Met Stad en Ziel Podcast

Aflevering 9 Met Stad en Ziel - Aafke Kuijper (gemeente Olst-Wijhe) en Mike Wissing (Stedenbouwkundigbureau SVP)

February 17, 2022 De Stadsbeweging
Met Stad en Ziel Podcast
Aflevering 9 Met Stad en Ziel - Aafke Kuijper (gemeente Olst-Wijhe) en Mike Wissing (Stedenbouwkundigbureau SVP)
Show Notes Transcript

Olstergaard is een woonwijk in Olst waarbij toekomstige inwoners zich zó betrokken voelen, dat ze nu al elke maand online samenkomen, terwijl de wijk nog niet eens is gebouwd. Aafke Kuijper van de gemeente Olst-Wijhe en Mike Wissing van Stedenbouwkundigbureau SVP vertellen in de deze aflevering hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. In deze woonwijk is volop ruimte voor natuur en menselijkheid. De gemeente maakte een duidelijke keuze voor natuur inclusief en circulair bouwen. Dit zorgde voor betrokken inwoners en de juiste flow gedurende het hele co-creatieproces.

00:00:01
Olstergaard een woonwijk in Olst, waarbij toekomstige bewoners zich zo betrokken voelen dat ze nu al elke maand, online samenkomen terwijl de wijk nog niet eens gebouwd is, hoe dat komt bespreken Lot en ik in deze aflevering van met stad en ziel, met Aafke Kuiper van de gemeente Olst-Wijhe en Mike Wissing van Stedenbouwkundigbureau SVP, hoe de gemeente een duidelijke keus maakte voor natuur, inclusief en circulair bouwen, en hoe dit zorgde voor de juiste flow betrokken inwoners en cocreatie. Een proces en ontwerp met volop ruimte voor natuur en menselijkheid.

00:00:38
Olstergaard.

00:00:42
Ja, precies Olstergaard ja, nou ja, ik ben ermee begonnen 2018 en het is echt een fantastisch project. We zijn natuurlijk heel snel met SVP, maar Mike komt zo meteen aan het woord gestart, maar precies wat jij zegt, hé, het is voor en door de bewoners en de eerste mensen komen d’r nu wonen. En jullie hadden het er net ook over, die helpen elkaar, die kennen elkaar, die omarmen helemaal het project. Die zijn echt afgekomen op een visie. He was een visie van een paar woorden en zo zijn we samen met ze begonnen. En zo ben ik ook met ze begonnen. En dat is echt, nou ja, fantastisch. Hoe het nu dan in van 2018 tot nu in de eerste woningen al is, zijn gelukt, dus ook nog super snel vind ik.

00:01:26
Je zit er persoonlijk diep in, ja precies. Precies ja, ik merk gewoon en ik ben ook bij de eerste bewoonster op de thee gegaan. Nou, dat zou ik echt niet zo snel doen precies dus dus da’s ook wel weer de valkuil. Hé dat je er heel diep in zit. Maar dat is ook gewoon echt heel leuk.

00:01:40
En is dat van jou ook zo Mike?

00:01:42
Ja, heel erg. Altijd als ik in de buurt ben, ga ik even kijken. Ik volg het altijd op de socials ja, het is een project waar ik mij heel erg betrokken bij voel, en dat probeer ik zoveel mogelijk in mijn dagelijkse werk ook mee te nemen door altijd in de gaten te houden: hoe gaat het met Olstergaard? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Ja, nee, dat zit er echt helemaal in en dat is ook heel passend bij dit project, vind ik, waarbij ook wij als ontwerpers super betrokken zijn met de ontwikkelingen in dit plan zelf. Ja, nee, we zijn heel erg betrokken.

00:02:10
Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik hoop dat we deze, deze aflevering er achter gaan komen. Waarom jullie dan hier nou specifiek zo betrokken bij zijn. Aafke jij werkt voor de gemeente Olst-Wijhe?

00:02:21
Klopt.

00:02:23
En jij bent, je zit in dit project Olstergaard is een woonwijk. En jij bent echt de projectleider voor dit project?

00:02:33
Ja, klopt.

00:02:34
Hoe? Hoe is de keuze voor deze wijk? Hoe is dat zo? Hoe is dat ontstaan?

00:02:40
Nou in Olst-Wijhe dat is misschien wel goed om te weten werken we met ontwikkelaars maar er zijn ook gewoon mensen die graag in Olst-Wijhe zelf willen bouwen. Er zijn echt heel veel mensen die graag een kavel kopen en willen bouwen, dus wij hebben ook wijken waar mensen zelf kunnen bouwen. Dus het was niet heel vreemd voor ons en toen hadden we een stuk grond.

00:03:00
Je bedoelt: mensen bouwen graag zelf hun eigen huis?

00:03:03
Ja precies, want ik hoor dat nou ja, dat ken ik dus niet zo heel goed begint nu een beetje bij ons te komen, maar dat een ontwikkelaar een woonwijk ontwikkelt. Maar als gemeente hebben wij tot nu toe dat gaat nu iets kantelen maar tot nu toe hebben wij heel vaak de grond in eigendom gehad en dat dus als kavels uitgegeven aan bewoners. Ja, waardoor mensen zelf kunnen kiezen wat ze gaan bouwen. Dus dat was al niet zo heel vreemd. En toen hadden we een stuk grond. Nou, dat hebben we echt al heel lang geleden aangekocht. Toen was er een woningbouwcrisis en dan werd er gezegd: nou, dat gaat nooit meer komen en toen kwam een beetje uit die crisis en toen hebben we echt, heb ik echt een benen op tafel sessie gehouden met ons college van: nou ja, wat willen we nu met deze grond gaan doen? Het is niet heel groot, maar we hebben wel drieënhalf hectare. Dus nou ja, willen we daar woningbouw gaan doen of niet, het is nu nog gewoon agrarisch en we hebben een klein gelukje in Olst er zit al een een heel duurzaam initiatief: de aardehuizen, dus 22 mensen hebben samen daar aardehuizen neergezet. Dus das echt, nou ja, was toen echt het meest duurzame ooit. Dus onze wethouders waren al een beetje voorbereid. He op duurzaamheid en op anders. Dus we hebben en dit stuk ligt ernaast. Dus er werd gezegd: nou ja, een duurzame afronding van Olst, en dat was een beetje het startpunt.

00:04:17
Een duurzame afronding van Olst?

00:04:19
Precies.

00:04:20
Wat betekent dat? Het ligt aan de rand van Olst, nu nog aan de rand van Olst, daar lagen de aardewoningen, aan andere kant lag ook nog een initiatief van mensen die samen oud willen worden, het vrienden erf dus dat was ook al een heel duurzaam stukje en dit lag er precies tussenin dus nou ja, uit die benen op tafel sessie kwam een duurzame afronding van het gebied. En nou ja, dat is natuurlijk zo breed, containerbegrip hé, dus dan ga je echt onderzoeken van wat is dan een hemelsnaam voor dit deze locatie duurzaam? En het is, nou ja, dat is natuurlijk geen Amsterdam, he, we zitten in het buitengebied heel mooi natuur en natuurlijke omgeving. Dus zo kwamen op de term natuur inclusief en natuurinclusieve woonwijk. En circulair was echt een modeterm. Dus we dachten nou ja, duurzaam en circulair dat wordt echt ons ja, ons verhaal voor de wijk. En zo zijn we 2018 begonnen met een visie op te stellen. Dat hebben we nog zelf gedaan. We hebben wel een stedenbouwkundige van de gemeente Deventer ingehuurd, die ons daarbij heeft geholpen. En zo zijn we eigenlijk de markt op gegaan. Hebben we stedenbouwkundige geselecteerd op basis van de visie. Hé, en daarbij zeiden we meteen: je moet ook een landschapsarchitect en een ecoloog aanhaken zodat we wel dat natuurinclusieve echt erin krijgen, dus niet dat het een ja, iets standaard wordt. En zo hebben we ook het in de markt gezet. En daar had ik het net ook over. Dat is echt wel een gelukje geweest. We waren nog niet zo gekte op de woningmarkt was in 2019, want toen hebben we het in de markt gezet als nu, dus er schreven zich 40 mensen op het project in en dat had natuurlijk prima behapbaar een prima behapbare groep waarmee we samen dit konden gaan, ja bedenken en met SVP samen en Haver Droeze en Ecogroen die we selecteerde en die ook een fantastisch verhaal hadden.

00:06:10
Ja, ik wil nog heel eventjes terug naar die politieke keus. Of ja, is het een? Was het een politieke keuze of hoe was het een ambtelijke keuze?

00:06:18
Nee, het was echt. Nou ja, ja, dat klinkt heel… Olst-Wijhe is een kleine gemeente, he, dus we zitten heel dicht bij het bestuur, dus we hebben echt een benen op tafel sessie gehouden met de wethouders samen van: nou ja, hoe gaan we dit inrichten?

00:06:32
Was bijna een gezamenlijke keuze.

00:06:34
Ja.

00:06:34
Mooi.

00:06:35
Ja, dat denk ik eigenlijk wel en dat is ook wel het geluk geweest van dit project dat onze wethouder het superleuk vond. Die ging er ook voor en ik merk dat ik het ook gewoon superleuk vind, interessant samen met mensen en dat duurzame aspect. Dus het is ook wel belangrijk dat je enthousiaste mensen hebt en je gesteund voelt. En toen hebben we de visie opgesteld. Nou ja, dat hebben we dan op ambtelijk niveau gedaan, he, met echt iedereen betrokken uit de organisatie en ook een aantal workshops gehad van nou ja, wat gaan we dan doen hier? En dat voorgelegd aan de, aan het college. En we hebben ook wel een aantal presentaties in de raad gehouden om die mensen warm te maken en die nou ja, toen denk ik denk dat de tijd er rijp voor was, dus die nou, die vonden het prima.

00:07:15
Ja, het klinkt mij toch ergens ook nog wel bijzonder. Maak jij dat vaak mee, Lot, dat ze een gemeente zo’n keuze durft te maken?

00:07:21
Nou ja, steeds meer en meer maar, dit is wel echt heel mooi omdat wat je net even in een bijzin zegt over, ze waren enthousiast, en ze wilde graag en het paste volledig, met name als je voelt dat het fundament van zo’n visie echt klopt? En echt voelbaar is, dan vertaalt zich dat ook altijd in alle stukken en alle processen daarna door. En ik vind dat zo grappig, want vaak wordt daar aan voorbijgegaan en dan wordt het een document van iedereen, met iedereen, maar waar ook alles in geplot wordt, zodat je er niks meer van snapt! En het ook geen verhaal meer is wat echt zo stevig staat als dat het begonnen was. En dat vind ik wel heel mooi wat jij vertelt, want dat natuurinclusief is wel heel duidelijk meteen. Oké. Dat is de richting die we gaan. We voelen het zo. We willen daar graag en dus gaan we dat ook doen en die energie? Als je die niet er in legt en dat merken we dus wel heel vaak weet je, dan wordt het een intellectueel verhaal, wat geen emoties oproept ja, dat is juist heel gaaf, want dat maak je ook dat het daarna altijd dat dat gewoon blijft lopen.

00:08:13
En da’s misschien ook waarom ik het zo kan opleveren. Oplepelen onze visie is een natuurinclusieve woonwijk met circulaire kenmerken en als derden samen met de toekomstige bewoners ontwikkelen. Dus dat is echt onze visie. Echt van 2018. En nou, dat hebben we nu nog steeds doorgevoerd, dat is ook wat het woord.

00:08:32
Ja. Ja, nou ja, zo als je het dus in één zin zo kan vertellen? Dat is meestal een heel goed teken.

00:08:37
Maak jij dat ook vaker mee, Mike?

00:08:39
Nou niet zo vaak dat er al begin, aan het begin van het project, zo duidelijk is wat de kleur en de smaak gaat worden, en dat was hier wel heel duidelijk toen we het eerste visiedocument zagen, en dat maakt het wel heel uniek.

00:08:52
Want jullie, jullie zijn gekozen.

00:08:55
Ja, klopt ja.

00:08:56
Als bureau.

00:08:57
Voelt ondertussen alweer heel lang geleden, 2019, ja, nee, klopt en dat was we zijn inderdaad gekozen om als stedenbouwkundigbureau, landschappen en ecoloog het proces tot het komen van een ontwerp samen in te vullen. Ja, en toen we gevraagd werden, zijn we vooral gaan focussen op het moet natuur en inclusief zijn, en we proberen een samenstelling te maken van die groep mensen die dat gaat begeleiden, die ook zo goed mogelijk aansluit bij die visie. En daarom zijn we met drie Amersfoortse bureaus samen gaan zitten: Ecogroen en Haver Droeze en SVP. Die kennen elkaar ook in het verleden hebben we vaak met elkaar samengewerkt en die hadden ook genoeg kennis in huis om precies dat verhaal verder uit te werken. En ik denk dat wij als SVP zijn wij zijn vooral gefocust op de stedenbouw en de architectuur, echt hebben gekeken naar hoe kunnen we ook dat proces van het samenbrengen van al die ideeën die er zijn naar een echt plan? Want dat is nogal een flinke weg die je samen moet bewandelen en Aafke had het daarnet over 40 mensen. Ik denk dat we uiteindelijk het participatieproces ongeveer ook met dat aantal hebben doorlopen. Maar dat betekent als je van 40 mensen, al hun ideeën, al hun wensen wil samen brengen, dat je gewoon heel veel tijd, heel veel energie moet investeren om alle geluiden op te halen en dat tot een plan te brengen, zoals wij hebben in totaal in vier, vijf…

00:10:24
Vijf, ja.

00:10:24
Vijf oh, ja, de laatste ook. Ja, vijf avonden gesprekken gevoerd met de toekomstige bewoners. Eerst heel grof beginnen: wat zijn onze dromen? Wat zijn onze wensen? Waar denken we ’s avonds over na als ze op de bank zitten en dat steeds verder kneden tot iets van oké, hoe gaat dat dan landen in het plan? Waar moet dat dan een plekje krijgen? Wat kan wel? Wat kan niet? Wat past goed bij deze plek?

00:10:51
Ja.

00:10:52
Heel even nog een stapje terug, want ik hoorde je net aan het begin zeggen: natuur en inclusief. Dus van natuurinclusief hebben jullie natuur en inclusief gemaakt. Wat betekent dat?

00:11:02
Ja, het ging ons met name over dat we zowel aandacht hebben voor de mensen die er straks komen te wonen, hoe die samen gaan leven, maar ook hoe de natuur, de plantjes de diertjes hoe die allemaal hun plek gaan vinden. Dus daar hebben we op beide vlakken heel goed naar gekeken in het plan.

00:11:16
Ja, zou je bijna kunnen zeggen dat de mensen in deze wijk dan ook onderdeel zijn van de natuur?

00:11:22
Zeker.

00:11:22
Kijk!

00:11:24
Maar dat is ja, dat is gewoon ook wat we telkens hebben uitgesproken naar de bewoners toe. Ja.

00:11:29
En die voelen dat ook. Daar ben ik wel van overtuigd, ja.

00:11:32
Ja, dat is toch mooi, want vaak als je het over natuurinclusieve plannen hebt, dan gaat het vaak over hoe je in gebouwen kan zorgen dat de natuur ook een plekje kan vinden.

00:11:42
Eerst stenen en dan de natuur d’r overheen.

00:11:45
Ja, precies. Dus hier is dat hebben jullie het eigenlijk gelijk met elkaar vervlochten.

00:11:48
Precies ja, ja, en ook goed gekeken van, je gaat eerst onderzoeken. Wat is dan de biotoop van zo’n plek? Welke soorten, welke dieren komen daar voor? Voor wie ga je dan uiteindelijk proberen Olstergaard ook als natuur zijnde prettig te maken? En dat ga je proberen te verweven in zo’n plan. Ja.

00:12:06
Nou, bijzonder hoor.

00:12:07
En misschien nog maar mag ik iets aanvullen want jij zei: we hebben die vijf avonden gehad, maar aan het begin was, hield de planning best wel strak, vanuit SVP en vanuit de gemeente ook. Dus de mensen wisten ook: oké, we hebben nu vijf avonden, maar aan het einde van deze vijf avonden hebben we een ontwikkelplan is er een verkaveling en mogen jullie een kavel kiezen. Dus ze wisten ook en we hebben ons ook aan die planning gehouden. Maar ze wisten dus ook van begin af aan dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. Ze wisten ook waar ze naartoe werkten en waar ze aan toe waren.

00:12:37
En waarom wilde jullie die snelheid zou d’r inhouden? Ik kan me er iets bij voorstellen maar…

00:12:41
Nou, mensen, ja, ik heb ooit geleerd dat mensen eigenlijk maar negen maanden vooruit kunnen kijken en dit is al veel langer. Ja, toen zij zijn al de eerste, zijn vanaf 2019 aangehaakt zeg maar ingeschreven en die hebben nu een huis. Dat is al. Nou ja, dat is snel, maar dat is nog steeds heel moeilijk voor mensen om zolang je focus te houden. Dus je moet, ja, als je dat met mensen samen wil, dan moet je ze ook niet een worst voorhouden die telkens vooruit schuift.

00:13:07
Ja, dat is een mooie voor gebiedsontwikkelingen dit. Die vaak jaren lang duren, maar dit is een heel mooi voorbeeld. Niet alleen over de inhoud, maar ook over het proces, hoe je dat kan versnellen. Want precies wat je zegt naarmate de tijd vordert, vordert ook 600 meningen. Allemaal verschillend, ja, en het is ook lastig om daar dan bij te blijven inderdaad.

00:13:23
En dan wissel er nog een politiek bestuur en dan moet je daarmee…

00:13:25
Meestal altijd wel, ja, dat kun je weer opnieuw beginnen, ja.

00:13:27
Ja, wat ik denk dat ook wel heel uniek is, is dat we met 40 mensen samen zaten die ook daadwerkelijk van plan waren om daar een kavel te gaan kopen.

00:13:35
Ja, want hoe ging dat, konden mensen konden zich inschrijven daarvoor?

00:13:39
Ja, eigenlijk hebben we ons kavel uitgifte beleid van toepassing verklaard op het plan, dus we hebben helemaal niks nieuws bedacht. Het enige wat we hebben veranderd is dat mensen zich niet op een kavel inschreven maar op het project, dus ze schreven zich in op het project, wisten we gaan een jaar lang meedenken ook commitment gevraagd. We hebben ook met al die mensen een startgesprek gehad, commitment gevraagd van nou, je bent die vijf avonden aanwezig, als je echt niet kan. Een keer prima, maar weet dat je dan ook aan het eind van het jaar een kavel kan in optie kan nemen. Dus zo.

00:14:12
Wauw. En ik onderbrak jou net, maar jij was aan het vertellen, je werkt dus dan met 40 mensen die echt daar gaan wonen?

00:14:21
Die echt daar gaan wonen! En dat maakt het wel uniek in het participatieproces dat je echt gaat nadenken: hoe gaat jouw omgeving daaruit zien? Wat je vaak ziet is dat in dat soort processen ook gewoon mensen uit de omgeving worden betrokken en dat meningen die misschien vanuit buitenaf komen, dat die heel erg veel invloed hebben in het proces. En hier was het heel uniek dat we echt al met de toekomstige bewoners konden gaan zitten, en dat zie je niet overal. Dat is echt, ja bijzonder.

00:14:47
Dat zou je bijna willen toejuichen.

00:14:48
Ja, maar dan, dat vraagt die commitment dat je over een langere tijd wil nadenken van: Oké, misschien kan ik pas over drie jaar verhuizen. Ja, dat moet je dan wel aanstaan en dat moet je wel kunnen.

00:15:01
Ja, want van die 40 zijn er nu nog 25 over, ongeveer die echt een kavel nou ja, in optie hebben genomen en ook hebben gehouden. En omwonenden hebben we niet niks mee gedaan?

00:15:11
Nee, absoluut, nee, nee, nee.

00:15:13
We hebben zeg maar tafelgesprekken gehouden, zijn bij al die mensen langs geweest, wonen gelukkig niet zo heel veel mensen omheen, maar wel de mensen die er woonden hebben we aan tafel gezeten. We hebben ook nou ja nog voordat we SVP hadden gehad, een droom avond gehouden, mochten omwonenden wel komen en die mochten dan ook met de wethouder nog apart aan tafel om alvast hun gevoelens te delen. Ja, dat is ook wel geluk, want je zegt soms duurt het heel lang he zo’n gebiedsontwikkeling en alle omwonenden vonden het redelijk oké. Er zijn natuurlijk wel wat teleurstellingen geweest, hé, want uiteindelijk wordt het toch iets meer verdicht dan ze hadden verwacht. Wordt toch iets anders, maar uiteindelijk heeft niemand ook hun zienswijze ingediend, wat natuurlijk enorm geluk is en veel tijd scheelt.

00:15:55
Ja, ja.

00:15:57
Ja, d’r is supergoed geluisterd naar de geluiden in de omgeving. Zeker ook omdat het tussen twee andere projecten in zit. Moet je echt wel rekening houden. Hoe gaat dat mooi op elkaar aansluiten? Dus ja, daar is best wel veel energie in gestoken, omdat ook door ook echt persoonlijke gesprekken te voeren met mensen aan tafel, aan de keukentafel praten en zorgen dat het begrijpbaar is.

00:16:17
Nou, dat is wel grappig, want wij zien best wel vaak participatietrajecten maar dan vanuit een functionele manier, dus, he, we hadden het vorie gespek hierover ja, dan krijg je zo’n brief thuisgestuurd doe je, he, wil je een leuke avond komen?Ja, whatever. Dat zijn alleen deensen die echt heel graag hun mening willen vertegenwoordigen, maar d’r zijn natuurlijk een hele grote groep die dat anders wil doen. En ik vind het zo mooi eigenlijk wat je zegt inderdaad dat jullie zijn begonnen met zelfs ook individuele gesprekken, start gesprekken, droom avonden. Dat betekent dat je voorafgaat aan dat hele traject al heel veel tijd, energie, maar ook liefde investeert en om oprecht er iets moois van te. Is dat bij elk project bij jullie zo?

00:16:53
Nee.

00:16:53
Oké.

00:16:54
Nee, misschien ook nog wel een nog een klein achtergrondje bij dit project. We, we hadden deze grond als gemeente al in eigendom en toen kwam er een crisis en toen werd er gezegd nou, hier wordt nooit meer wat mee gedaan we nemen het verlies, dus het verlies was al, zeg maar in de boeken weggeschreven dus de boekwaarde op dit plan was heel op de grond was heel laag.

00:17:14
Je kon het eigenlijk niet meer fout doen?

00:17:16
Nou, nee, hallo.

00:17:17
Geintje.

00:17:19
Ja, maar, daardoor kon dit. Want al die uren die je daarin stopt, dat is natuurlijk echt onwijs veel. Ja dus en dat maakt het ook leuk, ja, en dat maakt ook dat je er dus zo iets fantastisch van kan maken en die mensen kan opstuwen en de omgeving. Maar dat doen we echt niet overal, omdat dat gewoon te veel aan uren kost.

00:17:38
Ja, ja. We hebben het nu hier en daar al even een beetje over het proces gehad, maar volgens mij hebben jullie het proces ontworpen?

00:17:45
Klopt.

00:17:47
Zou je ons misschien is kunnen meenemen in hoe dat proces eruit zag?

00:17:51
Nou, ik denk dat de basis van dat proces was eigenlijk, we werken van grof naar fijn, dus we beginnen heel grof met dromen, ideeën, zoeken van referentie, projecten, plekken die we mooi vinden, die ons inspireren, nadenken over hoe wil ik dat mijn woning eruit komt te zien, hoe mijn woonomgeving d’r uitzien? En dat hebben we met plaatjes. Met tekeningen hebben we dat in de eerste sessies verzameld. We hebben een grote kaart van het gebied neergelegd en dan komen mensen met prikkertjes aangeven. Oké, ik vind dit waardevol. We moeten hieraan denken. Dit is een mooi stukje van het plan. Dit is een gevaar voor het plan. We moeten hier, dat is een risico en zo ontstond er eigenlijk een eerste beeld van hoe het gebied d’r uitzag en wat mensen daarvan vonden. En vervolgens zijn we sessies gaan nadenken. Ja, wat willen we dan, waar is er behoefte aan? En wat je al merkte is dat dat heel erg dicht op elkaar lag. Mensen wisten waarvoor ze zich inschreven ze wisten van een natuur inclusieve visie, dus dat lag best wel heel snel op één lijn. En vervolgens zijn we gaan kijken hoe vertalen we dat nou echt naar de plek toe? En dan zie je dat wij als stedenbouwkundigbureau samen met de landschap en de ecoloog ook hebben gekeken wat moet een soort van basisstructuur zijn, een soort raamwerk die ecologisch ook heel belangrijk is. Dus kijken waar moeten de voetpaden komen die aansluiten op de andere gebieden? Waar moet je juist proberen de natuur meer ruimte te geven, bijvoorbeeld aan de randen van de plant, zodat dieren van Buitenaf aangetrokken worden? Dus wij hebben eigenlijk heel snel een eerste ja raamwerkje neergelegd en dat zijn we vervolgens weer met de bewoners gaan invullen van oké, maar wat worden die plekjes binnen dat raamwerk dan?

00:19:33
Maar je bent echt begonnen met dus de natuur. Als eerste grit zeg maar echt, ja, want dat vond ik ook mooi toen we aan het lezen waren er over dat jullie noemen het casco’s. De casco’s van het van het grid zijn we gaan bepalen dus, gemiddelde nou architect, ontwerper denkt dan casco’s dat zijn dus de gebouwen.

00:19:49
Nee, het groene casco.

00:19:50
Maar het goed casco, dat ik vond echt briljant ik dacht oh, dat is echt een hele mooie manier van kijken!

00:19:56
En ook fijn woord gebruik.

00:19:58
Ja, maar heel mooi, dus om meteen te triggeren, oh, casco, nee, wacht even. Oh wacht even, ze zijn echt natuurinclusief gaan denken.

00:20:04
Ja, en dat is ook echt nodig, want wil je dat deze buurt natuurinclusiever wordt dan de gemiddelde buurt, dan heb je die verbindingen nodig, de uitwisseling tussen die dieren en soorten. Dat maakt het natuur inclusief, dat zij zich kunnen bewegen, door het gebied, ook al wonen daar mensen, ook al leven daar mensen. En dat is waarom we eigenlijk dat casco als basis hebben gebruikt voor het ontwerp.

00:20:24
Dat is ook een heel mooie, nou ja, Lot, jij net al even van dat je eerst de stenen en dan de natuur. Maar als je dus doet eerst de natuur en dan de stenen, dan is het dus ook niet. Dan heb je dus ook niet zo het idee van die dieren die leven in onze woonwijk, maar die woonwijk die staat in hun leefgebied.

00:20:41
Klopt ja en dat is een onderdeel van elkaar.

00:20:44
En dat is wel leuk, want een aantal landschapsarchitecten waaronder bijvoorbeeld DELVA een mooi bureau, die zijn ook juist die kentering aan het kijken van oké, de natuur is als basis. En vanuit daar ga je kijken hoe je gebouwen moet ontwerpen in plaats van andersom.

00:20:58
Misschien ook wel goed om toe te lichten dat die tuinen daar ook heel erg in meedoen.

00:21:03
Klopt, ja, we hebben uiteindelijk natuurlijk een plan ontwikkeld waar we dan naar die kavels zijn gaan kijken en we willen mensen heel erg de vrijheid geven om hun eigen woon droom te realiseren, maar vinden ook dat het moet aansluiten bij die natuur inclusieve gedachten. En daarom hebben wij een aantal spelregels bedacht op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, natuur inclusiviteit eigenlijk alle thema’s die belangrijk zijn voor Olstergaard en wat daar best uniek in is, is dat we ook heel veel vragen voor het tuin plan, dus dat betekent dat we vragen: probeer inheemse soorten toe te passen, dus dat wil zeggen soorten die in het gebied voorkomen, die passen in het landschappelijke verhaal. Hé, het zit eigenlijk tussen een soort van landgoederen zone en de uiterwaarden van de IJssel in. Welke plantensoort, welke diersoorten komen daar voor en hoe kunnen we die goed huisvesten in Olstergaard? En in die spelregels wordt dat dus vertaald en dat zie je in het tuin plan over hoe je dat zou moeten inrichten dat zie je in natuur inclusieve maatregelen als nest kasten, insecten hotel. Elke woning moet die checklist eigenlijk volgen om daaraan te voldoen.

00:22:08
En moet ik dan ook zo voor me zien dat als je dus je hebt je daar ingeschreven, je hebt meegedacht met allerlei sessies en dan mag je je huis gaan ontwerpen. En dan is de boodschap: je mag het zelf ontwerpen, doe vooral wat jou goed lijkt en wat je wil, maar dan binnen deze kaders en dat je dan ook lijstjes krijgt van inheemse soorten, denk hieraan bijvoorbeeld.

00:22:29
Klopt, ja, ja, we hebben een lijstje gemaakt en eigenlijk een heel boekwerkje over wat dan passend is, en die kunnen mensen als een soort van gids gebruiken om hun ontwerp te gaan voeden. En wat je merkt is dat als er onduidelijkheid is of wat twijfel, dat bewoners ook elkaar heel snel opzoeken van goh, hoe heb jij je tuin plan gemaakt? En want uiteindelijk, na die sessies en nadat we het ontwikkelplan hebben vastgesteld, kwamen natuurlijk de fase van: oké, mensen kunnen hun plannetje gaan maken, maar hoe gaan we er ook voor zorgen, dat die plannetjes goed aansluiten bij de visie van Olstergaard? En toen zijn we eigenlijk in de fase terechtgekomen waar wij door de gemeente zijn gevraagd om een kwaliteitsteam te vormen, samen met SVP , Ecogroen en Haver Droeze, om eigenlijk die plannetjes in verschillende fasen te toetsen aan de spelregels die we met elkaar hebben bedacht.

00:23:18
Ja, want die inwoners hebben ook meegedacht over die spelregel?

00:23:21
Ja, die spelregels zijn eigenlijk ontstaan uit wat we in al die sessies hebben bepaald.

00:23:27
Misschien goed om, want we hebben dus nou ja, van die 40 man hé, die hebben meegedacht zijn er ongeveer 25 niet een kavel hebben genomen, maar er waren meer kavels dus als we met die eerste groep in zee waren gegaan, waren misschien de spelregels nou ja, ook belangrijk geweest, maar die haden ze zelf bedacht. Maar er was nog een tweede verkoopronde dus toen dachten we van ja, maar we moeten dit echt goed borgen. Dus wat jij zegt, de spelregels hebben een spoorboekje gemaakt met alle spelregels, d’rin maar ook die lijst met alle planten erin, en dat was ook onderdeel van de verkoop campagne voor de tweede ronde, voor de tweede loting en een brochure met allemaal leuke informatie natuurlijk, maar dat is echt wel de basis waar we nog telkens naar teruggrijpen dat spoorboekje waarin dus al die spelregels staan.

00:24:13
Dus als je in die tweede ronde een kavel kocht, dan wist je al waar je aan begon?

00:24:16
Precies, dan sprong je op een rijdende trein, zo hebben ook gezegd: hé, dat spring je op de rijdende trein. Weet, we hebben ook benoemd in het spoorboekje of in de brochure dat er een hele groep al gevormd is, dus dat je echt onderdeel gaat vormen van de groep, maar ook weet dat deze spelregels er zijn.

00:24:32
Ja, en wat je ziet aan die groep van 25 mensen die aan het begin betrokken waren, is dat zij die spelregels al eigenlijk meteen omarmen. Als je dat proces hebt doorgelopen dan begrijp je precies waarom die spelregels er zijn.

00:24:44
Was er dan nog verschil tussen de eerste en tweede groep, ook qua dynamiek, daar ben ik dan wel benieuwd gewoon tussen?

00:24:48
Dus ja, toen kwam wel een lastig dingetje om de hoek: Corona. Want we hebben natuurlijk die eerste keer hebben we superleuke avonden gehad, hé, dus dan leer je elkaar echt kennen. En toen was de tweede verkoopronde was al in de coronatijd we konden nog net wel gelukkig een dag houden met met cohorte maar wij hadden het bedacht van nou, we gaan een festival organiseren waar ze elkaar leren kennen. Maar dat kon allemaal niet. Maar uiteindelijk hebben we daar wel iemand voor gevraagd die toevallig ook bij de aardehuizen woont dus en die gespecialiseerd is in groepsprocessen en is het eigenlijk allemaal via zoom gegaan. Dus ze hebben elkaar ontmoet, via zoom dus de oude groep en de nieuwe groep. En nou ja, kijk, je komt niet voor niks op deze woonwijk af, dus je wil hier wonen, je wil natuur inclusief wonen, maar ook dat samen, dat past bij dat, bij je waardes dus dat is echt helemaal zichzelf gaan organiseren. Er is nu elke maand een zoom-meeting met alle bewoners. Ze hebben een eigen voorzitter gekozen, die dan voorzit. Ze hebben allerlei werkgroepe gevormd, dus ook de nieuwe groep, nou ja ze zijn goed geintegreerd bij elkaar en er is een werkgroep voor groen. Er is een werkgroep voor bouwen, ze hebben een hele, nou Google dox document gemaakt, waar ze elkaar allemaal informatie toespelen, Whatsapp groepjes.

00:26:05
En ze wonen er nog niet.

00:26:06
Nee, nee.

00:26:07
Fantastisch.

00:26:08
Nee precies, nee. Ik schruif ook zelf als gemeente elke keer aan bij die zoom-meetingen en mag nog even een kwartiertje een woordje doen, maar mijn rol wordt steeds kleiner, omdat ze gewoon nou, dan gaan ze een avond het hebben over groene daken of dan gaan ze een avond met elkaar praten over riolering of weet ik veel wat ze allemaal hebben.

00:26:23
Gebeurt er, want je zegt d’r over praten, maar wat is dat dan?

00:26:28
Nou bijvoorbeeld, een voorbeeldje de werkgroep bouw. Er was er kwam gewoon een vraag, he van, nou ja, wij willen wel groene daken maar het zijn natuurlijk ook allemaal mensen. Sommigen hebben wel verstand van bouwen, maar een heleboel mensen, die hebben idealen maar die hebben nog nooit een huis gebouwd. Dus nou ja, hoe doe jij dat met die groene daken? En toevallig was er iemand die werkt weer bij een bureau die daar verstand van heeft, die ook in die groep zat. Dus die pakt dan een kwartiertje en die legt dan wat uit of er komt, een soort, een datumprikker dan gaan een paar mensen hun eigen ontwerp aan elkaar presenteren. Dus dat is echt. Het is wel grappig, want wij begonnen met natuur inclusief en samen, en op de één of andere manier is dat ook echt heel erg samen gekomen. En ze wonen d’r nog niet eens inderdaad. Dus dat is ook heel spannend hoe dat, dan gaat in de toekomst.

00:27:15
Ja, en wat ook mooi is aan jullie verhaal, dat vind ik zo fascinerend, wat we net zeiden, die de energie die je hier in het begin inlegt maakt dus ook allerlei toevallige ontmoetingen mogelijk, want het feit dat je nu even tussen dus en lippen door zegt. Ja, we hebben een facilitator gevonden uit die aardehuizen, dus de wijkt eromheen waar het eigenlijk begon he jullie inspiratie bron. Ja, die zat dan daar, ja, ook toevallig en toevallig dit toevallig dat. Dat is dus het mooie, want als je die mensen, als het fundament goed is, dan komt er dus allerei toevallige ontmoetingen vinden dan plaats, dan heb je een soort voedingsbodem gelegd waarop dat kan. Ja, dus ik vind dat echt wel heel bewonderingswaardig inderdaad. Terwijl je dat waarschijnlijk zelf helemaal niet realiseert.

00:27:49
Dat is ook te zien.

00:27:54
Wat ik ook wel interessant vind, is wat ik jullie ook al wel een paar keer hoor zeggen: dat er dus mensen op afkomen precies de visie die je van tevoren met elkaar hebt vastgesteld. Dus dat zijn ook dan precies de mensen die d’r op afkomen die intrinsiek gemotiveerd zijn, maar dus ook heel veel kennis meenemen, die kennis die je vertelt, net, dat wordt dan dus onderling ook met elkaar uitgewisseld hoe is dat voor jullie als bureau, dat je met zo’n groep?

00:28:18
Nou, ik moet zeggen dat dat ons heel scherp houdt want er komen allerlei vragen op ons af. Van hoe zit dat en hoe ze dat. Dat gaan we even controleren, daar gaan we even achteraan. En wat fijn!

00:28:28
Zij zijn bijna jullie kwaliteitsteam?

00:28:31
Nou, op sommige vlakken worden wij echt gïnspireerd en aangevuld door de kennis die er in de groep is, en dat is super mooi dat is alleen maar goed en ik denk ook. De werkvorm die we nu hebben gekozen met zo’n kwaliteitsteam zorgt er ook voor dat wij gewoon benaderbaar zijn. Je kunt ons altijd contact met ons opnemen om na te denken over: hoe kan het nog beter? Hoe kunnen we andere mensen inspireren en verder helpen?

00:28:54
Zou je een voorbeeld kunnen geven van iets waardoor jullie weer iets van die bewoners hebben geleerd, of?

00:29:01
Nou, we er was een situatie dat we moesten nadenken over hoe gaan we om met isolatiematerialen daar zijn verschillende manieren om je woningen natuurlijk te isoleren en onze plannen kijken we. Natuurlijk worden er duurzame materialen gebruikt. Dat is heel passend, maar die ontwikkelingen gaan zo snel dat we dat niet altijd kunnen bijhouden en vanuit de werkgroep bouwen werden daar een aantal tips gegeven over. Hé, als je deze materialen gebruikt, die zijn eigenlijk veel duurzamer en die kennis werd met ons gedeeld. En die kennis hebben wij nu ook weer teruggebracht naar alle bewoners in het gebied. Dus zo zie je dat die ja, die kennis stromen gaan gewoon door het hele project heen.

00:29:44
Mooi hoor!

00:29:46
En ook mooi dat jullie je als bureau dus ook dienstbaar opstelt.

00:29:49
Ja, zeker.

00:29:50
Niet van wij weten het wel, maar wij weten dat ook niet allemaal.

00:29:53
En dat zit ook weer in de basis dat we drie jaar geleden gewoon samen zijn begonnen. Ik heb met al die mensen ook aan tafel gezeten ik zie altijd bekende gezichten, hé, je hebben mij om tafel gezeten in de tweede avond weet je dat, dat is gewoon daar hebben we toen de basis voor gelegd en daar zie je nu, pluk je daar de vruchten van.

00:30:09
Waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, want we hebben het natuurlijk heel erg gehad over natuurinclusief, natuur inclusief. Mensen als onderdeel van de natuur in die wijk levert dat dan ook een, we hebben het ook al heel erg gehad over dat het dus heel erg voor community zorgt, terwijl ze er nog niet eens wonen. Maar levert het ook straks een menselijkere woonwijk op?

00:30:34
Ja, daar hadden we het net al even, voordat we hieraan begonnen, daar over. We zijn daar heel benieuwd naar, omdat dus nu de eerste bewoonster die woont, het eerste Tiny House staat er die had nog geen water, want dat werd pas twee maanden later aangelegd en er was iemand anders aan het bouwen verderop en zij mocht daar gewoon water halen. Dus het en wij waren heel benieuwd of dat dan zich gaat doorzetten we verwachten van wel. He, wat jij ook zei, eenzaamheid, als je ouder wordt want er zijn ook best wel veel alleenstaande dames of heren die een klein kaveltje hebben gekocht voor een klein huisje. Dus of ze echt iets aan elkaar gaan hebben, we hebben, het is nog een gebied, wij noemen het mandelige gebied, maar daar is eigenlijk nog, dat is die grond is nog van ons, maar dat kan gezamenlijke grond worden. Kunnen ze een gezamenlijke kampvuurkuil of nou ja, dan mogen ze allemaal zelf bepalen. Straks mogen ze van ons gaan huren. Eigenlijk is het nu nog een beetje vaag, maar uiteindelijk mogen ze daar iets gaan doen. Gaan ze dat benutten of niet? Gaan ze daar een buurt, schuur bouwen of hebben ze dat helemaal niet nodig? Vinden ze elkaar op een andere manier? Dus we zijn ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Kijk zoals het er nu naar uitziet er is ook een Facebook pagina en iedereen post, daar zijn fotootje op van zijn huis en iedereen reageert op elkaar. Dus ik verwacht dat het wel veel meer is dan in een gewone woonwijk. Ja, alleen dat moet zich nog uitwijzen hoe het er over vijf jaar uitziet hoe dat gaat.

00:31:53
Ja en dat is die kant en bijvoorbeeld, is het ook, levert het bijvoorbeeld ook een een ontwerp op waar bijvoorbeeld meer ruimte is voor ontmoeting, of?

00:32:04
Nou, ik denk dat mensen in hun eigen bouwplan meer rekening hebben gehouden met. Oké, ik zit in een buurt waar ik met andere mensen samen leef. Dan maak ik een ander soort plan. Dan wil ik plek hebben waar ik contact kan hebben met m’n buren. Dus ik, ik ga geen grote schutting neerzetten. We gaan bijvoorbeeld samen een moestuintje daar tussen onze kavels plaatsen, of ja, d’r zijn een aantal plekken in het plannen waar je nu al ziet met de eerste bouwplannen dat mensen vooral ook willen dat er ontmoeting plaatsvindt en we hebben in het spoorboekje ook gevraagd aan mensen: schrijf een stukje visie waarom je in Olstergaard wilt wonen en wat jou woning zo bijzonder maakt in dit plan en daar lees ik heel veel terug dat mensen er specifiek voor kiezen om met elkaar samen te gaan wonen en dat ze dat zo missen in andere buurten en wijken, dat mensen het contact een beetje zijn verloren en dat ze dat proberen hier in Olstergaard terug te vinden. Dus dat geeft mij ook wel het vermoeden dat dat de aankomende jaren heel sterk gaat ontwikkelen.

00:33:02
Zou je nog eens wat meer voorbeelden kunnen geven van hoe dat er dan uitziet?

00:33:07
Nee ja, goed.

00:33:09
Je noemt net dat moestuintje in plaats van de schutting.

00:33:13
Ja.

00:33:13
Ja, zo sowieso hebben we opgelegd nou ja, dat klinkt heel zwaar, maar staat in de spelregels dat er geen schuttingen mogen komen, maar dat ze nou ja, ligt eraan in welk woon veld je woont, maar dat je samen je erfafscheiding moet inplanten dus daar kan een struweel komen. Dus daar moeten ze het al gezamenlijk over hebben. Dus bij een een klein stukje is al een stuk mandele gebied meeverkocht dus daar hebben een stuk of tien kavels hebben allemaal negen vierkante meter van een gebiedje gekocht, waar ze gezamenlijk, nou ja, zelf mogen bepalen wat ze gaan doen. En dan hebben we nog dus een ander gebied, wat nu nog eigenlijk niet is ingevuld, waar ze ook gezamenlijk over mogen gaan beslissen. Daar zijn ze stiekem al een beetje mee bezig door een keer te vragen wat de huur kost. Maar ja, dat is nog iets verder van hun bed, omdat ze nu echt nog zo bezig zijn met de bouw van hun woning.

00:34:04
Wat voor dingen hoor je dan, waar ze over nadenken?

00:34:07
Nou, ten eerste wilden ze de huur weten, vond ik al een goed signaal, dat ze willen weten: wat gaat het ons kosten? Er is iemand die een eigen bouwbedrijf heeft, die daar misschien wel iets wil, een soort pilot buurtschuur neerzetten. Maar dat is nog echt, zeg maar een hersenspinsel ze willen tijdens de bouw daar een soort kampvuurkuil maken, dus gewoon echt die ontmoeting regelen. We hebben het gebied ingedeeld in drie verschillende woon sferen en één woonsfeer hadden we iets strakker neergezet, omdat het meer richting het erf zit en de rest wat losser maar dat was, was niet goed, want daar werd het gras vaker gemaait, maar dat moest gewoon, net als de rest, en hetzelfde bloemenmengsel dus van die kleine. Dat zijn nu nog kleine dingetjes hoor. Maar juist die kleine dingetjes maken dat ze over hun eigen grenzen en eigen schuttingen heen kijken. Dat zie je gewoon eraan.

00:35:01
Ja, als ik erover nadenk, we hebben in de spelregels inderdaad gevraagd van kunnen we de tuinen proberen in sommige stukken wat opener te houden. Dus inderdaad een lage erfafscheiding waarbij je elkaar ook een beetje ziet maar dat betekent ook dat mensen het gesprek aangaan van hoe ga jij in je ontwerp rekening houden met ramen? Hoe zorgen we dat we allebei wat privacy houden? Waar zet jij, grote bomen neer? Ik denk dat de hele opzet van de spelregels daar eigenlijk al voor zorgt dat mensen met elkaar het gesprek aan moeten gaan over hoe gaan wij straks samen leven? En ik denk op een nog een iets grotere schaal hebben we in dat casco ook heel erg rekening gehouden met waar maken we verbindingen in het plan, zodat er ontmoeting ontstaat?

00:35:45
Tussen alle soorten, dus niet alleen tussen diersoorten, ook mensen diersoorten?

00:35:51
Ook mensen. Ja, nee, maar we zitten in een gebied waar aan alle aan drie kanten andere plannetje zitten en je wil ook dat er tussen die buurten mee interactie ontstaat. Dus daar hebben we ook geprobeerd in het casco heel erg goed op aan te sluiten. Ja, dat.

00:36:05
Klinkt bijna heel erg ideaal. Zijn er dingen waarvan jullie zeggen in een volgende keer zou ik dat toch nog net iets anders aanscherpen of toch net iets anders doen? Dit kan zo in de boeken, zeg maar als proces.

00:36:16
Ja, ja, want is natuurlijk echt gelukkig geweest dat we maar 40 mensen hadden de eerste keer, we hebben ook echt heel erg van tevoren nagedacht wat als er nou 300 inschrijven hoe dan hadden we echt een soort stand-still ingebouwd en op dit moment is de crisis of woningcrisis natuurlijk zo, dat er misschien wel nou, iedereen wil dit. Heel veel mensen willen dit dus nu heb je veel meer mensen die inschrijven dus je zou nu echt een ander proces moeten inrichten want anders is het niet behapbaar dus dat is zoiets we hebben. Ja, we hebben natuurlijk hobbels gehad, hé, want we kwamen de popte wat op, stikstof, popte op en hoe duur, hoe duurzaam de wijk ook wordt, we zitten echt tegen de IJssel aan, bijna wat een natura 2000 gebied is. Dus we hebben daar echt wel anderhalf jaar moeten wachten op een vergunning. He, en dan moet je dus ook dat misschien, ja, is alleen maar een pluspunt, maar je moet blijven communiceren. Dat is het. Maar. Wat zouden we echt anders doen? Ik zie Mike heel moeilijk kijken.

00:37:16
Ja, ik zou niet zo weten.

00:37:18
Ja, misschien is dat tussen de regels door, het is ook een mensenwerk ja, dat als hier een… Ik ben niet heel zakelijk. We hebben het echt wel zakelijk ingesteld. He, we hebben strakke deadlines gesteld, maar als gemeente en samen met mijn collega Natasha deed ik dit. Wij zijn heel aanspreekbaar en we vinden dit heel leuk. We doen het met heel veel energie. We hebben een wethouder die het ook super leuk vindt. We hebben collega’s die er ook wel voor gaan of willen gaan. Want dat is ook een ding, hé, er moeten vergunningen worden verleend die net anders zijn dan anders. En dan moet je ook maar collega’s meekrijgen dus als je dat allemaal niet hebt, hé, dan wordt het moeilijk.

00:38:02
Ja, dat wordt een ander verhaal.

00:38:05
En we hebben toevallig SVP gevonden, die ook super enthousiast en Haver Droeze en Eco groen, die ook het voelde en snapte.

00:38:13
Ja, en ik denk dat wij binnen die drie bureaus ook heel ervaring hadden met dit soort uitgebreide processen, ook al was dit project nog steeds uniek. Echt het dialoog aangaan is wel, staat aan de basis van het werk wat wij doen: een open planproces en met mensen in gesprek gaan. Dus wat dat betreft is het voor ons wel, past het gewoon het project heel goed bij onze werkwijze en wat we belangrijk vinden, ja.

00:38:38
Ja, dus daar hebben jullie ook een boel aangehad?

00:38:43
Ja, ja, misschien is dat nog wel iets dat je ook dus de goede adviseurs om je heen moet verzamelen. Want nog voordat wij SVP hadden, hebben wij een aantal expert sessies gehad met waterschap, met saxion hogeschool. Die hebben ons trouwens ook nog een aantal keer stagiaires geleverd voor dit project. Dus echt, want ja, zelf heb ik echt geen verstand van duurzaam bouwen. Dus je moet echt goede adviseurs om je heen verzamelen en daar ook op kunnen vertrouwen, ja, durven vertrouwen.

00:39:12
Het het klinkt, het klinkt allemaal heel mooi, maar tegelijkertijd klinkt het ook best wel kwetsbaar. Er zijn zoveel schakeltjes die dan allemaal goed moeten staan, en en als er dan eentje niet goed staat, dan lukt het allemaal niet?

00:39:26
Het is ook wel trekken en duwen natuurlijk.

00:39:28
Ja.

00:39:29
En er voor blijven gaan. Ja, ja, het is kwetsbaar, klopt en we zijn sowieso als Olst-Wijhe een hele kleine gemeente dus. Het is echt geluk dat ik nog steeds het leuk vind bij de gemeente en er blijf werken, dat mijn collega Natasha ook de drie jaar lang is blijven werken en dat we het samen hebben kunnen doen. Dat is gewoon ja, mooi, precies, ja, klopt.

00:39:49
Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we met z’n allen en dat was ook aan het begin we zijn natuurlijk van adviseurs af en toe ook gewisseld Erwin Stevens een collega van mij is ook weggegaan maar die heeft ons ook heel erg geholpen. Ja, ik denk in het begin stond de visie, zo was zo helder dat zelfs de hobbels die we nu tegenkomen we weten altijd waar we naartoe willen werken en dat is helder bij iedereen en de mensen die er nu aan zitten, zijn zo overtuigd van die visie, van dat doel. Ja, dat die hobbels zijn gewoon goed te nemen en er is veel contact. Dus we kunnen elkaar makkelijk vinden. De lijntjes zijn kort, maar dat doel, dat doel wat in de verte ligt, dat helpt ons met het bereiken, omdat dat zo helder is.

00:40:33
Ja, die stip op die horizon.

00:40:36
Lot, hoor jij hier nou vanuit jouw expertise ook nog dingen in waarvan je denkt van, we hadden het er net al over even van. Dat klinkt allemaal toevallig. Maar als je als je met hart, als je iets met het hart doet, dan dan valt het allemaal op z’n plek. Hoor jij nog dingen?

00:40:49
Nou ja, ik ben oorspronkelijk kom uit het Oosten van Nederland, zeg maar. Daar liggen mijn roots en dat vind ik ook altijd mooi, want dat maakt het ook eigenlijk, laten we niet moeilijk doen en terug naar de basis gaan. Weet je, dat heb ik heel erg meegenomen van mijn tijd, zeg maar, daar wonen. En eigenlijk vind ik, als je weer teruggaat naar goede gebiedsontwikkeling gaat het dus gewoon over even normaal blijven doen en met elkaar gaan praten. Een duidelijke stip, waar wil je naartoe? Niet 6000 pagina’s waar niemand meer wat van snapt en alle woorden in staan die mooi zijn. Dus ik vind het echt. Dit vind ik het toonbeeld van oké. Weer terug naar de basis. Dit is wat we willen. We zetten deze mensen erop die een passie hebben, zowel vanuit de gemeente als de adviseurs die je kiest, want precies wat je zegt die twee moeten wel goed een match hebben. Ja, en dan is het gewoon werken. Is het gewoon stap voor stap doorkomen dus ik hoor hier heel veel dingen dat ik denk goh wat zou ik dat veel gemeentes gunnen. Ja gunnen op zo’n manier en natuurlijk kun je zeggen: het is wat een klein hier, he, ten opzichte van misschien groot stedelijke ontwikkelingen, maar het is juist een heel mooi voorbeeld, want dit kan je prima verder extrapoleren op deze manier. Dus ik vind het, ja, ik hoop dat er heel veel gemeenten luisteren van, hé, hoe kan ik het dus toch klein houden, maar ook terug naar die basis?

00:41:56
Ja, en dus als gemeente ook op zoek van: waar zit eigenlijk onze passie?

00:42:00
Nou ja, waar zit onze passie? En wat is dat dan? En waar worden wij enthousiast van? Want als je die erin legt, ja, en dus nogmaals, dat is heel simpel, maar dat is heel moeilijk. Om terug te gaan ja naar echt, maar wacht even, al die woorden vaak wordt die deken van woorden is enorm bedekkend. Ik bedoel, lees maar gemiddeld ambitiedocument of een nota van uitgangspunten en dan vraag je aan je buurman: ja, wat moet ik hier nou uithalen? Nou staan alle woorden erin en denk je: ja, maar wat is dat nou? Waar word je nou enthousiast van? Wat raakt nou? Wat is nou wat je bezieling is? En als je dat in één zin, jij deed dat dus echt perfect he Aafke, in één zin kan zeggen en je weet hem ook nog dus, dat is ook vaak weet je, als die goed is en die stip op de horizon is duidelijk, ja, dan ga je met elkaar daar naartoe rennen. En daar kom je natuurlijk heel veel wat jij ook zegt inderdaad, heel veel hobbels en ups en downs is duwen en trekken. Maar als dat fundamenten er niet is, hou dan maar gewoon op, stop dan maar. Weet je, ja, kansloos.

00:42:46
En natuurlijk is het zo dat in onze gemeente het ook heel vaak niet is he?

00:42:49
Nee is ook zo.

00:42:50
Het is ook per project verschillend en dat is ook welke kant je op wil.

00:42:54
En daar even op voortbordurend, wat gebeurt hier nou mee? Worden hier lessen uitgetrokken? Gaan jullie hier als gemeente iets mee doen of hoe? Hoe? Wat denk je? Of wat zie je?

00:43:05
Ja, ja, goede vraag, ja, dat moeten we wel gaan doen. We zijn nu vooral aan het gaan, zeg maar, dat is ook een kleine gemeente. Dus gewoon gaan en dan, als de eerste woning komt, dan zijn we daar superblij mee, zetten we het even op ons socialmedia en weer door en we willen daar. Ik dacht, nou, ja, misschien moeten we een keer echt een soort lessons learned van maken, hebben we nog niet gedaan. En wat ook wel is, is dat we nu echt een focus op wonen hebben als gemeente. Dus nu is het nou ja, toch meer bouwen, bouwen, bouwen, weer gewoon zoals het zoals het was. Dus ik, ik zit ook echt in mijn projecten te denken van ja, waar kan ik dan wat we hebben geleerd, ook in die stam projecten toepassen? Want dat is wel eventjes nou, dat, dat vind ik belangrijk.

00:43:47
Mooi! Nemen jullie hier nog iets uit mee?

00:43:51
Ja, zeker, ik denk dat wij vooral meenemen dat dat menselijke component het met elkaar doen en daarvoor een brede basis leggen, dat dat je zoveel oplevert in het hele proces, dus zeker in het begin van een project. Als je met elkaar gaat starten neem de tijd, stop daar veel energie in, want je krijgt het later gewoon terug. En ik, ja, ik heb echt alle complimenten voor de gemeente Olst-Wijhe die in een tijd waarin vooral de meeste gemeentes zaten op. We faciliteren alle ideeën, maar het moet vanuit de mensen en uit het werkveld komen. Wij faciliteren alleen en dat zij al zo vroeg zijn gaan nadenken. Oké, maar wij moeten als gemeente ook wel wat doen. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in zo’n dorp als Olst op peil te houden. We hebben ook onze verantwoordelijkheid om genoeg goede woningen te voorzien. We hebben onze verantwoordelijkheid om Olst natuur inclusiever en duurzamer te maken en we pakken echt wat aan. We gaan aan de slag en ik denk dat dat heel uniek is, ook zeker voor die tijd dat de gemeente nu heeft gezegd: we we gaan daar echt een project van maken en we gaan met elkaar om tafel zitten. Nou ja, en ik zou een oproep willen doen aan alle gemeentes omdat om die verantwoordelijkheid op te pakken en ga ermee aan de slag.

00:45:08
Ja en dat raakt, denk ik ook wel, want ik denk dat als je voor een gemeente werkt of ook als je in een bestuur gaat zitten, dat doe je volgens mij alleen maar als je hart voor de zaak hebt en als je wat wil bijdragen.

00:45:19
Ja, nee, zeker.

00:45:20
Ja, nu heeft iedereen de tools om dat ook te doen.

00:45:24
Geen ontsnappen meer aan.

00:45:26
Hoppakee, aan de bak!

00:45:29
Nou, ik heb volgens mij, volgens mij zijn we wel aan het einde. Heeft iemand nog een afsluitende vraag of opmerking. Hebben jullie nog een droom, want jullie begonnen de droom avonden die je gestart hebt. Hebben jullie nog een droom voor dit gebied?

00:45:48
Nou, ik hoop eigenlijk d’r zitten een aantal stukjes in het plan, een aantal kavels die mandelig zijn en nog niet ingevuld zijn. En dat vind ik ergens heel tof omdat dat nog de ruimte biedt aan de bewoners die er straks komen om nog nieuwe dingen te bedenken en ik hoop en ik vertrouw ik ook wel op dat daar nog hele leuke nieuwe dingen gaan ontstaan, die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar met zo’n actieve, betrokken groep weet ik zeker dat we dat dat hele bijzondere plekjes gaan worden en dat zie ik ook niet terug in elk stedenbouwkundig plan, dat er plekken zijn die nog niet helemaal gedefinieerd zijn, waar het nog een beetje open is. Waar de ruimte is om nog nieuwe dingen te bedenken. Daar kijk ik wel naar uit om te zien wat wat er gaat komen.

00:46:27
Mooi, en je gaat het sowieso in de gaten houden?

00:46:29
Zeker weten.

00:46:30
En jij Aafke?

00:46:31
Ja, ik ga dus ik, ik mountainbike dus elke zondag fiets ik er even langs om even te kijken en de huizen schieten echt als paddenstoelen uit de grond. Dus ik blijf het zeker volgen en ik vind het ook, ik kijk er echt naar uit om over twee, drie jaar daar rond te lopen en echt al de bomen te zien groeien, het groen te zien groeien, de waarde een beetje te zien ontstaan en de woningen. Dus ik ben ja, ik ben heel benieuwd hoe het er over een aantal jaar eruitziet.

00:46:56
Mooi, nou, heel mooi bedankt voor het delen van jullie inspireerende verhaal.

00:47:01
Graag gedaan.

00:47:01
Dank je wel.