Met Stad en Ziel Podcast

Aflevering 11 Met Stad en Ziel - Marjan Willems (gemeente Zwolle) en Rob Bults (Verhalenboot en Zwolle Unlimited)

February 17, 2022 De Stadsbeweging
Met Stad en Ziel Podcast
Aflevering 11 Met Stad en Ziel - Marjan Willems (gemeente Zwolle) en Rob Bults (Verhalenboot en Zwolle Unlimited)
Show Notes Transcript

Experimenteel, creatief en ondernemend. Dat zijn de uitgangspunten van het Kompas van Zwolle. In dit kompas ontwikkelen creatievelingen, ondernemers en inwoners hun stad van de toekomst. Er is volop ruimte voor het uitvoeren van experimenten waarbij het accent in eerste instantie ligt op het ‘doen’ en daarna pas op het ‘denken’. Marjan Willems van de gemeente Zwolle en Rob Bults van onder andere de Verhalenboot en Zwolle Unlimited vertellen in deze aflevering over hun ervaringen met het Kompas: welke korte en lange termijneffecten heeft het Kompas op de stad en wat is het effect op de gemeentelijke organisatie?

00:00:00
Experimenteel creatief en ondernemend dat zijn de uitgangspunten van het kompas van Zwolle. Een kompas geeft richting aan en deze wel eentje die verrast. Samenwerkend met creatievelingen ondernemers en inwoners, moet het kompas de stad vooruitstrevend naar de toekomst toe ontwikkelen, met ruimte voor experiment, samenspelen en eerst eens doen en dan denken. In deze uitzending van met stad en ziel praatte ik, Lot kon er vandaag helaas niet bij zijn, met Marjan Willems van de gemeente Zwolle en Rob Bults van onder andere de Verhalenboot en Zwolle Unlimited. We praten over de inhoud van het kompas, de effecten die het nu al op de stad en ook op de gemeentelijke organisatie heeft, en over de effecten op de lange termijn.

00:00:51
En vandaag gaan we het hebben over Zwolle.

00:00:53
Ja.

00:00:54
Wat ik heel leuk vind, want ik woon in Zwolle en ik heb al van alles gehoord dat er nog van alles in de stad te ontdekken valt, wat ik nog niet ken, mede ook dankzij Corona natuurlijk, maar daar valt nog veel te ontdekken he?

00:01:07
En misschien deels ook wel dankzij corona.

00:01:10
Dat er dankzij corona veel te ontdekken valt?

00:01:12
Daar valt ook misschien wel weer, komen daar wel weer dingen uit die je nog ontdekken moet.

00:01:16
Ja. Nou ja, ik vertel net de wandeling in de binnenstad die ik maak. Dan kom je soms inderdaad op plekken waar je nog nooit bent geweest. Ja, daar heb je nu natuurlijk extra tijd voor.

00:01:24
Zeker, ja, we hebben allemaal de stadswandelingen weer ontdekt. Ja, ja is echt en ook heel graaf weer ook heel waardevol om weer nieuwe dingen te ontdekken.

00:01:33
Zeker, ja.

00:01:35
Nou en dat is ook wel een mooi bruggetje want we gaan het vandaag hebben over de binnenstad van Zwolle en daaraan gekoppeld ook het kompas van Zwolle, want daar zijn jullie vanuit de gemeente, maar vooral ook samen met allerlei partijen druk mee geweest. Om dat kompas te maken, klopt Marjan zou je misschien kunnen vertellen hoe dat kompas is ontstaan?

00:02:00
Ja, dank je wel, dat is goed. Wij hadden als Zwolle al langer het idee van we zijn een groeiende stad. En hoe geef je nou de richting daaraan? Dat je ook op de juiste manier groeit en kwaliteit houdt en je heel sterk ontwikkelt. En we zeiden al langer dat we daarvoor, ja toch kenniswerkers talent, een creatieve naar de stad meer moeten trekken om die maatschappelijke opgave voor de toekomst en die kenniseconomie te kunnen aanpakken, zeg maar kunnen omarmen en hebben we al eens een hackathon gehouden met allemaal, nou ja echt internationaal, allemaal jongelui die meedachten van. Als je die doelgroep meer wil trekken, wat heb je dan nodig?

00:02:50
Internationaal?

00:02:51
Ja, ja, het ja, we hadden gewoon iemand in Nederland die vaker hackathons organiseert en die kon, had zo’n heel netwerk waardoor die gewoon mensen kon trekken. En daardoor stond ook die vraag centraal van hoe trek je die doelgroep? Nou ja, heel kort gezegd, kiezen zij op wonen, werken en vrije tijd. Daardoor worden zij getriggerd en kom je, moet je als stad kans zien om op hun lijstjes terecht te komen van goh, waar zouden ze willen wonen en werken? En zijn we inderdaad met allerlei partners in de stad, Zwolle Marketing en allerlei interne collega’s binnen de gemeente Zwolle zijn we aan de slag gegaan. Van hoe kan je dus op wonen, werken, vrije tijd, tot het juiste aanbod komen wat hen trekt. En daarvoor hebben we dat kompas gemaakt, waarbij we zeggen: nou, we willen ons meer experimenteel creatief en ondernemend ontwikkelen. Dus eigenlijk een veel meer hip, creatiefe en spannend aanbod binnen dat prachtige decor wat we hebben van een Hanze stad en het groen, wat altijd dichtbij is. En dat is nu heel erg fijn voor de aanbod ontwikkeling van de stad. Ik bedoel, we gaan niet echt naar buiten hoor van kom naar de experimentele Hanze stad, want het slaat helemaal nergens op. Het is echt voor ons als partners in de stad het richtsnoer dat we nou niet onze tijd en moeite steken in nou ja in gewone dingen. Dat mag er allemaal zijn, maar je krijgt. We gaan echt actief inzetten op meer verrassend aanbod.

00:04:20
Ja, en dat vind ik ook wel heel interessant. Als je in het kompas kijkt, dan staan er ook wel hele bijzondere termen in, zoals samenspelen ja, wat ik heb er een paar opgeschreven: eerst doen, dan denken, ja, dat is best wel bijzonder, dat hoor je, daar denken mensen misschien niet in eerste instantie aan als je als gemeente een plan voor de toekomst gaat maken.

00:04:43
Nee, dat klopt. Dat betekent dat je wat meer lef wil laten zien, en het is het is ook wel een cultuur verandering voor Zwolle, want we zijn wel echt een projecten stad, we kunnen ontzettend goed overleggen, we komen er altijd ook uit, maar dan kan het ook zo’n platgeslagen ding worden wat er uitkomt omdat echt iedereen daar en op een gegeven moment hebben we wel gezegd van…

00:05:07
Ja, dan krijg je een soort compromis van het compromis.

00:05:09
Precies en daar wil je eigenlijk wat meer vanaf nu dat je natuurlijk moet je met elkaar door één deur kunnen, maar toch proberen om dingen te doorbreken en toch naar spannende dingen toe te komen.

00:05:22
Ja en Rob, dat moet jou toch als muziek in de oren klinken!

00:05:25
Ja, ik vind dat heel mooi en het is precies natuurlijk wat het zegt, een kompas hé, dus het. Het geeft een richting aan. En dan en die dingen die jij d’r uitpikt vind ik dus inderdaad interessant, hé, want heel vaak overleg je jezelf plat als je iets wil. En nou ja, dat idee dat je gewoon eerst, dat je gewoon mag doen, ja, of dat je eigenlijk vanuit de overheid ook de ruimte geeft om te doen en niet altijd alle regels eerst vooraf stelt, zeg maar ja, dat geeft natuurlijk een ruimte die je nodig hebt om te kunnen experimenteren anders wordt het natuurlijk, anders wordt niets meer een experiment.

00:06:06
Ja, anders is de energie gelijk wegstroomt ja, ja.

00:06:10
Dus dat klinkt mij inderdaad als muziek in de oren.

00:06:12
Ja, en jij bent vanuit, want misschien zou je iets, je organiseert festival, je bent heel druk met van alles.

00:06:20
Ja, ik ben nou ja, ik ben in de basis festivalorganisator maar ja, dat is natuurlijk. Ik ben eigenlijk organisator, creatief organisator, dus ik werk veel met het onderwijs, ik werk veel met amateurs, ik hou me bezig met de stad zelf. Ja, en festivals die zijn natuurlijk de laatste jaren niet zo heel goed mogelijk, dus dan kijk je ook weer naar alternatieven. Dus wij hebben heel veel audiotours gemaakt, veel wandelingen ontwikkeld en daar probeer je ook elke keer natuurlijk dat stapje er bovenop te zetten. Dus ja, dat is wat ik doe en dat met een hele grote groep mensen. Dus ik doe dat zeker niet alleen.

00:06:59
Ja, en daar komt dat spelen en dat eerst doen, maar ik denk dat is eigenlijk, dat zit jou misschien in het bloed, of hoe?

00:07:08
Dat ja, nou ja, goed, ik denk dat de mens is in de basis een spelend organisme dus, en dat vergeten we natuurlijk weleens een keertje dus ik vind dat heel belangrijk. De spelende mens is bij alles wat wij doen eigenlijk een uitgangspunt.

00:07:22
Ja, ja, mooi, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want dit zijn dat zijn best wel. Het gaat dus over wonen, werken en vrije tijd, en dan heb je met elkaar van die punten. Ja vastgesteld, nou, dat gaat best wel ver en we gaan, je zegt al cultuurveranderingen we gaan het echt anders doen. We gaan de stad ontwikkelen, vooruit voor jongeren die de toekomst zijn. En dan?

00:07:51
Ja, dat is een hele goede vraag en ik zie gewoon dat die handschoen heel goed wordt opgepakt, maar dan blijft het nog een kwestie van heel goed monitoren en actie er op blijven zetten hoor, want dat kan ook maar zo weer weg zijn. Hé dus het vraagt gewoon veel inzet. Het is ook niet de makkelijkste weg. Maar je ziet dus dat het nu er vertaald is in het economisch perspectief, dus economische visie, het cultureel perspectief en het toeristisch perspectief en dat ze ook binnen wonen. Daar lag al een woonvisie maar daar zat ook wel al een lijn in van vernieuwend wonen. Dus daar proberen ze ‘m op die manier op te pakken. Dus je ziet wel dat de verschillende beleidsvelden echt proberen daar actief op te sturen en dat ook te vertalen in een beleidsveld.

00:08:40
Ja, en dat is dus beleidsmatig dus dat het land overal, ja, in alle beleidsstukken maar dan is er nog steeds niks gebeurd. Toch?

00:08:48
Nee, dat klopt en dat is zeker met die energie die je er echt op moet houden, is dat gewoon superbelangrijk en als ik dan gewoon kijk naar mijn eigen toeristische veld, want dan sta je zelf ook aan de lat om het te realiseren, dan maak je gewoon nu continu keuzes van. Hoe doe je dat dan? Als iemand zegt van: nou ja, ik wil geld voor een gewone wandeling of iets met smaak of proeven, dan ga ik daar gewoon niet op in, want dat is niet creatief of experimenteel dat is relatief gewoon, zeg maar he.

00:09:19
Dat is er al, zo?

00:09:21
Ja, dat is dat is er al en dat past dan niet bij die positionering wat je eigenlijk verder wil versterken en uitvergroten en maar als dan er ideeën binnen onze toeristische groep ondernemers ontstaan om met muurschilderingen wat te doen en wat we vorig jaar gedaan hebben met die schommels die in de bomen hangen, die door Zwolse ontwerpers allemaal zijn gemaakt, er was gevraagd om een picknicktafel nou, dan kan je er een hele gewone neerzetten, maar we hebben er eentje laten maken door een Zwolse ontwerper. Er zijn nu ideeën voor een heel groot zebrapad in de stad. Rob heeft weer aangejaagd van: goh, we hebben vorig jaar die schommels gehad maar ik wil zo graag spelen voor volwassenen. Daar loopt nu een uitvraag bij creatieven om, ja, een eigenlijk een soort kunst object te ontwikkelen, twee stuks die die, waar je echt als volwassenen op moet kunnen spelen. Nou is pril, er komt volgend jaar, wil een collega van cultuur, wil naar een beeldenroute toe, maar ik ben nu met Ronald Westerhuis en kijken van, kunnen wij nu pop-up al wat voor elkaar gaan krijgen.

00:10:24
Ronald Westerhuis is een kunstenaar.

00:10:25
Is een kunstenaar in Zwolle sorry, ja. Waar mogelijk ook winkeliers, wij betrokken zijn met een galerie of iets dergelijk? Dat is dan pop-up vooruitlopend op zo’n beeldenroute het is nog pril. Ik kan echt niet zeggen van nou gaan we hoe dan ook doen, maar dat zijn we allemaal wel aan het kijken. Van hoe kan je dat gewoon nu al gaan doen?

00:10:45
Ja, ja, dat schommel project, dat is misschien wel mooi, want daardoor kwamen wij met elkaar in contact. En ja, ja, dat schommel project, daar was jij ook bij betrokken, he? Volgens mij heb je ook een paar schommels ontworpen?

00:10:58
Nee, ik heb geen schommels ontworpen, maar ik denk dat ik vooral eigenlijk aan het begin gestaan heb, want ik heb met mijn festival een project gedaan, een aantal jaren. Dat was wel de inspiratie om dit te gaan doen en dat heette het Zottenparadijs. Dus eigenlijk, nou ja, dat is een beetje Belgisch, natuurlijk, een zot is iemand die een beetje gek doet, hé dus, en het paradijs om gek te kunnen doen. En dat was eigenlijk een speeltuin voor jong en oud. Dus daar hebben we ook gewoon de speeltuigen, die daar waren laten maken door kunstenaars en dan ook aangepast aan het volwassen formaat. En daar was dan ook een verhaal aan gekoppeld en dat soort dingen. Dus dat heb ik twee jaar gedaan. Dat is wel, zeg maar een soort inspiratie basis geweest en toen heb ik eigenlijk al gevraagd aan de gemeente: kunnen we deze niet gewoon, kunnen we die niet vast doen weet je wel? Dus vooral dat voor volwassenen.

00:11:58
Dus gewoon ergens een vaste speeltuin voor volwassenen?

00:12:00
Ja en dan, ja dus gewoon niet denken aan alleen de kinderen die spelen. Wij moeten juist blijven spelen, want spelen zorgt ervoor dat je hoofd open blijft. Dat je fantasie krijgt, is echt heel gezond letterlijk voor lijf en leden. Dus nou ja, en dat is eigenlijk wel opgepakt toen en ik heb me daar verder niet zo heel veel mee te maken gehad. Er hingen een paar rondom mijn huis, zeg maar de verhalenboot, ja, en daar hangt er al jaren ook eentje in de boom. Bij mij dus, want dat is een beetje de speelboom van Zwolle, zeg maar dus ik ben meer een aanjager geweest dan dat ik daar iets actiefs in gedaan heb.

00:12:40
En werd er dan ook gespeeld door volwassenen?

00:12:42
Zeker, jazeker ja, ja en dat was prachtig, het liep zelf soms een beetje uit de hand natuurlijk, dat heb je dan wel.

00:12:50
Hoe loopt zoiets uit de hand?

00:12:51
Nou ja, we hadden bijvoorbeeld ook een picknick tafel gemaakt en die hadden we gewoon zo’n normale picknick tafel die je kent, die ken je wel. Die hing dan als een soort schommel, dus je kon dan, zeg maar met vier vrienden daar op gaan zitten en daar hadden we ook plekjes gemaakt voor een biertje, en daar kon je dan gaan schommelen maar ja, daar gingen mensen wel heel ruig mee doen.

00:13:09
Oke, na die paar biertjes?

00:13:14
Na die paar biertjes in de en de loop van de avonden werd dat wel wat ruig en dat is natuurlijk ook een beetje de angst die je vanuit de overheid natuurlijk ook continu ziet want het gaat altijd bij overheid snel over beheersbaarheid. Ja, dus en wil je experimenteren, ja, dan moet je dat gevoel van beheersing moet je los durven laten, hé.

00:13:35
Ja, dus moet je ook toe durven laten dat er dan soms misschien iets te ruig gaat.

00:13:38
Ja, dat was natuurlijk bij dit schommel project ook best een ding, hé, dus in principe zet je schommel in de openbare ruimte. Ja, van wie is die openbare ruimte? Wie is daar verantwoordelijk? Dat is een gemeente die daar verantwoordelijk voor is. Dus dan moet je het leven hebben om te zeggen: oké, dan nemen wij dus die verantwoordelijkheid maar voor lief en we gaan het gewoon doen. Dus als er dan wat gebeurt, oké, ja dan is dat zo. Nou, dat is vanuit een ambtelijke wereld echt een behoorlijke opgave om daar overheen te stappen en dat is toch gelukt en dat vind ik vooral, dat stukje, vind ik vooral heel knap dat Zwolle dat probeert te doen en dat dat ook lukt.

00:14:17
En hoe komt dat dan dat dat lukt?

00:14:19
Nou, het was best een opgave, hoor, want de worsteling die jij beschrijft, nou, zo was die ook letterlijk, hé en je zag echt wel dat collega’s mee wilden bewegen, maar ze zitten met…

00:14:30
Mee schommelen?

00:14:31
Mee schommelen ja, ja, ja, maar ze zitten met NEN-normen ze zitten met veiligheidsregels ze zijn bang voor claims als er wat gebeurt. Nou, ja, je kan het zo gek niet verzinnen maar ja, daar zit toch een beheers cultuur achter, inderdaad en op heel veel facetten en op een geven en ook ecologie want ik bedoel ze zeggen dan van: ja, zet er dan maar een paar stalen framewerk neer, hang daar schommels aan. Maar ja, da’s niet creatief, je wil het echt wel een beetje losjes laten lijken voor bomen. Dus uiteindelijk hadden we dan bomen waar het mocht en dan zat je nog met al die veiligheidsaspecten en op een gegeven moment heeft het ook gewoon heel geholpen dat een directeur die het zag zitten, zei van nou, ik kan er gewoon achter staan wanneer je zelf bedenkt van ik zou mijn eigen kind erop durven zetten, dan kunnen we het gaan doen en dat heeft gewoon ja, mensen lucht gegeven van oké als de directie daarachter staat dan.

00:15:36
Een gemeente, directie?

00:15:38
Ja, precies die, dan gaan we daarin mee en dat hielp heel erg, zeg maar dus je ziet wel dat je dan wel steun nodig hebt vanuit meerdere lagen om dan die beweging te krijgen. Ik ben ontzettend blij dat we met een hele groep mensen die drempel hebben genomen, want nu ben je bezig met die andere twee speeltoestellen voor volwassenen, en nu ervaar je die drempel helemaal niet, want je hebt hem een keer genomen, zeg maar, en dat zullen we op meer…

00:16:05
En het is ook goed gegaan. Ja, dat is natuurlijk nodig, hé, dus ja.

00:16:09
En met dank aan ook allerlei horecaondernemers dat is zo gaaf in Zwolle altijd dat iedereen mee wil werken, want er was wel een voorwaarde. Dat die schommel moest ’s nachts uit die bomen zijn voor nou ja, dronken publiek, wat langs zou kunnen komen en dergelijke en we hebben tien horeca ondernemers benaderd van wil jij die schommel beheren? Iedere dag in die boom hangen echt iedereen meteen dat is goed, leuk, weet je wel. Nou, hoe gaaf is dat? Dat je dat dan met z’n allen zo voor elkaar krijgt?

00:16:34
Wauw, ja, ja, en wat nou als er wel wat was gebeurd? Als er een ongeluk was gebeurd? Als iemand vervelend van de schommel was gevallen?

00:16:44
Ja, we hadden in ieder geval daar toch maar dan ingebrand in die plankjes van op eigen risico en gewicht en dergelijke. Ja, nou, ja, weet je, dan was je met elkaar in gesprekken gegaan. Ook dan moet je er samen uit zien te komen, weet ik niet. Op een geven moment hebben we de stap gewaagd, hé dat.

00:17:01
Als je dat ook niet doet, dan kom je natuurlijk ook nooit ergens, want experimenteren in volledige veiligheid, dat zijn natuurlijk twee dingen die tegenover elkaar staan. Dus dan kun je nooit een experiment aangaan, dus dat vraagt lef.

00:17:16
Ja, dat vraag zeker, lef, ja. En heb je dan nu ook de collega’s bij de gemeente die waarvan hun werk is, om met normen te werken en met regels te werken en om te handhaven, zijn die ook ergens veranderd in hun standpunt?

00:17:38
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een groepje die je dan nodig hebt op dat moment met die schommels. En nou, daar merk je dat je met dezelfde mensen nu met die andere speeltoestellen bezig bent. Nou ja, dat gaat echt super, dat gaat zo gemakkelijk nu. Maar ja, met een ander project, alhoewel zeg maar, je merkt ook wel een beweging sowieso hoor, wij hebben bijvoorbeeld een uitvraag gedaan voor een nieuw stadsstrand in de stad. Nou, dat is ook weer zo’n moment dat je kan kiezen voor die profilering en dan zie je ook wel dat mensen die nu helemaal werken aan de visie op de binnenstad, zeg maar dat die ook daar helemaal mee eens zijn van goh, laat ze met gekke rare grote statements komen en dergelijke, laat het creatieve met lef zijn. En dat is natuurlijk wel super fijn, dat het wel een een grotere beweging is in de stad, hé, en daar is ook een hele gave inschrijving op gekomen, die helemaal circulariteit en een groot circulair kunstwerk, wat samen met eigenlijk samen met alle bewoners apart eens een stad willen gaan bouwen, in een project, zeg maar uitkomt nou, dat is wel onderdeel van die beweging, hé, het zijn steeds nu nog speldenprikken maar als ze maar zorgen voor veel speldenprikken gaan we samen wel tot een heel kussen komen.

00:18:58
Ja, wauw, bijzonder om te horen dat er dan dus voorzichtig, steeds iets meer ruimte en misschien ook vertrouwen in het experiment ontstaat. Wat Rob, wat doet het met jou? Dat een gemeente zo’n soort van andere weg of ja, een andere houding kiest?

00:19:18
Nou ja, je ziet natuurlijk dat dat heel langzaam gaat en zo’n kompas is een soort van, nou ja, wat je zegt, dat geeft een soort richting aan en dan vervolgens hangt daar natuurlijk een hele wereld achter die langzaam maar zeker natuurlijk ook die richting op moet gaan. En ik merk wel dat ik makkelijker ook, want jij vroeg hoe zit dat met degene die handhaven en zo. Het is in ieder geval makkelijk om het gesprek aan te gaan en het experiment te zoeken. Dus het is meer meedenken en niet alleen direct op de rem staan. Dat is echt een verschil wat ik proef, ik noem bijvoorbeeld, ik heb in deze coronatijd dacht ik, op een geven moment: ja, we moeten toch gewoon iets met wel met optredens kunnen doen. En zo, daar heb ik het project, ik toon op de stoep gedaan. Dat hebben we in de Zwolse wijken gedaan en dat gaat dan over een… dat is eigenlijk heel simpel: je hebt een trekker, een wagen erachter strobalen erop, artiesten erop en die gaan van de ene plek naar de andere plek, daar worden de strobalen er afgegaan dat wordt een tribune en dus en de wagen wordt het podium en zo hebben we dat dit jaar gewoon met de drie, vier wagens gaan. Nou, ik denk een paar jaar geleden dat ik daar heel veel gedoe over gehad van ja, je mag eigenlijk niet met zo’n trekker, zo’n wijk in en goed, hoe gaat dat nou? En nu merk je dat dat veel makkelijker gaat, dat het idee dat je iets doet wat je niet direct aan denkt, dat daar open voor is om te denken. Hoe kunnen we dat makkelijk vergunnen eigenlijk, dus ik merk wel een verschil. Het is wel weer ook weer een beetje in deze coronatijd heeft ook weer voor wat verstarring gezorgd. Hé, dus maar dat zit hem natuurlijk. Omdat ook die mensen die vergunning moeten doen, natuurlijk continu eigenlijk ook niet zo goed weet wat de regels zijn, zijn continu afhankelijk van veiligheidsraad en weet ik veel wat allemaal. Dus dat merk je wel, weer dat ook wel weer een klapje terug is geweest, zeg maar het gaat de goede kant op.

00:21:24
Ja, ja, dat is me ook nogal een ommeslag.

00:21:28
Het is een ommeslag maar het is natuurlijk logisch, weet je, als jij een vergunning gever bent, dan ben je natuurlijk heel blauw van jezelf dus dat is niet conformistische eigenlijk. En ja, dat of en dat moet je natuurlijk wel een beetje worden, dus ja.

00:21:46
Ja, ja, en zie je dan ook om je heen, jij bent een man met heel veel ideeën. Zie je dan ook om je heen andere mensen met ideeën, dat daar ook wat verandert, dat er meer los komt of dat er?

00:22:01
Ja, ik heb echt wel het gevoel dat er dat ja, het is wat je waar we in het begin zeiden, je hebt het over een cultuurverandering een cultuurverandering doe je niet in een jaar tijd, dus daar heb je gewoon een langere tijd voor nodig. Daarom vind ik het woord opnieuw kompas zo mooi, want dat geeft een een richting aan. En ja, daar moet je dus langzaam, maar zeker, het is weken, losmaken en gaan, zeg maar he, dus ja, dat heeft die tijd gewoon nodig, maar het gebeurt wel.

00:22:28
Ja, als ik er dan nu zo over nadenk, dan is dat woord kompas dat zorgt er misschien zelfs wel voor dat waar je uiteindelijk uitkomt dat dat eigenlijk nog niet eens helemaal vast staat?

00:22:37
Nee, dat is ook, maar dat is ook goed, want als je dat van tevoren weet waar je uitkomt dan kun je ook niet mee experimenteren natuurlijk.

00:22:43
Nee, nee.

00:22:44
Dan heb je een vooruitgestelde lijn, dus het kompas is ook een uitstekend woord.

00:22:48
Ja, ja, mooi, en hoe staat het gemeentebestuur hier in?

00:22:54
Positief, want die hebben dit vastgesteld, dus het is die staan hier achter, waarbij ongetwijfeld het ook voortdurend zoeken blijft ik heb dat ook wel ervaring gezocht. Van hoe gaat het nou bijvoorbeeld in Eindhoven, die doen dit al 20 jaar met kennis, techniek en design en ook daar moet er ook continu energie op blijven. Dat dit een koers is zeg maar he en een collega die daar directeur strategie is bij Eindhoven, die heeft mij verteld van nou ja, op een gegeven moment wilde daar bijvoorbeeld ook een wethouder een marathon en je moet ook altijd weer kiezen van in welk evenement steek je dan je geld? Wat past bij de positionering en wat niet? Zeg maar hé, of de hoeveelheid geld, zeg maar, en dan proberen ze daar ambtelijk ook die wethouder daar weer in mee te krijgen. Van nou ja, marathon is prima, maar dan wel de meest technologisch vooruitstrevende zeg maar, en ja, en dat is voor ons natuurlijk de uitdaging om bestuurders daarin mee te krijgen. Dat dat je op een gegeven moment soms ook de rug recht moet houden. Hé om achter die keuze te blijven staan, daar inhoud aan te geven. En nou ja, dan zegt er een mede heer bijvoorbeeld ook wel eens portefeuillehouder heer van. Nou ja, als je dingen tegenkomt die ja, wat ergens vastloopt zet mij dan ook in, weet je wel, dus dat geeft ook aan dat ze er achter staan. Maar het vraagt echt ook wel wat, zal echt niet altijd gemakkelijk zijn, he.

00:24:28
Ja, ja, nou, want dat ik het ook vraag, is ook het idee van als je het samen doet en het komt op mij over als je dat je als gemeente meer gaat, meer samenwerkt, dus dat je minder controleert maar meer samenwerkt met creatieven maar ook met ondernemers, andere partijen, dat dat eigenlijk helemaal hetzelfde ook geldt voor ambtenarij en bestuur.

00:24:55
Ja, dat klopt en ik denk dat wij Zwolle echt al wel zo waren, dat we veel samenwerken, dat zat er al wel in. Alleen kwam er dan altijd iets uit wat kwalitatief heel hoogwaardig was en heel verantwoord en heel netjes en mooi, zeg maar, maar nu wil je in die samenwerking ook wel wat meer loslaten, dat het wat gedurfder en wat creatiever wordt, zeg maar dus het is samen zat er al wel in. Dat is nu het stapje naar soms ook even loslaten en meer creativiteit toelaten.

00:25:29
Ja, en ik heb zelf ook wel gevoeld dat er ook meer initiatief vanuit de gemeente zelf komt. Dus en dat is natuurlijk een, hoe noem je dat, is een werking, die gaat natuurlijk heen en weer en er komt een idee vanuit de samenleving en dan druppelt dat zo langzaam maar zeker dat gemeentehuis in. En dan moet dat natuurlijk ook weer terug de samenleving in. En ik heb het gevoel dat dat proces echt aan het versnellen is. Dus en dat er ook meer projecten eigenlijk geïnitieerd worden vanuit de overheid zelf, die natuurlijk eerst binnengedruppeld zijn, hun vorm hebben gekregen. En dan moeten ze uitgezet worden. Dat is natuurlijk ook een proces, maar dat zie ik ook al gebeuren. Ik doe nu de inspiratie route, we hadden het net over circulaire economie met een aantal mensen, nou, dat is dan een, dat wordt heel duidelijk de regie ligt dan ook wel weer bij de gemeente zelf, maar wel ondertussen toch de vrijheid en de ruimte geven aan die creatieve industrie, waar ik dan ook een onderdeel van ben.

00:26:32
Ja, ja, misschien is het interessant om nog eens, want ik hoorde jullie net zeggen van het zijn spelde knoppen, hé? Waar dan nu, want eerst, misschien is een vraag, hoe lang zijn jullie hier nu mee bezig met dit kompas?

00:26:50
Nou ja, dat kompas is wel een heel proces, natuurlijk daar zijn we eigenlijk wel anderhalf, twee jaar mee bezig geweest om dat vastgesteld te krijgen, omdat niet iedereen is er meteen klaar voor om dat te doen en we hebben het wel heel erg van onderaf gebouwd om er draagvlak voor te krijgen. Kijk, als je iets oplegt dan kan je natuurlijk heel snel, maar dan weet niemand ervan en dan denk je van, wat is dit nou dan? Wij lieten altijd in Zwolle wel een beetje alle bloemen bloeien zeg maar dit betekent meer kiezen en daar wilden we wel ook draagvlak voor hebben. Dus dat heeft best lang geduurd en het is pas het begin van de coronatijd pas vastgesteld in 2020. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo lang, en dan rol je ook keihard corona in. Zeg maar he, met alle noodmaatregelen waar ook daar weer heel veel positieve energie is gaan zitten hoor, want ik merk wel dat daar ook een hele groep mensen is opgestaan die heel erg denkt in van wat kan er wel? En dat is een dynamiek die ons hier, dat het kompas ook weer gaat helpen, hoor dat die mensen opstaan. Dus ja, het is kort nog maar.

00:28:02
Ja, zou je ook nog iets meer kunnen vertellen over die je zegt net anderhalf jaar, een jaar, anderhalf jaar bezig geweest om het ja, om draagvlak te krijgen, omdat het echt iets van onderaf is van iedereen. Hoe hebben jullie dat gedaan?

00:28:17
Nou ja, je de blaren op de tong praten en met mensen ook regelmatig twee, drie keer gesprekken nodig hebben om mensen mee te nemen in waarom het goed is, dus dat begint met het presentaties houden bij het college, daar dan ook expert, landelijke experts bij trekken van als je dit beweert, kan je dat ook waarmaken zit er voldoende basis in, hé, want dat moet wel waar zijn, hé, het moet er in de basis moeten het er zijn. Management, directie, echt de de trekkers uit de stad, hé, Ralph Keuning, Laurens de Lange, Jacco Vonhof en dergelijke, nou ja, dat doe ik geen recht aan andere mensen die er allemaal bij zaten, maar een hele groep van inspiratie en visionairs uit de stad, echt ook een roadshow langs alle afdelingen binnen de gemeente die daar relevant voor zijn en dergelijke. En ja, dan merk je gewoon dat je eerst ontzettend veel kritische vragen krijgt, waardoor je gewoon echt nog één of twee keer weer terug moet komen, niet bij iedereen hoor. Het college was meteen in één keer van gaaf, weet je wel.

00:29:33
Dit past bij ons?

00:29:34
Ja, precies. Dit willen we graag, dit gaat ons helpen en maar ja, dan kan je zeggen van nou het college wil het en ik druk het erdoor. Nee, we zijn echt wel een paar keer langs andere mensen gegaan om echt ook voor dat draagvlak te zorgen.

00:29:49
En dat draagvlak in de samenleving?

00:29:53
Ja, kijk, je kunt nooit zo ver gaan dat je iedereen al gesproken hebt, dus op een gegeven moment is het ook wel van. Nou hebben we hele groepen gesproken en nu gaan we en dan gaan we beginnen en gaan we het ook laten zien en mensen enthousiast maken, want er zit altijd ook nog participatie aan. Je gaat niet stijl tegen mensen in, zeg maar dus je zorgt met alles wat je doet dat daar dan dat dat in harmonie gaat en wat ik ook wel heel graaf vind, we hebben natuurlijk best wel veel kennis en onderzoeken liggen. Soms wordt ook de eigen, de stedelijkheid van de bestaande inwoner, onderschat. Hé, dan zeggen we nou zijn we hier als Zwolle wel klaar voor? Maar als je kijkt naar de leefstijlen van de inwoner van Zwolle, dat zijn al heel veel, de groepen waar wij ons nu op richten, dat is al 54 procent van het aantal inwoners die dit nieuwe aanbod ook heel interessant vind en dat vind ik echt een heel mooi gegeven om te weten omdat het ook echt wel aansluit bij die bestaande inwoner.

00:30:57
Ja, ik denk dat ik er ook bij hoor.

00:30:58
Ja, ik zelf ook.

00:31:00
Ja, jij bent wel de doelgroep, denk ik, ja. Het is natuurlijk onmogelijk om iedereen te bedienen. Dus dat kun je ook, dat kun je ook helemaal niet verwachten. Dus en het ik denk ook dat het is een dat kompas is natuurlijk een idee om het daar dat is natuurlijk begonnen met een soort doelgroep analyse eigenlijk zo van wie wil je, wie wil, wat heeft deze stad nodig om z’n ambitie te kunnen vervuldigen zeg maar, en wie? Wat voor soort mensen heb je nodig? Daar kom je natuurlijk bij een doelgroep keuze. Ja, niet iedere Zwollenaar valt natuurlijk binnen die doelgroep. Dus het is natuurlijk onmogelijk altijd om iedereen tevreden te stellen.

00:31:43
Ja, ja, ja, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, want er zijn dus nu wat kleine projecten, spelden knoppen he zoals jullie dat zelf zeiden. Volgens mij vertelde jij net al iets over dat jij nog weer een nieuw speelplan in je, volgens mij ging dat over apenkooien?

00:32:02
Ja, ik heb zeg maar in het festival nu, zit wat het komend jaar. Daar zit het…

00:32:09
Of is het nog een verrassing?

00:32:10
Nee, dat kan ik best vertellen hoor, daar zit een onderdeel in. Dat heet het eiland van de aap en dat is eigenlijk een beetje weer doorborduren op dat spelen voor iedereen. Maar daar leggen we de angst of de grens heel erg bij angst overwinning, dus het eiland van de aap is eigenlijk een apenkooi 3.0 waar mij het leukste lijkt, is dat die ook gewoon een week lang, want behalve het tussenland want daar wordt het onderdeel van. Is daarvoor afgaand hebben we ook festival woest en dat is een cultuur educatie festival voor de jongeren uit de stad en ik hoop eigenlijk dat we dat ook in de avonden kunnen laten doordraaien zo, maar dat gaat dan over dat je ook van tien meter hoog durft te springen, dat je in een pijp durft te klimmen die steeds smaller wordt. Nou, dat soort dingen!

00:33:00
Ja, ja, ja en apenkooien was natuurlijk van iedereen het favoriet bij gym op school.

00:33:05
Ja, als je ging sporten vroeger als en tegenwoordig gebeurt het bijna niet meer, hé apenkooi op school.

00:33:10
Het was toch geweldig dat laatste dag voor de vakantie mocht je apenkooien, geweldig.

00:33:14
En die associatie vind ik ook heel leuk, want dat heeft dus nou ja, wij als volwassenen hebben dat in iedergeval allemaal. Maar als ik tegen mijn kinderen zeg apenkooien, dat doen ze niet meer.

00:33:25
Zo, dat is ook een groot inzicht, wat is dat nou voor gekkigheid?

00:33:29
Ja, ja, maar dat is dus ook weer omdat de afgelopen nou zeg maar vijftien jaar is het accent steeds meer overal in de maatschappij komen te liggen op veilig, veilig, veilig, veilig en als je zegt: veilig zeg je ook angst. Dus dat zie je natuurlijk ook heel erg. Dus er zijn heel veel scholen die zeggen: nee, dat aapenkooien is te gevaarlijk, dus dat doen we niet meer. Dus mijn kinderen kennen apenkooien niet meer. Dat vind ik echt belachelijk, want volgens mij moet je dat, dat moet je dat juist doen om beheersing te kunnen krijgen en je angst te kunnen overwinnen, ook te weten waar die zit, hé? Dus ja, ja, weet je, je hebt het leven nodig om de grens op te zoeken, om te weten waar jouw grenzen ook zijn. Zeg maar als je dat niet meer doet, ja, dan krijg allemaal bange mensen. Dat willen we natuurlijk niet.

00:34:20
Nee, nee. En als, Rob, en als je nou verder kijkt, iets verder de toekomst in, he, als dit het kompas, als dat iets verder gaat dan alleen die spelde knoppen, wat zie jij dan?

00:34:33
Nou, ik hoop heel erg en ik zie dat al natuurlijk een beetje gebeuren, maar ik hoop heel erg dat in die stedelijke ruimte er steeds meer dingen komen die daar ook blijven wel dus een zo een, een vast podium in de stad wat gewoon bevolkt wordt. Inderdaad, dat je als volwassene in de stad loopt en in één keer een ding ziet waar je gewoon in wilt klimmen, en dat mag dan ook. Dus ik hoop inderdaad dat we dat experiment ook aandurven gaan. En zo’n schommel project nu, dat was heel leuk, want daar waren tien schommels geloof ik, ja. Maar ja, die hangen dan één zomer, denk ik, ja, waarom, dat moet, dat moet je eigenlijk houden dus eigenlijk moet Zwolle voor mijn gevoel bekend worden. Als je naar Zwolle gaat, dan is er altijd iets te doen en dat hoeft niet te zijn dat je altijd evenementen hebt, maar dat de stad zelf, ja al uitdaagt om eigenlijk altijd geinspireerd te raken.

00:35:33
Ja, en dan niet iets met een stoplicht staat op rood en een stoplicht staat op groen…

00:35:36
In Almelo is altijd wat te doen! Nee, nee, dus dat hoop ik een beetje en dat zie ik ook wel al en een beetje gebeuren. Maar dat hoop ik dat dat gaat gebeuren.

00:35:45
Ja en jij, Marjan wat hoop jij?

00:35:48
Nou, ik hoop echt precies hetzelfde, ik zou zo graag willen dat ja, mensen komen nu en zijn al aangenaam verrast door hoe mooi Zwolle is. Hé, met de grachten, met die prachtige panden en dergelijke, met die wolk op de fundatie wat ook een experiment aanzich is waar wat ook een hele belangrijke drive voor die stad is geweest, dat is echt heel belangrijk geweest. Maar dat we dat veel meer gaan zien in het straatbeeld, hé en een paar jaar geleden kwamen allemaal internationale reisorganisaties naar de stad Zwolle en toen hebben we ook gewoon voor de Sassenpoort, hebben we iets van moderne kunst gewoon een week neergezet op het Broerenkerkplein ook iets zeg maar ja, nou ja, daar hadden we ook geen vergunning voor gevraagd, hebben we gewoon een week neergezet en dergelijke. Maar ja, ja, dat moet gewoon langer staan, zeg maar he de architectuurbiënnale die hebben van zulke gave dingen gedaan met die steegjes toen.

00:36:50
Ja, prachtig. En die brug over het water vond ik ook prachtig.

00:36:52
Ja, dat was echt zo geweldig, maar dat is ook allemaal op basis van veiligheid en dergelijk. Dat het dan een weekend of een week er staat, en dan is het weer weg. En nou ja, daar heb ik met de architectuur biënnale mensen ook wel gevraagd van: goh, kunnen we dan niet naar dingen toe die blijven staan? Weet je wel? En dan, dan is dat nog wel een zoektocht hoor, want ze zeggen van: ja, wij willen ons op dat moment in onze artisticiteit niet laten belemmeren door veiligheidsregels weet je wel. Dus dat is, wordt nog wel zoeken, hoor, maar dat zou wel moeten, want die steegjes nou, dat was zo gaaf dat had gewoon een jaar moeten blijven staan, zeg maar, hé dat.

00:37:27
En daar zit precies je spanningsveld natuurlijk ook.

00:37:29
Ja, precies.

00:37:30
Dus je spanningsveld zit altijd tussen veiligheid en experiment. Dus ja, en dan wil je als artistiek, wil je ja, wil je daar natuurlijk, ja, wil je die dat experiment en dan die veiligheid, oké, ja, moet ook een beetje bij de mensen zelf liggen. Maar dat is ook, denk ik, wel een soort gedachtengang die moet veranderen. He. Dus ja, waarom moet de overheid altijd zorgen voor al onze veiligheid? Dat moeten we natuurlijk zelf ook doen. Dus, maar daar zit precies het spanningsveld.

00:38:00
Ja, ik, als ik dit zo hoor, dan zou ik bijna denken: hier moet ook nog een programma aan gekoppeld worden van filosofische discussies die je als samenleving met elkaar voert, bijvoorbeeld over veiligheid of over hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Hoe werken we samen? Dat soort vragen.

00:38:17
Ja, dat klopt en ik denk dat je daar het probleem niet helemaal mee oplost, want er blijft ook gewoon een juridische werkelijkheid waar je mee te maken hebt, dus ik denk dat het goed is, maar niet alles oplost ik. Maar ik denk dat je dan toch ook met elkaar gewoon moet kijken van wat als we nou willen dat het toch blijft staan. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Nou ja, zorgen dat er trappen dichtgetimmerd zijn, dat er in ieder geval niet opgeklommen kan worden. Laten we dan naar hele praktische oplossingen toe gaan, maar laten we dan met elkaar wel die oplossingen zoeken.

00:38:46
Ja, open staan voor.

00:38:51
We hebben het nu heel veel gehad over de gedachtes die in het kompas staan, in het uitvoeringsprogramma staan ook nog. Daar staan echt super veel plannen die de komende tijd en dat gaat dat zijn ook wel hele grote gaat zelfs weer over gebiedsontwikkelingen ook zou je daar nog iets over kunnen zeggen?

00:39:09
Ja, graag. Zwolle groeit en je ziet dat we het met onze historische binnenstad alleen niet gaan redden. En we zijn dus echt, we praten echt dus over een groter centrum, waarbij ook de spoorzone echt nadrukkelijk als innovatief en hippe, moderne tegenhanger en innovatief district op die oude binnenstad, zeg maar nu organisch aan wordt gewerkt. De nieuwe vee markt, dat is de plek waar de ijshallen nu zit, dat moet dat dat hoort ook bij dat gebied. Daar kijken en ook heel duidelijk naar van. Kunnen we een stuk van die ijshallen laten staan, waardoor dat ook een hele creatieve signatuur gaat krijgen, als woonwijk? Ja, dat gaat echt over de singels heen, hé, het centrumgebied en dan heb je ook maar in die visie op dat stadshart dat is net een recente nieuwe naam die op die visie zit, op dat centrum, ja, daar heeft dat kompas ook een plek in gekregen, weet je wel, dat je die creativiteit aan wilt jagen en dergelijke. En daarmee kan het niet voor alles hoor. Hé, er zullen ook gebieden in zitten waar je dat minder ziet. Maar toch, ja, doordat dat weer opgenomen is in zo’n visie ook, moet het nog meer in ons DNA en onze standaardaanpak komen.

00:40:35
Ja, ja, wauw en hoe ziet de wereld er dan? Als je zo eens vooruit kijkt hoe ziet de wereld er dan uit? Over? Hoe ziet Zwolle er dan uit over een jaar, of nou, noem eens een tijdspanne, jaar of 10, 20?

00:40:50
Ja, laten we eens zeggen, 20 jaar, en dan ligt die passerelle. Die komt er al heel snel tussen de historische binnenstad en de spoorzone waardoor die verbinding veel directer ligt. Daar staat ook kunst op die passerelle.

00:41:05
Wat is die, wat is passerelle?

00:41:06
Dat is verbinding over het spoor tussen de spoorzone en de historische binnenstad.

00:41:12
Dus dan hoef je niet meer om het station heen, maar dan kan je er gewoon overheen?

00:41:15
Ja, klopt ja, met groen en met kunsten en degelijker dan is de spoorzone is al veel meer ook een centrum beleving die levendig is. De grachten liggen veel meer. Zeg maar, hoe zeg je dat? Vlonders, pontons in een dergelijke, zodat dat ook zorgt voor levendigheid en verbinding met die omliggende singels en die wijken die precies daar aan die andere kant van die gracht beginnen. Die zijn veel meer bij het centrum betrokken. Dus je zult veel meer eenheid en levendigheid in die verbinding ook vinden met elkaar. Daar wordt heel hard aan gewerkt.

00:41:57
Biodiverser ook, denk ik.

00:41:58
Biodiverser?

00:41:59
Ja, ja, wat je zo met zo’n gracht dat je daar kun je natuurlijk qua biodiversiteit heel veel nog halen. Gewoon experiment, dat met grachten zijn natuurlijk prachtig in Zwolle.

00:42:09
En wat bedoel je daarmee dat?

00:42:11
Nou ja, dus ik heb wel eens een keer met mijn buren erover gehad, kunnen wij niet werken aan de biodiversiteit in ons grachtje dat is natuurlijk echt een tussengracht, zeg maar, dat heet eigenlijk de stadsgracht, Thorbeckegracht zo kennen de meeste dat door inderdaad gewoon te zorgen dat je partonnetjes hebt, waar dieren op kunnen, dat je nou ja, dat soort dingen doet. Vorig jaar hadden we marters in de gracht zitten, een stel dus ja.

00:42:39
En daar was je heel blij mee?

00:42:41
Ja, dat is heel mooi, want dat is natuurlijk toch een stenige de gracht is toch stenig he, er zijn damwanden waar die gracht in zit. Dus daar kunnen dieren niet zoveel mee. Maar daar kun je heel veel makkelijker, heel heel makkelijk zelf wat aan doen. Dus en dat is interessant en dat besef zie je natuurlijk ook steeds meer komen die hoort volgens mij ook heel erg bij dit kompas je hebt het over de passerelle, daar zit ook al heer erg dat circulair economisch denken en zo in, ja, die dat, dat hoort daar wel allemaal bij.

00:43:12
Ja, en wat ik jou ook nog hoor zeggen is dat je dus ook met je buren gaat bedenken. Wat kunnen wij nu zelf doen?

00:43:17
Precies, nou ja, dat daar wil je natuurlijk naartoe, dat is eigenlijk nodigt dat kompas daar ook voor uit, hé dat je de initiatieven uit de stad gewoon zelf ruimte voor geeft, maar dus ook inspireert om dat te gaan doen.

00:43:29
Klopt, dat is echt een uitnodiging aan de stad. En nou, ik haak nog even aan op jouw verhaal van de biodiversiteit. Wat ik ook wel heel gaaf vind van de plannen van het vergrote centrumgebied is dat men er nu aan werkt om de binnenring qua verkeer eigenlijk te verplaatsen, de buitenringen dat die binnenring dan eigenlijk gewoon een groot singel park gaat gaat worden, waardoor je ook alweer veel meer vergroend in het centrum.

00:43:56
En dat is ook al gaande, he, want ik woon nu zeg maar achttien jaar in de stadsgracht en toen ik daar achttien jaar geleden kwam wonen, was dat de grens van het centrum. En nu is de grens van het centrum aan die kant van de stad is al de buiten kracht geworden. Bij de spiegel dus je ziet natuurlijk langzaam maar zeker al dat dat uitgedijd is en dat Zwolle in die tijd heel erg groeit en ook doorgroeit zeg maar dus het is een proces wat al gaande is.

00:44:27
Klopt, je ziet het bij Pathe en je ziet het bij de, hoe heet dat, bij de bibliotheek die over de gracht zit en dergelijke en nou ja, daar zijn we echt zwaar op aan het inzetten dat dat nog veel op alle aan alle zijden van de stad nu gebeurt.

00:44:45
Ja en dan nog even aan jou de vraag. Je vertelt net je woont achttien jaar in de gracht, hoe kijk jij vooruit naar de toekomst? Hoe ziet Zwolle er uit over een jaar of 20?

00:44:57
Nou inderdaad dus inderdaad met een soort vergroot centrum, he dus, want ons centrum is eigenlijk natuurlijk heel klein, hé, dus een vergroot centrum.

00:45:04
Dat krijg je met zo’n gracht, daar moet je binnen blijven.

00:45:07
Ja, dan moet je daar binnenblijven, ja en echt wel een stad. Ik vind Zwolle al een aangename stad om te wonen. Ik hoop ook dat we dat vasthouden. Ik hoor van heel veel mensen die naar Zwolle komen, vooral ook van het is hier zo aangenaam, hé, dus de atmosfeer is heel aangenaam. Dus ik hoop dat we dat kunnen vasthouden en tegelijkertijd eigenlijk de ruimte krijgen om te groeien en dat doen we vanzelf al en dat je dat experiment in de stad heel erg ziet, dus dat jong en oud altijd iets vindt in de stad wat bij hem of haar past.

00:45:52
Wauw. Volgens mij zijn we er dan wel zo ongeveer. Hebben jullie nog dingen waarvan je denkt van nou, hier hebben we het nu nog niet over gehad, maar dat is misschien nog wel belangrijk om even te zeggen of te vragen of te vertellen.

00:46:05
Nou misschien nog één ding die aansluit op van wat jij stelt van in Zwolle is het zo fijn om te wonen. Afdeling communicatie bij ons werkt nu aan project dat heet de stad van waarde. Dat gaat over dat hebben ze onderzoek laten doen, dat inderdaad Zwolle heel aangenaam is. Het hoogste aantal vrijwilligers kent van de grote steden, groen dichtbij is. enorm hoge waardering cijfers krijgt als het gaat om woonklimaat zeg maar en dat willen zij in de communicatie van de stad toch wel veel meer gaan benadrukken dat dat zo is en maar ook kwam daaruit dat Zwolle wel meer in cultuur zou moeten investeren. Nou, daar is nou eigenlijk precies, dat kompas weer voor wat wij met elkaar aan het doen zijn. Maar dat stad van waarde, hé, met dat aangename, fijne klimaat, dat past bij dat kompas en dat fijne wonen, daar gaan we ook echt heel erg mee bezig, maar in één gezamenlijke aanpak.

00:47:15
Ja, mooie toevoeging nog.

00:47:16
Ja, dank je.

00:47:17
Ja, ja, heb jij nog iets waarvan je denkt dit moet nog even gezegd worden?

00:47:20
Nee, ik vind heel goed dat ze geconcludeerd heeft dat er te weinig geinvesteerd wordt in cultuur. En als je dus inderdaad dat cijfer technisch ook kijkt en je vergelijkt het met vergelijkbare steden, dan moet daar ook echt nog een, dan moet de investering daarin echt nog omhoog in Zwolle dus, maar volgens mij weten ze dat al.

00:47:38
Dat weten wij. Ja, ja, het is niet altijd meteen haalbaar, met alle belangen, sociaal domein en hé dus is altijd beperkt. Maar we weten dat we inderdaad minder op het toerisme, citymarketing, cultuur, monumenten zorg dat we op een aantal fronten evenementen minder besteden dan andere steden. Dat is bekend. Ja, ja, klopt, ja, ja.

00:47:59
Nou, ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat brengen en hoe mijn stad er ook over een tijd dan uitziet.

00:48:08
Ja, dank je wel. Leuk dit gesprek zo.

00:48:09
Ja.

00:48:09
Dank je wel.

00:48:11
Dank.

00:48:11
Op onze stad.