manier spelen in die binnenstad, dan heb je die partners stuk voor stuk nodig, dan heb je die gouden cirkel in feite nodig.

00:24:44
Dat gaat verder dan een driehoek.

00:24:46
Dat is echt verder dan een driehoek en ik verwacht dat gaat zich alleen maar verder ontwikkelen. Wil ik niet zeggen dat er direct allerlei partijen nog bij komt. Maar ik denk deze vijf, zes partijen, ja, die moet je gewoon met elkaar aan boord hebben. Samen maak je die binnenstad, hoe lastig het soms ook is. Want ja, ik zit echt wel eens een keer met een bewoner aan tafel, ja, die wel eens tegenstrijdig belang heeft ten opzichte datgene wat wij willen vanuit de economische aanvlieg route.

00:25:13
Maar de kracht, het gaat verder dan hé, je doet onderzoek samen, maar het gaat ook nog wel verder. Want ja, die jonge mensen komen in aanraking met die binnensteden en die zien ook wat er gebeurt in die binnensteden. Krijg het verhaal van de centrummanager mensen vanuit de gemeente te horen, lopen door die binnenstad heen en zien soms dan ook ineens de problematieken die er zijn in zo'n binnenstad en hoe daarmee wordt omgegaan en nou ja, ik heb echt blikken van, ik was zelf ook betrokken dan bij Almelo en ik liep daar met jonge mensen door één van de langste winkelstraten zo niet de langste van Nederland.

00:25:44
De Grotestraat

00:25:45
Ja, de Grotestraat.

00:25:46
Fijne naam ook dan.

00:25:46
En ja en er was ook en er was er was nou ja, er is daar de nodige leegstand dat is bekend en er wordt hard aan gewerkt om daar oplossingen voor te vinden. Maar dat jonge mensen daar ook rondlopen en sommigen haast met tranen in de ogen en zien wat de problematiek ook daadwerkelijk echt is en dat we daar met elkaar ja, wat aan moeten doen en dat ze daar dan een bijdrage in kunnen leveren om daar samen ja tot mogelijke oplossingen te komen, ja, dat is wel heel erg waardevol en dat is gewoon heel erg mooi om te zien dat jonge mensen dat zien wat de problematiek is in zo'n binnenstad, maar zeker ook in aanraking komen met die ondernemers in die binnensteden en die ondernemers kunnen helpen. Ze ook weer een frisse blik kunnen geven, een andere blik kunnen geven en kunnen helpen om ja, te werken aan hun business model en die meer toekomstbestendig te maken.

00:26:27
Ja, dat is toch ook wel echt een hele interessante plus van zo'n onderzoek. Als je dat met studenten doet. Dat je aan de ene kant wordt, wordt de theorie die je leert, kan ik me zo voorstellen, menselijker of echter, doordat je met mensen spreekt en voelt wat er gebeurt. En andersom kun je als student natuurlijk ook gewoon echt wat komen brengen. Kan je echt wat toevoegen?

00:26:47
Ja, je zet eigenlijk een beweging in gang en wij zijn natuurlijk dan, hé, daar hebben we de start daarin gemaakt en dat is natuurlijk ontzettend mooi. En wat nog mooier is eigenlijk, is dat het nu ja, meer naamsbekendheid krijgt. Dat komt een beetje op de juiste plekken, zeg maar, en dat betekent nu ook dat het onderzoek volgens mij twee keer per jaar weer zou gaan plaatsvinden en dat er dus eigenlijk dus ook continu data wordt opgehaald, zowel hé in het voorseizoen als in het naseizoen of in ja, ik weet niet hoe je dat exact wil noemen, maar in ieder geval dus in verschillende. Ja, ja, op moment in het jaar wordt er opnieuw gekeken naar, is het nog wel en worden die segmenten aangevuld of aangescherpt en zo krijgt de binnenstad eigenlijk nog meer zicht op. Hoe is het nou echt? Want natuurlijk was op dat moment het een moment opname en nu wordt het steeds meer betrokken in het hele plan van de binnenstad. Zeg maar ja, ja.

00:27:42
Kun jij misschien ook iets vertellen over wat je vervolgens bij die ondernemer hebt gedaan? Want je zei net al even van ja, ja, van alles geleerd en dat kun je dan ook gelijk toepassen door een advies aan zo'n ondernemer. Ja, kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat en wat voor advies heb je gegeven?

00:27:55
Nou, ik heb dan zelf dus het onderzoek in Enschede uitgevoerd en vervolgens ook bij een ondernemer naar binnengestapt want ja, totaal eigenlijk geen kennis en gewoon gaan vragen: goh staat u ervoor open? Vindt u het leuk als we een keer hé bedrijf onder de loep nemen en dat we delen wat we hebben gedaan tot dusver en dat eigenlijk dus gaan inbrengen bij hetgene wat we in dat bedrijf wilden implementeren, dat bedrijf bevond zich in de klanderij, was best wel een kleinere winkel, maar wel een hele mooie locatie en we hebben eigenlijk gewoon meegeven dus hé wat er uit het onderzoek kwam. Dus het stukje beleving, niet, hé van place to buy naar place to be, dus echt dat stukje meerwaarde creëren. En voor haar was het, zeg maar, belangrijk dat haar winkel daar ook op ging aansluiten. Dus we hebben wat meer gedaan met trends en ontwikkelingen. Dus ja, allereerst, omdat je natuurlijk ook de theoretische onderlegging hebt, ga je met verschillende modellen dat in kaart brengen. Van wat is er nu? Hé, wat zijn de trends en ontwikkelingen? En waar kan een winkel wat mee? En op basis daarvan zijn we dus eigenlijk om tafel gegaan. Van wat wil jij en wat zien wij? En daar hebben we dus een business model op gemaakt en dan geef je advies mee, zoals nou heel praktisch, kijk een keer naar een loyaliteitsprogramma of dat soort kleine zaken, maar wel heel veel, wat heel veel meerwaarde kan bieden voor zo'n winkelier, omdat om de consument terug te krijgen naar de binnenstad en naar je winkel.

00:29:22
Dus je hebt echt hele concrete adviezen gegeven, die bij die ondernemer passen?

00:29:28
Ja, en dat is dus heel mooi dat je dat kan doen en het zou natuurlijk eigenlijk prachtig zijn als dat op een grootschalige manier ooit kan worden voortgezet, want dit is natuurlijk nog best wel ja, drie groepen per binnenstad, of soms vier en er zijn dus daarmee vier tot drie tot vier retailers per binnenstad geholpen. En het is natuurlijk wel heel mooi dat uit het onderzoek een binnenstadsmanager eigenlijk ermee verder gaat van nou ja, waar kunnen we dan nog in groeien? Welke winkels kunnen we er nog weer bij betrekken of welke ketens zijn interessant voor mij, mijn binnenstad? En de mensen die er al zitten, is het natuurlijk heel erg mooi om die opnieuw weer naar de tekentafel mee te nemen, want ja, meeste ondernemers zijn toch wel heel erg druk met hetgene waar ze mee bezig zijn. En dan is het natuurlijk wel heel gaaf dat er een keer een frisse blik vanuit een nieuwe ja partijen op een bedrijf komt.

00:30:17
Ja, ja, mooi en mooi ook dat die ondernemer daar dan voor openstaat.

00:30:21
Absoluut, ja.

00:30:22
Want dat is ook best spannend kan ik me voorstellen.

00:30:23
Absoluut en het was ook, je hebt totaal natuurlijk geen verwachting van he, hoe gaat dat uitpakken wat voor bedrijf heb ik nou eigenlijk wat ik ga onderzoeken? Maar het is natuurlijk wel heel erg mooi dat ze inderdaad een bedrijf openstellen en dat inkijkje bieden. Maar ik merk wel als je het verhaal vertelt en zeg maar ook hetgene wat je hebt al hebt gedaan, dat eigenlijk alle ondernemers alleen maar zeggen: oh, heel graag en alleen maar heel leuk om hier aan mee te mogen doen.

00:30:50
Ja, wat jullie denk ik met name kunnen toevoegen. Je ziet natuurlijk, want je zei terecht, je bent een winkel ingestapt met andere woorden, het was een fysieke winkel in de klanderij en we hebben natuurlijk alleen maar fysieke winkels, fysieke horeca in de binnenstad. Maar tegelijkertijd heeft corona ons natuurlijk geleerd, versneld geleerd want eigenlijk wisten we het al voor corona dat je eigenlijk die relatie 24 uur per dag moet hebben. Je ziet dat een heel groot deel van de bezoekers van die binnenstad begint wel uren dagen van tevoren zich in feite zich te oriënteren. En nou, dat is doorgaans digitaal. Natuurlijk, er valt ook nog een keer een krantje in de brievenbus. Maar ja, het gros oriënteert zich digitaal en ik denk met name om die digitale inhaalslag te maken. Ja, kan jeugd, jongeren een enorme rol geven. Want ja, een oude vent van 61, die is echt opgegroeid in de fysieke winkel. Letterlijk en figuurlijk in mijn geval, maar jij bent, jij bent helemaal digitaal opgegroeid. Ja, jij weet niet beter. Je had misschien wel de eerste twaalf maanden al meerdere keer een telefoon vast gehad. Nou oké, wat moet ik ermee was nog onbekend. Maar ja, jij bent letterlijk opgegroeid met het vasthouden van een telefoon, in feite gewoon digitaal en dan niet alleen bellen. Tegendeel ik denk juist niet bellen. Nou, ik denk dat jullie juist die ondernemer, die heel erg fysiek is ingesteld, enorm kunnen helpen. We zijn ook heel blij dat Saxion samen met provincie Overijssel en provincie Gelderland bijvoorbeeld de digitale werkplaats. Nou, die gaat per januari van start in de steden driehoek. Apeldoorn, Zutphen, Deventer. Waar in feite studenten op gebied van retail en de hospitality, in feite die ondernemer gaan helpen om dit soort vraagstukken concreet op te pakken. En ja, daar heeft onderwijs in mijn optiek natuurlijk een hele grote kans en ook een enorme toegevoegde waarde naar de huidige praktijk in de binnensteden.

00:32:47
Ja, heel mooi.

00:32:48
Nou, je ziet eigenlijk al ondernemers die hebben meegedaan aan dit project, dus dat die alweer graag mee willen doen aan een vervolgproject en sommige die zijn alweer ingestapt op vervolgprojecten om nou ja bijvoorbeeld, hé die digitale transformatie of te worden geholpen, zeg maar met loyaliteit systemen tot aan bewijs van spreken optimalisatie van de webshop. Om alweer ja, daarin verder geholpen te worden. Dus ook met dit soort dingen breng je ook gewoon partijen uiteindelijk dichter bij elkaar. En je laat ook ondernemers ook weer de weg vinden in een Saxion om in ieder geval ook weer verder geholpen te kunnen worden. Dus en ook een aantal zijn al aangesloten bij de digitale werkplaats dan vanuit Twente dan bij de digitale werkplaats.

00:33:25
Want er zijn drie digitale, straks drie digitale werkplaatsen, hé? In Twente, hoe heten ze?

00:33:31
Dat is een hele goede vraag.

00:33:34
Zetten we linkjes heen.

00:33:34
Ja, volgens mij is het gewoon de digitale werkplaats Twente. En dan nou ja, stedendriehoek en in Zwolle zit er ook één.

00:33:40
De steden driehoek heeft al heel bewust gekozen voor retail hospitality.

00:33:44
Ja, klopt.

00:33:45
Dat zijn echt de twee gebieden die extra, in feite uitgelicht worden in steun richting de ondernemers. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.

00:33:53
Ja, ik, volgens mij hebben we best wel veel uit het onderzoek al over gehad. Wat ook de aanbevelingen die er uitkwamen gingen ook over samenwerking, maar volgens mij stond er ook nog een belangrijke in over personeel.

00:34:08
Ja, personeel, wat toch wel heel erg naar voren komt, is dat mensen graag naar de fysieke winkel komen voor ja, deskundig advies en dat eigenlijk alleen nog maar meer willen, want het was een beetje in de corona tijd dat we dit onderzoek hebben afgenomen dat ze post corona, dus eigenlijk ja weer in, nou ja, in deze tijd waar we nu in zitten met elkaar. Graag naar de fysieke winkel komen voor een stuk beleving, maar zeker ook voor deskundige personeel die je goed kan adviseren. Dus daar ligt nog veel winst te behalen, ook voor de retail en dat zal voor de horeca ook wel zo zijn op een iets andere manier meer als gasten, gastheer, gastvrouw, maar zeker voor de retail valt daar nog veel winst te behalen.

00:34:45
Is dat een rode draad die eigenlijk door alle bezoekers segmenten heen loopt?

00:34:51
Ja, dat de één heeft daar wel wat meer behoefte aan dan de ander, hé dus, want die sommigen komen ook in een ander type winkel. Hé, dus als je in een wat wellicht hoger segment komt, mag je ook naar een soort van zelfsprekendheid zijn dat je daar ook deskundig personeel hebt die je goed kan adviseren, maar je ziet toch wel dat heel veel mensen dat belangrijk vinden, het contact in de winkel te hebben met mensen. Gewoon ook het sociale contact, maar daarnaast ook zeker ook het ja, gewoon van goed advies worden voorzien. En dat is ook één van de dingen waarin je je ook echt nog wel kunt onderscheiden, denk ik ook op dit moment in ieder geval van het internet, van de webshop dat je daarin echt mee de onderscheidende factor kunt zijn in de winkel. En dat is wel een uitdaging, denk ik, voor de komende tijd.

00:35:30
Nou ja, ik ga even terug naar het begin van deze podcast, toen Lieke mij vroeg van nou vertel eens iets is over de dag van vandaag. Nou, ik begon heel snel over personeel. Dus ene kant onderstreep ik helemaal het verhaal van Auke dat personeel hele belangrijke onderscheidende factor en ook een hele grote rol speelt, zeker op die vloer. En of het nou op een prachtig restaurant is of een terras of in een winkel, doet er niet toe. Maar tegelijkertijd weten we dat schaarste, je mag tegenwoordig als werkgeven gaan solliciteren bij de werknemer. Dus ja, dan ontstaat een omgekeerde. Dus je moet die werknemer verdienen als ondernemer en ik denk dat dat maar name dat besef moet gaan landen dat je inderdaad goede mensen, die verdien je en die kun je dan ook behouden. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er zomaar even een paar mensen naar binnen stappen. Goh, ik kom bij je werken. Nee en maar het zal wel naast de hele digitale wereld, ook zeker de fysieke aanwezigheid en de kwaliteit op die vloer. Jij als ondernemer, maar ook zeker je collega's, je medewerkers kunnen ook zeker in de komende tijd, in de toekomst het verschil gaan maken.

00:36:37
Ja, dit gaat jou ook aan het hart toch Loraine?

00:36:40
Ja.

00:36:41
Vertel.

00:36:42
Ja, dat is al wel iets wat een beetje langer bij me leeft. Ik zit nu momenteel in mijn derde jaar van ondernemerschap en retail management en na de zomer komt eigenlijk de stap om dan te gaan afstuderen. En ja, de opleiding zelf is gewoon ontzettend breed en vanaf leerjaar één wordt eigenlijk je visie ontzettend verbreed. Dus je wordt een keer, zeg maar, uit je comfortzone gehaald, waar je hé je goed bij voelt en wat je leuk vindt en gaat echt breder kijken. Dus dat vond ik natuurlijk aan het begin ontzettend gaaf en alleen maar dat je bezig bent met waar zie ik mogelijkheden? En vanaf het eerste leerjaar heb ik eigenlijk al wel dat ik een beetje denk van nou, het lijkt me ontzettend mooi om daarin ook een verschil te kunnen gaan maken. En nu, omdat je moet gaan afstuderen, word je echt bij jezelf gaan. Moet je nagaan van wat vind ik nou echt leuk? Wat lijkt me leuk? Wat wil ik gaan doen? Waar wil ik het verschil gaan maken? En daarin is dus eigenlijk de gedachte bij mij gekomen om een uitzendbureau ook te gaan opstarten maar wel gericht op hetgene wat ik dan super leuk vind. En dat is de beauty en hospitality branche. En dan helpen dit soort dingen. Hé, dus hetgene wat nu speelt, daar word je ook door de opleiding continu op gewezen. Van wat speelt er in de maatschappij? Waar kun je dan, zeg maar, op inspelen met hetgene wat je dan ook nog leuk vindt? Dus het lijkt mij heel erg mooi om daarin het verschil te gaan maken. Dus het samenbrengen van verschillende partijen, zowel bedrijven als mensen die hun werk, ja, werk zoeken oftewel personeel en om daar eigenlijk de tussenschakel in te worden. Dat zou ik heel mooi vinden om daar het verschil in te maken. En eigenlijk, ja, mijn ultieme droom is natuurlijk de wereld mooier maken, maar dan moet je heel klein beginnen. En dan denk ik altijd: je moet beginnen met hetgene waar je hart ligt, waar je passie ligt, waar je je ei in kwijt kan, wat je leuk vindt en daar helpt ondernemerschap en retail management. Dus mijn opleiding heeft daar ontzettend bij geholpen om mij te ontwikkelen, als persoon, maar ook in hetgene van ja, waar wil ik mijn bed voor uitkomen? Wat wil ik graag doen? Waar wil ik het verschil gaan maken?

00:38:41
Kijk, dat is mooi, ook nog gelijk een heel mooi soort testimonial van hoe goed je opleiding is.

00:38:47
Absoluut, ja, ik zou het iedereen aanraden maar goed, dat weet iedereen wel.

00:38:52
Ja, wat mooi! Dankjewel.

00:38:54
En wel leuk is je hebt dan die minor gevolgd he, de minor ecommerce en retail en dat zijn toch 45 studenten die dan daarvoor kiezen om zich echt nog wel verder willen te verdiepen in de retail wereld en die het heel erg mooi vinden om daar een bijdrage in te leveren. Dus er is echt wel, ik wil niet zeggen hoop of zo, maar er zijn echt wel heel veel jonge mensen die heel erg graag daar een bijdrage in willen leveren en daarom is het zo belangrijk zoals wat we nu hebben gedaan, hé, want je hebt echt ook in de praktijk kunnen kijken. Dat echt onderwijs, nou ja Peter terecht onderzoek hé, vanuit het lectoraat die koppelingen worden gelegd, maar ook zeker het werkveld erbij betrokken wordt. Centrum managers en ondernemers, zodat je echt een, dat ze echt een beeld kunnen krijgen, echt gewoon in de keuken kunnen kijken en dat ze gevoel krijgen bij. En soms kan ook een keuze zijn. Dit wil ik niet, maar dat je daar echt achter kunt komen en dat heb jij denk ik wel kunnen doen afgelopen jaren.

00:39:34
Ja, helemaal mee eens.

00:39:37
Wat me misschien nog wel mooi lijkt. Retail is natuurlijk een onderdeel van de binnenstad. We hebben het al wel een beetje over gehad. Het gaat ook over wonen. Het gaat over werken. Hoe kijk je daar, hoe kijk je naar de rol van Saxion die jullie daarin spelen, gekoppeld ook aan dit onderzoek?

00:39:56
Ja, nou, ik, ik denk dat wij jonge mensen eigenlijk opleiden. Hé om in ieder geval. Ja, je zegt eigenlijk al zo mooi Loraine waarde toevoegen, hé, want je wil eigenlijk elke maatschappelijke waarde ook. We zeggen tegenwoordig: het is meer dan economische waarde, maatschappelijke waarde, ecologische waarde. Zijn dingen die wij ook heel erg belangrijk vinden en ook terugkomen en ik denk wat we met dit onderzoek heel erg hebben kunnen doen, is dat we echt met twee benen, zeg maar in die binnenstad hebben gestaan met elkaar en ook echt ja, jonge mensen, zeg maar ook in aanraking hebben kunnen laten komen met. Ik denk dat dat de grootste waarde is en ik denk dat we echt ondernemers hebben geholpen, ook al zijn het er maar een aantal, zeg maar nu per binnenstad geweest, maar echt geholpen hebben om een stap verder te kijken. Dus heel veel ondernemers vinden het al best wel lastig om hun business goed in beeld te krijgen en dan te kijken dat is één en stap twee is om dan ook te kijken van joh, welke onderdelen kan ik ja verbeteren, innoveren en als ik dat dan nou ja weet, hoe doe ik dat dan? Zeg maar, welke stappen zet ik dan? En ik denk dat we daar echt wel een bijdrage in hebben kunnen leveren om die ondernemers te helpen en ik hoop dat het een soort vliegwiel wordt, wat Loraine eigenlijk ook zegt. Zodat we nog meer ondernemers daarin kunnen helpen, want daarmee he want die binnenstad, dat is retail, maar dat is zeker ook horeca en andere dingen die Peter net ook vertelde als onder andere cultuur. Maar we hebben wel echt ik denk nou ja, als we met een goede retail en goede horeca, ik denk dat we dan wel met elkaar die binnensteden echt weer, nou ja, kunnen versterken.

00:41:19
Ja.

00:41:19
Nou, daar wil ik zeker één ding aan toevoegen. Daarnaast zie je natuurlijk de overheid. We hebben nog heel eigenlijk relatief weinig stilgestaan bij de rol van de overheid en de overheid dat is gemeente, dat is provincie, maar ook zeker de landelijke overheid. Ik denk dat daar ook een absolute verantwoordelijkheid ligt om te kijken van hoe kun je ook blijven investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte? Want uiteindelijk, je kunt het als ondernemer, als horeca ondernemer, als cultuur ondernemer, als winkel nog zo goed voor elkaar hebben, maar dat uiteindelijk die bereikbaarheid van de stad, de kwaliteit van openbaar groen. Kijk naar alle ontwikkelingen ten actie van duurzaamheid, als die niet voor elkaar zijn, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Dus ik denk, ook kijkend naar de komende jaren, nieuwe colleges zijn net weer aangetreden, provinciale staten komt er volgend jaar weer aan. Ja, ik mag echt hopen dat we niet denken, corona is voorbij en jongens klaar, die binnensteden zijn weer op orde. Dat we met z'n allen, ook overheid, maar ook ondernemers, vastgoedeigenaren blijven investeren in uiteindelijk die verblijfskwaliteit van die steden. Dus ik maak ook nog dankbaar gebruik van deze gelegenheid om dat weer op het netvlies te blijven zetten bij alle bestuurders binnen de overheid.

00:42:37
Heel mooi. Loraine, heb jij nog iets waarvan je denkt van dit moet nog even gezegd worden? Of even, dit moet nog gezegd worden.

00:42:45
Nou, niet specifiek, maar dankbaar natuurlijk dat ik als student aan dit onderzoek heb mogen bijdragen en het verhaal nu heb mogen delen in een vogelvlucht en super interessant, denk ik, voor heel veel verschillende partijen om hier echt naar te gaan kijken en daarin ook die samenwerking op te zoeken. Ik denk dat eigenlijk dus al die partijen met elkaar en dat zeg maar he samen, dat die ervoor kunnen zorgen dat de binnensteden echt de meerwaarde blijven bieden in ja, welke stad dan ook.

00:43:18
Mooi, dank je wel en dan Auke het laatste woord voor jou.

00:43:22
Nou, ik wil ook nog wel iets zeggen ook richting de provincie, want dat wat jij zegt, dat is ook wel mede tot stand gekomen in de samenwerking ook he vanuit het RPO waar de provincie ook een belangrijke rol in heeft. Dus ik vind dat daarin pakt zo'n provincie zich ook wel hé, dat pakt ook de rol op en vind ik wel heel erg mooi om te zien, omdat we met elkaar, zeg maar, op deze wijze hebben weten op te pakken. Dus ja en het mooie is, we weten elkaar steeds beter te vinden en waar het in het verleden nog wel eens was, kijk. Peter kennen we al een lange tijd, zeg maar, en waren de lijntjes al gelegd. Nu zijn de lijntjes ook wat sterker ook met de andere centrum managers. Nou, laatst waren we bij een centrum managers bijeenkomst, he en daar hebben we de presentatie gegeven en waar we in het verleden centrum managers of ondernemers moesten werven, is nu eerder andersom. Dat ze graag, mag ik ook niet mee doen? Kan ik ook niet aan tafel zitten? Ik wil ook wel. En ik denk dat dat volgens mij dat zegt, denk ik genoeg van ja, projecten als deze. Dat we dit met elkaar doen en ik hoop dat we ja, naast de steden straks ook de middelgrote plaatsen ook kunnen helpen in Overijssel.

00:44:17
Ja, heel mooi, er zijn dus nog genoeg uitdagingen maar er zijn ook vooral heel veel kansen,

00:44:23
Absoluut.

00:44:24
We sluiten hoopvol af, dat is toch fijn.

00:44:27
Dat is fijn, ja.

00:44:28
Dank allen.

00:44:28
Dankjewel.